Het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind, dat door bijna alle landen ter wereld is geratificeerd, viert op 20 november zijn 32e verjaardag. Deze symbolische datum is voor Plan International België de perfecte gelegenheid om mensen eraan te herinneren hoe belangrijk dit verdrag en de uitvoering ervan blijven voor kinderen over de hele wereld.

Het Verdrag, dat 54 artikelen omvat die betrekking hebben op burgerlijke, politieke, economische, sociale en culturele rechten, erkent de fundamentele rechten en vrijheden van kinderen en jongeren "met speciale aandacht voor de bijzondere zorg en bescherming die zij omwille van hun kwetsbaarheid nodig hebben".

"Ik ben ervan overtuigd dat als je aan kinderrechteneducatie doet en als je op je school kinderrechten integreert in je werking, dat je leefklimaat er echt op vooruit gaat. We weten dat de school veel meer is dan alleen maar een plek om te leren en dat je je goed moet voelen op school om goed te kunnen lerenCaroline Vrijens— Kinderrechtencommissaris.

Carolien Vrijens

Het Verdrag is universeel (geldig voor alle kinderen), onvervreemdbaar (de rechten van een kind kunnen niet worden afgenomen) en ondeelbaar (alle rechten zijn even belangrijk). Het is ook een van de fundamenten van het werk van Plan International België en is geïntegreerd in onze programma-aanpak.

Plan International werkt door, voor en over kinderrechten

Plan International zet zich in voor de rechten van kinderen in meer dan 70 landen over de hele wereld. Duizenden kinderen en hun families kunnen daardoor een betere toekomst opbouwen. De strijd tegen schendingen van kinderrechten, zoals discriminatie, ziekte, armoede, uitsluiting, enz. is een van onze belangrijkste opdrachten. Daarnaast informeren, sensibiliseren en werken we met kinderen en jongeren in België en de rest van de wereld in onze verschillende projecten.

Neem een kijkje in ons jaarverslag om meer te weten te komen over onze projecten en onze impact over de hele wereld.

Een Belgisch partnerschap in de kijker: School for Rights – Kinderrechtenscholen

Het partnerschap School voor Rights- Kinderrechtenscholen (SFR - KRS), werd in 2008 opgericht in samenwerking met Vormen vzw. Dit partnerschap ontwikkelt niet alleen pedagogisch materiaal voor leerkrachten maar heeft de voorbije jaren ook 48 scholen intensief begeleid om een School for Rights (SO) of Kinderrechtenschool (KRS) te worden. Het gaat om een begeleiding van 2 à 3 jaar die de school en de leerkrachten in staat stelt de rechten van het kind op een transversale manier in het dagelijkse schoolleven te integreren, zowel in de lessen als in de manier waarop over onderwijs en opvoeding wordt nagedacht.

Kinderen en jongeren maken niet alleen kennis met hun rechten, maar kunnen deze ook uitoefenen en opkomen voor hun eigen rechten en die van anderen in hun omgeving en in de rest van de wereld. Aan het einde van dit meerjarige traject mogen deze scholen zich Kinderrechtenschool (LO) of School for Rights (SO) noemen. In 2021 hebben 6 scholen dit label gekregen (Busleyden Atheneum Zandpoort- Mechelen, Don Bosco Instituut Woluwe- Sint-Lambrechts Woluwe,  Busleyden Atheneum Stassart – Mechelen, Ecole des étoiles Liège, Ecole communale Thrixes- Seraing , BS De Cocon- Tremelo)

infographic_impact_nl-horizontaal.jpg

 

"Er is eigenlijk geen andere manier om onderwijs te voorzien dan door te vertrekken van kinderrechten; het is ontzettend belangrijk om hier steeds alert voor te zijn. Kinderrechten mogen geen optie zijn maar moeten een voorwaarde zijn. Kinderrechten vormen de brug naar actief burgerschap." - Directeur De Kleine Prins- Menen.

Voor leerlingen

Kinderen en jongeren ontwikkelen via het werken rond kinderrechten hun communicatievaardigheden, ze leren hun mening formuleren, naar elkaar luisteren en in discussie gaan waar nodig. Diverse initiatieven die ertoe leiden dat hun rechten worden gerespecteerd en bevorderd, leren hen hoe zij deel kunnen uitmaken van de samenleving. Ze verwerven inzicht in de mogelijkheden om aan actief burgerschap te doen. Samen werken aan kinderrechten leidt tot emancipatie en het versterken van empathie en solidariteit. Door aan kinderrechten te onderwijzen creëer je als school een leidraad, een ankerpunt voor de hele schoolcarrière van de leerling. Op deze manier kunnen kinderen hun rechten op een heel praktische manier ervaren en begrijpen dat het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind universeel, onvervreemdbaar en ondeelbaar is.

Als ik op mijn kamer zit en er komt ineens iemand binnen, dan zeg ik: hey, ik heb wel recht op privacy! (Amélie 12j)

Voor schoolen en onderwijs

Als kinderen en jongeren opgroeien in een klimaat van wederzijds respect, ervaren zij zelf wat kinderrechten betekenen. De integratie van kinderrechten in de lessen en de werking van de school brengt positieve veranderingen teweeg in de school zelf: versterking van het zelfvertrouwen van de leerlingen, vermindering van vooroordelen en stereotypen, toename van de professionele voldoening van de leerkrachten, verbetering van de leerresultaten, meer luisterbereidheid en respect, minder frustratie.

Op 31 december 2021 zal Plan International België de coördinatie van het Partnerschap School for Rights- Kinderrechtenscholen doorgeven aan KIYO-ngo. Als onderdeel van dit proces heeft Plan International België een handleiding voor goede praktijken opgesteld om scholen te helpen het waarom en hoe van het project te begrijpen. Neem zeker een kijkje.

Ontwikkeling en beschikbaar stellen van lesmateriaal voor leerkrachten

Om leerkrachten te ondersteunen bij hun werk rond kinderrechten bieden Plan International en haar partners een reeks gratis materialen aan, zoals inspiratiedagen, conferenties en kant-en-klare lesfiches. Enkele voorbeelden:

  • In de week van 15 november 2021 organiseerden wij een conferentieweek over het belang van kinderrechteneducatie om bij te dragen aan de ontwikkeling van een positief en participatief schoolklimaat. Meer dan 60 mensen namen deel aan de verschillende online workshops en webinars. Bekijk de video’s van onze experts rond deze conferentie
  • www.schoolforights.be biedt een uitgebreid aanbod van kant-en-klare en aanpasbare lesmaterialen aan voor eenieder die ermee aan de slag wil in de klas.   Wil je meer weten over hoe je je school kan mobiliseren voor een rechtvaardigere en gelijkwaardigere wereld? Bezoek onze scholenpagina.

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!