Om het verschil te maken voor kinderrechten en gelijkheid voor meisjes bundelen we onze krachten met andere ngo’s en organisaties. Het gaat om lokale, regionale of internationale partners die gespecialiseerd zijn in de thema’s die we willen aanpakken, ze zijn goed verankerd in de samenleving en vormen een grote meerwaarde om onze gezamenlijke doelen te behalen. Een overzicht.  

Benin

CBDIBA
CBDIBA (Centre Béninois pour le Développement des Initiatives à la Base) is vooral actief in het noorden van het land. Het centrum heeft grote expertise in het beschermen van meisjes en in het opzetten en begeleiden van lokale spaar- en kredietgroepen (Associations Villageoises d’Epargnes et Crédits of ook wel AVEC). CBDIBA is al meerdere jaren partner van Plan International. 
www.cbdiba.org
 

CBO-EPT
CBO-EPT (Coalition Béninoise des Organisations pour l’Education Pour Tous) ijvert voor het recht op onderwijs en vertegenwoordigt burgers in Benin. Ze zet zich actief in bij projecten en campagnes om toegang tot kwaliteitsonderwijs te verbeteren. CBO-EPT is al meerdere jaren partner van Plan International. 
www.cbo-ept.org
 

FEE-Dev 
De FEE-Dev (Femmes Enfants et Environnement pour le Développement) is vooral in het noorden van Benin actief en focust op de ondersteuning van onderwijs en jeugd.
 

IFMA
IFMA (Institut des Filles de Marie Auxiliatrice) is een organisatie van de zusters van Don Bosco, die specifiek meisjes in moeilijkheden ondersteunen en begeleiden in de zuidelijke provincies van Benin. Plan International werkt met IFMA samen voor het luik bescherming, via hun onthaalcentra voor mishandelde meisjes. 
www.salesianedonboscobenin.org
 

Bolivia

APROSAR 
De ngo APROSAR (Associacion de Promodores de Salud de Area Rural) werkt in plattelandsdorpen aan gezondheid en ontwikkeling van de allerjongste kinderen. APROSAR werkte met Plan International samen tot en met november 2018.
http://aprosarbolivia.org.bo

FAUTAPO 
Fautapo heeft als doel mannen en vrouwen sterker te maken op sociaal en economisch vlak. Ze bieden opleidingen aan jongeren en jongvolwassenen om een beroep aan te leren in de productiesector (landbouw, commercieel, techniek …). Fautapo is een belangrijke speler bij het opleiden van de jongste generatie.
 

PROMETA
De ngo Prometa is gespecialiseerd in de bescherming van natuurlijke bronnen en de opleiding van jongeren. Ze werkt sinds een paar jaar samen met Plan International, en meer specifiek rond een programma voor jonge kinderen sinds maart 2019.
 

Centraal-Afrikaanse Republiek

BLUESQUARE
Bluesquare is een Belgisch bedrijf dat gespecialiseerd is in informatietechnologie en big data-systemen en stelt hulpmiddelen ter beschikking voor het optimaliseren van ontwikkelingshulp. Bluesquare-systemen en -hulpmiddelen verbeteren het bereik, de kwaliteit en de efficiëntie van de openbare diensten over de hele wereld. Gebruikers hebben toegang tot belangrijke prestatiegegevens en kunnen die gegevens beheren, structureren, visualiseren en delen. In Centraal-Afrikaanse Republiek ontwikkelt Bluesquare een digitale casemanagement-architectuur voor Plan International, die de monitoring van de gescheiden en niet-begeleide minderjarigen door maatschappelijke werkers optimaliseert en kinderbeschermingsdiensten in de regio’s in kaart brengt.
https://bluesquarehub.com
 

Ecuador

JUCONI 
JUCONI (Foundation Junto con los Niños) werkt sinds 1995 aan duurzame oplossingen voor kwetsbare kinderen en jongeren in Guayaquil. De organisatie focust onder meer op geweld, onderwijs en kinderarbeid. 
http://www.juconi.org.ec
 

Associación VIVIR 
De organisatie Vivir bestaat sinds 1987 en zet zich in Ecuador via een menselijke aanpak in rond de thematiek gezondheid. Ze werkt met actieve participatie van mensen in de leefgemeenschappen. De organisatie licht voornamelijk moeders in over gezonde voeding bij jonge kinderen. 
www.avivir.org
 

RFD
Het netwerk van financiële ontwikkelingsinstellingen brengt een vijftigtal organisaties samen die gericht zijn op microfinanciering en solidariteitsfinanciering in Ecuador. RFD werkt samen met Plan International om ondernemersinitiatieven van jonge moeders te ondersteunen.
http://www.rfd.org.ec/index.php 
 

Laos

CAMKID 
CAMKID (Community Association for Mobilising Knowledge in Development) is een ngo die zich in de noordelijke regio Bokeo inzet voor plattelandsontwikkeling. CAMKID is de eerste non-profit organisatie die geregistreerd werd in de provincie. Het team van CAMKID helpt gemeenschappen om vaardigheden te ontwikkelen waardoor alle etnische groepen hun levenskwaliteit kunnen verbeteren. 
www.lao-cso-network.org/camkid.html
 

Niger

AEC 
AEC (Alternative Espaces Citoyens) is een ngo die sinds 2001 erkend is. Haar missie? Werken aan een sociale en democratische samenleving, gebaseerd op gelijke mensenrechten, een nieuw evenwicht tussen mannen en vrouwen en solidariteit tussen mensen in een gezonde omgeving. AEC begeleidt de staat Niger bij haar ontwikkelingsinspanningen, en dan voornamelijk met het bekomen van gedragsveranderingen, de analyse van het overheidsbeleid en begrotingen, het recht op voeding en voedselautonomie en het promoten, beschermen en verdedigen van mensenrechten.
www.alternativeniger.net

ANTD 
Het ANTD (L’Association Nigérienne pour le Traitement de la Délinquance et la Prévention du Crime) is een Nigerese ngo die in 2001 werd erkend. De organisatie beschermt kinderrechten en is vooral actief in de strijd tegen armoede, het voorzien van basisontwikkeling, de strijd tegen jeugdcriminaliteit en uitbuiting van kinderen, en preventie van recidive bij kinderen. 
www.antd-niger.blogspot.be

ASO-EPT Niger
De ASO-EPT Niger (La coalition nigérienne des Associations, Syndicats et ONG de la Campagne Education Pour Tous) bestaat uit 58 organisaties die samen gaan voor duurzaam kwaliteitsonderwijs voor alle kinderen en jongeren in Niger. De ledenorganisaties worden geprofessionaliseerd en geëngageerd om zich mee in te zetten voor gratis toegang tot kwaliteitsonderwijs in Niger. 
www.asoeptniger.com

CONIDE 
CONIDE is gestart in 2010 en bestaat uit een groep ngo’s en organisaties die actief zijn in het kinder- en jeugdwerk in Niger. CONIDE zet acties op om kinderrechten in de kijker te zetten, mensen bewust te maken en wakker te schudden, mogelijkheden te scheppen om zaken aan te klagen, maar vooral om aan beleidsbeïnvloeding te doen voor de rechten en bescherming van kinderen in Niger.

DIMOL 
DIMOL is een ngo die startte in 1998 om te zorgen voor gezonde zwangerschappen en een moederschap zonder risico’s in Niger. De organisatie strijdt tegen nefaste traditionele praktijken die samenhangen met een zwangerschap. Ze focust in het bijzonder op fistels die het gevolg zijn van kindhuwelijken en daardoor te jonge zwangerschappen. DIMOL zet haar schouders ook onder beleidsbeïnvloeding voor de ratificatie en toepassing van internationale verdragen voor bescherming van meisjes. 
www.dimolniger.org

Mali

RARE
RARE is een netwerk van actoren die instaan voor de vernieuwing van het onderwijs door o.a. gebruik te maken van ‘Interactive Teaching by Radio’ (EIR) en andere strategieën voor afstandsonderwijs. De samenwerking tussen Plan International en RARE heeft tot doelstelling ervoor te zorgen dat 1.738 meisjes en 1.794 jongens van 7 tot 11 jaar kwalitatief onderwijs op afstand volgen in Mopti en Bankass. 
http://rare-educ.org/ 

Rwanda

YWCA
De ‘Young Women’s Christian Association’ (YWCA) van Rwanda is een niet-gouvernementele organisatie, zonder winstoogmerk, die op het basisniveau werkt. Deze associatie beoogt de leiderschap en collectieve macht van vrouwen en meisjes in Rwanda te helpen ontwikkelen. YWCA heeft ervaring in het werken met adolescente meisjes en beschikt over technische capaciteiten om diensten op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheidsrechten te verlenen. Ze ondersteunt Plan International via theatheractiviteiten gerelateerd aan seksuele en reproductieve gezondheidsrechten en gemeenschapsmobilisatie over meisjesrechten, genderongelijkheid, seksueel en gendergebaseerd geweld en positieve mannelijkheid.
http://www.ywcaofrwanda.org/

Vietnam

VWU 
De Vietnam Women's Union is een sociaal-politieke organisatie die de rechten en de belangen van Vietnamese vrouwen in alle lagen van de maatschappij vertegenwoordigt. De VWU ijvert voor de ontwikkeling van vrouwen en voor gendergelijkheid. Op dit ogenblik telt de organisatie meer dan 19 miljoen leden, verspreid over heel het land. 
www.hoilhpn.org.vn

LIGHT
LIGHT verbindt zich ertoe en streeft ernaar de mensenrechten te waarborgen, werkt voor gelijkheid en rechtvaardigheid van alle mensen in de samenleving en draagt bij aan het verbeteren van de levenskwaliteit voor Vietnamezen. Hun visie is gericht op een samenleving van veiligheid, rechtvaardigheid en een samenleving waarin kansarme groepen in staat worden gesteld een stem te hebben en waarin iedereen het recht en de gelegenheid heeft om een gezonder leven te leiden.

L&L 
L&L (Live and Learn) werkt aan duurzame ontwikkeling in Vietnam en moedigt partnerschappen aan tussen scholen, kinderen, leerkrachten, ouders, overheden, ngo’s en pers. L&L streeft ook naar gendergelijkheid. 
www.livelearn.org 
 

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!