Lipi, 20 jaar, werd geboren in een arme familie in het noorden van Bangladesh. Lipi's vader wilde haar uithuwelijken toen ze amper 16 jaar was, tegen haar wil. Haar toekomstige man was 10 jaar ouder, en afkomstig uit een rijke familie. Lipi verzette zich uit alle macht tegen het huwelijk. Met succes.

Lipi's ouders hadden het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Onderwijs voor 3 kinderen was gewoon onbetaalbaar voor het landbouwersgezin. In Bangladesh blijven meisjes dan doorgaans als eerste thuis van school. Dat was ook het geval voor Lipi. Haar twee broertjes bleven naar school gaan. Tot overmaat van ramp werd ze door haar vader 'beloofd' aan een 10 jaar oudere man. 

"Meisjes hebben niets te zeggen"

"Mijn moeder verzette ze zich tegen mijn huwelijk, zij droomde ervan dat ik zou gaan studeren. Maar in Bangladesh beslist de vader. Ik kon hem niet op andere gedachten brengen.” 

Lipi was op de hoogte van de gezondheidsrisico's van een huwelijk op jonge leeftijd, omdat ze al deelnam aan enkele workshops van Plan International.

"Ik smeekte mijn vader om me niet uit huwelijken. Hij zei me dat hij geen andere keuze had. Ten einde raad ging ik langs bij Plan. Enkele Plan-medewerkers kwamen praten met mijn ouders, over de risico's van een kindhuwelijk. Op die manier slaagden ze erin om mijn vader het huwelijk te laten annuleren."

Andere papa's overtuigen

Vandaag gaat Lipi opnieuw naar school, en is ze vrijwillig aan de slag bij Plan International. Later wil ze voor de overheid werken. Samen met Plan wil ze andere meisjes overtuigen om zich te verzetten tegen een huwelijk op veel te jonge leeftijd. Voor haar engagement als voorvechtster van kinderrechten kreeg Lipi een Award en reisde ze naar New York als 'Youth Campaigner of the Year'.

En Lipi’s vader? Ook hij is helemaal overtuigd. Vandaag tracht hij andere papa's te overtuigen om hun dochters zo lang mogelijk naar school te sturen.

"Studeren is een investering. Als Lipi een diploma haalt en een goeie baan vindt, kan ze later meer geld verdienen en een betere man vinden. Dat zag ik gelukkig net op tijd in, dankzij de mensen van Plan. Vandaag spoor ik ouders in het dorp aan om hetzelfde te doen."

 

Stop kindhuwelijken. Word Plan Ouder

Meer info over de campagne

 

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!