Op dinsdag 11 oktober, ter gelegenheid van Wereldmeisjesdag, waren Plan International België en Adeline te gast in het federale Parlement. Adeline is een Plan Kind en werkt mee aan Plan's Girl Power Project. Samen met de Plan Youth Board sprak Adeline de minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo en de parlementsleden toe en vroeg hen meer te investeren in onderwijs en gelijke kansen voor meisjes. 

Ontdek onze symbolische actie op het Parlement

De toestand van meisjes wereldwijd, 30 miljoen meisjes, gaan niet naar de lagere school. 104 miljoen tienermeisjes gaan niet naar de middelbare school en 65 miljoen meisjes stoppen met school voor de derde graad secundair onderwijs te hebben kunnen afmaken (Unesco, 2014) Meisjes moeten meer hindernissen overwinnen dan jongens: kindhuwelijken, tienerzwangerschappen, vroegtijdig school verlaten, enz. Op 25 september keurden België 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) goed. Plan International België concentreert zich voornamelijk op de realisatie van doelstellingen 4 (kwaliteitsonderwijs) en 5 (gendergelijkheid). Om deze doelstellingen te bereiken stelt Plan International België dat het van cruciaal belang is dat alle meisjes toegang hebben tot kwaliteitsonderwijs vanaf een zo jong mogelijke leeftijd. Wat stelt Plan vast?

De Belgische overheid beschouwt onderwijs als één van de vijf kernsectoren van de bilaterale ontwikkelingssamenwerking. België verlengde recent haar samenwerking met het Global Partnership for Education, met een financiële bijdrage van $12,11 miljoen in 2015. ($8,61 miljoen in 2014). 

Maar ‘onderwijs’ werd slechts bij vier partnerlanden als prioriteit opgenomen in de bilaterale overeenkomsten. Het onderwijsbudget staat, net als het hele budget van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, onder druk. Intussen gaan in Benin meer dan 4 meisjes op de 10 niet naar de middelbare school. In Niger zijn dat er maar liefst 7 op de 10, terwijl de helft van de kinderen er jonger dan 14 is. De internationale steun voor basisonderwijs naar Sub-Saharaans Afrika vermindert, terwijl net in die regio meer dan de helft van de ongeschoolde kinderen woont.

Gendergelijkheid is een transversaal thema van de bilaterale ontwikkelingssamenwerking (wet 2016). Er bestaat een actieplan ‘Gender in ontwikkelingssamenwerking’ dat de concrete strategie van België rond dit thema bevat.

Maar het budget om deze ambities te realiseren is nog niet vastgesteld…

Wat vraagt Plan International België aan de Belgische parlementairen en regering?

Aan de Belgische parlementairen

Plan International vraagt aan de parlementairen dat ze ervoor zorgen dat basisonderwijs een prioritaire plaats krijgt in het begrotingsdebat voor ontwikkelingssamenwerking en dat ze uw stem geven aan de parlementaire resolutie betreffende de Belgische investeringen in onderwijs voor meisjes in ontwikkelingslanden’, ondertekend door zeven fracties.

Aan de Belgische regering

Plan International België vraagt aan de Belgische regering dat ze absolute prioriteit geeft aan de implementatie van SDG4 (onderwijs) en SDG5 (gender) en daarvoor het nodige budget vrijmaakt. De uitdagingen op vlak van basisonderwijs moeten in rekening worden genomen wanneer nieuwe bilaterale akkoorden met partnerlanden worden uitgewerkt. Wat gender betreft is een eerste stap het vastleggen van een budget (via DAC-codes) en indicatoren om het actieplan ‘Gender in Ontwikkelingssamenwerking’ uit te voeren via de bilaterale, multilaterale en non-gouvernementele ontwikkelingssamenwerking.

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!