Op 14 maart raasde cycloon Idai over Mozambique, Malawi en Zimbabwe met een enorme ravage en duizenden slachtoffers tot gevolg. Onze lokale noodhulpteams werken samen met de nationale regeringen en humanitaire organisaties om eerste hulp te bieden aan de slachtoffers.

MILJOENEN MENSEN GETROFFEN

In de verschillende getroffen regio’s op het zuidelijke halfrond zijn de gevolgen erg zwaar. De precieze omvang van de menselijke tol en de aangerichte schade is nog niet duidelijk, maar het staat wel vast dat het een enorme ramp betreft die naar schatting 2,5 miljoen mensen treft. Volgens de laatste cijfers zijn er enkele honderden dodelijke slachtoffers, gewonden en vermisten en dit cijfer loopt op. In Mozambique zijn er daarenboven ernstige meldingen van de uitbraak van cholera en acute diarree.

Duizenden gezinnen zijn ontheemd omdat hun dorp volledig weggevaagd is door de overstromingen. In de drie landen tellen onze teams duizenden zwaar beschadigde of zelfs volledig verwoeste huizen, scholen en bruggen. Mensen zonder thuis proberen hun toevlucht te vinden in scholen, kerken of kampen. Veel landbouwgrond spoelde weg en vee werd meegesleurd door de kolkende massa, waardoor voedselvoorziening in het gedrang komt.

Noodsituaties leiden vaak tot de ineenstorting of beschadiging van reeds kwetsbare water- en sanitaire systemen. Dit verergert de risico's waaraan de getroffenen worden blootgesteld. Kwetsbare personen zoals kinderen, jonge vrouwen, ouderen en mensen met een handicap lopen een verhoogd risico.

          Anne C. Hoff, Directrice Plan International Mozambique

 

Er wordt uitgezocht of er ook Plan Kinderen getroffen zijn door de ramp. Door de moeilijke omstandigheden en de stroeve communicatie is het moeilijk om al een volledig beeld te scheppen, maar vooralsnog zijn er geen meldingen binnengekomen van dodelijke slachtoffers onder de Plan Kinderen. Wel wordt er gewag gemaakt van vernielde huizen en materiële schade. We stellen alles in het werk om Plan Ouders zo goed mogelijk op de hoogte te houden. 

 

HOE BIEDT PLAN INTERNATIONAL HULP?

Plan International plaatst de veiligheid en bescherming van kinderen in noodsituaties centraal, met een bijzondere aandacht voor gendergelijkheid.

Onze lokale teams bieden hulp op het gebied van onderdak, watervoorziening, sanitair en hygiëne. Om tegemoet te komen aan de onmiddellijke behoeften van de bevolking verdeelt Plan International reeds producten zoals dekens, muskietennetten, waterzuiveringskits, hygiënesets, en voedselpakketten. In Mozambique leveren we bijvoorbeeld vijf ton dekzeilen aan mensen die dakloos geworden zijn in Beira en het district Buzi.

Nu het water gezakt is, hopen veel families terug te kunnen keren naar hun huizen. Vaak zijn deze echter weggespoeld. De dekzeilen zullen hen helpen om hun huizen herop te bouwen en een nieuwe start te nemen.

Tambuzgani Msiska, Disaster Risk Reduction and Response Manager

 

Onze grootste zorg is de bescherming van kwetsbare jongeren, en in het bijzonder meisjes. Onze teams helpen bij het inrichten van opvangkampen, en zorgen ervoor dat er hier aan de noden voldaan wordt, inclusief de behoeften van zwangere vrouwen en moeders die borstvoeding geven. Adolescente meisjes krijgen ‘dignity kits’: pakketten met ondergoed, herbruikbaar maandverband, een emmer en zeep.

We zorgen ervoor dat we de specifieke behoeften van tienermeisjes in kaart brengen en integreren ze in onze acties. Onze prioriteit is om zo veel mogelijk aan deze behoeften te voldoen, zowel via hun bescherming als door de verdeling van “dignity" kits.

         Stuart Katwikirize, Regionale Directeur Noodhulp Plan International
 

Naast het voorzien in eerste levensbehoeften, ondersteunen we ook de zoektocht naar en redding van mensen die vastzitten in overstroomde gebieden. Met motorboten van 12 meter kon Plan International heel snel in actie komen. Samen met de lokale organisatie Association of Friends and Youth of Govuro hebben we honderden geïsoleerde kinderen en hun gezinnen in veiligheid gebracht.

Plan International zet zich daarnaast ook in om scholen zo snel mogelijk opnieuw operationeel te maken, en educatief materiaal beschikbaar te stellen.

 

HELP DE SLACHTOFFERS

Giften om de slachtoffers te helpen zijn welkom op ons rekeningsnummer BE86 2900 2855 0050 met vermelding “Idai”.

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!