Plan International België peilde bij bijna 500 meisjes en jongens naar hun ervaringen met discriminatie op basis van geslacht in België. De resultaten werden verzameld door marktonderzoeksbureau Dedicated en laten weinig twijfel bestaan dat er ook in België nog geen sprake is van gendergelijkheid. Tegelijk tonen ze dat jongeren er actief iets aan willen doen.

Discriminatie op basis van geslacht is een wereldwijd probleem. Geen enkel land, rijk of arm, kan uitpakken met 100% gelijke kansen voor jongens en meisjes. Toegang tot onderwijs, studiekeuzevrijheid, seksuele intimidatie en geweld, gelijke verdeling van huishoudelijke taken, lonen en toegang tot jobs, politieke vertegenwoordiging... Ongelijkheid op basis van geslacht vind je overal.

Hoewel Plan International België bekend staat voor haar projecten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, grijpen we de Belgische situatie aan om te tonen dat discriminatie en genderongelijkheid een wereldwijd fenomeen is. Een marktonderzoek rond deze thema's is niet nieuw in België, maar zelden werden specifiek jongeren erover ondervraagd. Onze peiling vult die leemte. 

Een onrustwekkende situatie

Eind augustus ondervroegen we een representatieve steekproef van 486 meisjes en jongens tussen 15 en 24 jaar. De peiling vroeg jongeren naar ervaringen en observaties tijdens hun vrije tijd, op het werk, op vlak van verdeling van huishoudelijke taken en blootstelling aan geweld.

De resultaten zijn soms schokkend, zeker in ons land, dat algemeen als goede leerling beschouwd wordt als het om gendergelijkheid gaat. Een overzicht:

 • Intimidatie op staat: ¾ van de ondervraagde jongeren kent minstens 1 meisje dat op straat werd nageroepen of gefloten of dat geconfronteerd werd met seksueel gerelateerde opmerkingen. Persoonlijk is één op zeven meisjes (13%) 'regelmatig' of 'zeer regelmatig' het slachtoffer van ongewenste aanrakingen op openbare plaatsen, terwijl 1 op 4 'regelmatig' of 'zeer regelmatig' wordt nagefloten of opmerkingen over haar uiterlijk krijgt. Geen wonder dat meisjes en jongens intimidatie op straat beschouwen als het belangrijkste fenomeen van discriminatie van meisjes in België. 
   
 • Onderwijs: 14% van de jongens en 22% van de meisjes ondervinden tijdens hun schoolcarrière druk om een bepaalde richting te kiezen omdat ze een jongen of een meisje zijn. Bij jongens komt deze invloed in de eerste plaats van hun vader (46%, bij meisjes 30%). Meisjes worden vooral beïnvloed door iemand uit de schoolomgeving (51%, bij jongens 28%).
3/4 van de jongeren kennen meisjes die op straat al werden lastiggevallen
 • Bewegingsvrijheid: 2 meisjes op 3 zegt dat ze 's avonds niet alleen mogen uitgaan, tegenover 1 jongen op 3.
   
 • Huishoudelijke taken: de meerderheid van de meisjes ervaart 'sterk' tot 'zeer sterk' een ongelijke verdeling van taken in huis. Vooral wassen en strijken van kleren, schoonmaken van vloer en ramen, de afwas, keukenklussen en op jongere broers of zussen passen zijn taken waar de verdeling ongelijk is.
   
 • Jobs: als jongeren aan de arbeidsmarkt denken, zet slechts 1 jongen op 6 genderdiscriminatie in de top 3 van discriminatie waar meisjes mee te maken krijgen, tegenover 1 meisje op 3. Bovendien is een grote meerderheid van de meisjes ervan overtuigd dat de functies die voor hen voorzien zijn, minder uitdagend zijn dan die voor jongens.
86% van de jongeren zegt dat meisjes vaker de was doen en strijken

Jongeren in actie!

Wanneer we peilden naar hun reactie bij discriminerende situaties, geven jongeren toe dat ze er vrij passief mee omgaan. De overgrote meerderheid van de meisjes dat zelf te maken kreeg met een vorm van discriminatie geeft aan dat ze erover gepraat hebben met hun omgeving of dat ze het probleem hebben aangekaart bij een gespecialiseerde instantie: de politie, dokter of leerkracht. En toch onderneemt 15% van de getroffen meisjes niets.

Hoewel de resultaten van de peiling onrustwekkend zijn, stemt het ons best positief dat zoveel jongeren discriminatie niet onopgemerkt laten passeren. Nu is het een kwestie om ook de meisjes die de stap nog niet durven te zetten te overhalen. Dat is ook één van de doelstellingen van dergelijke peilingen.

Régine Debrabandere, Directeur Plan International België

Jongeren stellen zelf oplossingen voor: allereerst moet gendergelijkheid veel meer verweven zitten in de lessen op school, daarnaast moet het arbeidsrecht aangepast worden en moeten sancties op discriminatie consequent toegepast worden.

Ze lanceren ook een duidelijke oproep naar de media. Volgens bijna de helft van de bevraagde jongeren versterken de huidige media seksisme in België. Ze vinden dat er regulering moet komen voor tv-programma's en reclamecampagnes. 

Meer info:

 • De 'Peiling naar ervaringen met discriminatie bij meisjes en jongens in België' werd uitgevoerd tussen 17 en 25 augustus 2017 door Dedicated in opdracht van Plan International België. 486 jongeren tussen 15 en 24 jaar uit heel het land werden bevraagd. De maximale foutmarge is 4,4%.
 • Methodologie en belangrijkste resultaten van de peiling (22 pagina's, 2 MB): https://drive.google.com/file/d/0BzXeJPqHZ2rERXBnVUpuTWw1Z3M/view

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!