Ben je nog op zoek naar een leuke en creatieve activiteit tijdens de vakantie? Ben je graag bezig met fotografie? Is gendergelijkheid  een thema dat je interesseert? Dan is deze wedstrijd iets voor jou! Win een fotoworkshop met Lieve Blancquaert naar aanleiding van Wereldmeisjedag. Meer info en wedstrijdregels hieronder! 

Inleiding   

 Plan International Belgium, hierna "de Organisator" genoemd, gevestigd in de Ravenstein Galerij 3B5 te Brussel, organiseert deze wedstrijd in het kader van Wereldmeisjesdag 2022.

Voor deze wedstrijd worden deelnemers uitgenodigd om :

 1. het instagram account en/of de Facebook pagina van Plan International België te volgen
 2. een persoonlijk gemaakte foto op te sturen naar het adres mieke.verwaest@planinternational.be 

De wedstrijd begint op 26 oktober 2022 en eindigt op 9 november 2022 om 12.00 uur. Daarna wordt een winnaar gekozen door een professionele jury en op 10 november 2022 wordt deze door de organisator gecontacteerd.  

Deelnamecriteria

De wedstrijd staat open voor iedereen tussen 12 en 22 jaar die een creatieve workshop met Canon en een van haar ambassadeurs wil winnen. Bovendien moet iedereen die wil deelnemen vóór woensdag 9 november 2022 om 12.00 uur aan beide onderstaande criteria voldoen:  

 • Volg ons Instagram account en/of volg onze Facebook pagina   
 • Stuur een persoonlijk gemaakte foto die staat voor gendergelijkheid of vrijheid voor meisjes naar mieke.verwaest@planinternational.be

Verloop van het vergelijkend onderzoek

Deze wedstrijd wordt gestart op 26 oktober 2022, en deelnemers kunnen volgens bovenstaande voorwaarden deelnemen tot woensdag 9 november 12u. Op donderdag 10 november 2022 worden de winnaars door een professionele jury gekozen uit de deelnemers die aan bovenstaande criteria voldoen en worden zij op de hoogte gebracht.   

De organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijd te allen tijde - ongeacht de jurisdictie - op te schorten of te beëindigen indien hij hiertoe om juridische of bestuurlijke redenen wordt gedwongen, zonder dat de deelnemers enige schadevergoeding of recht op schadevergoeding kunnen eisen.   

Als er wijzigingen in de regels worden aangebracht, zullen deze op de website www.planinternational.be worden aangekondigd.   

Prijzen

De winnaars van de wedstrijd krijgen elk de kans om een fotografieworkshop te volgen met Canon-ambassadeur Lieve Blancquaert en worden door Plan International Belgium gecontacteerd via het sociale account waarmee ze aan de wedstrijd deelnamen.  

De organisator behoudt zich het recht voor de geadverteerde prijs te wijzigen in een soortgelijke prijs.  

Samenstelling van de jury

De jury zal bestaan uit :  

 • Een jongere die betrokken is bij Plan International en de campagne "For every girl to be free".   
 • Lieve Blancquaert  
 •  Een werknemer van Plan International  
 •  Een werknemer van Canon België 

Gronden voor uitsluiting voor de wedstrijd

Voor deze wedstrijd komen niet in aanmerking: 

 • Personen buiten de vereiste leeftijd om deel te nemen (12-22 jaar)  
 • Personen die buiten België wonen (in het buitenland)    
 • Publicaties die gewelddadige, discriminerende, extremistische en immorele elementen bevatten. 

Bij niet-naleving van alle voorwaarden en vereisten van het reglement of in geval van misbruik, bedrog, fraude of "kwade trouw" behoudt de organisatie zich het recht voor een deelnemer van de wedstrijd uit te sluiten. Het resultaat van de wedstrijd kan niet worden betwist.    

De organisator behoudt zich het recht voor voorstellen met pornografische, racistische, discriminerende of andere strafbare inhoud te schrappen.  

Bescherming van kinderen en jongeren

Plan International heeft een duidelijk en ondubbelzinnig beschermingsbeleid, die tot doel heeft ervoor te zorgen dat geen enkel kind of jongere die verbonden is aan Plan International schade ondervindt.  Dit beleid betreft het gedrag van personeel, medewerkers en bezoekers van Plan International en garandeert dat we risico's voor kinderen en jongeren tot een minimum beperken en dat we eventuele bezorgdheid over het welzijn van een kind of jongere op gepaste wijze rapporteren.  

 In het kader van deze wedstrijd zal Plan International Belgium :  

 • Contact opnemen met de ouders van jongeren onder de 18 jaar om hen op de hoogte te brengen van de deelname van hun kind aan de wedstrijd;   
 • contact opnemen met de ouders van de winnaars van de wedstrijd, indien de jongeren jonger zijn dan 18 jaar;  
 • Vóór aanvang van de workshop de winnaars van de wedstrijd informeren over hun rechten en het beschermingsbeleid (inclusief een briefing over de vereiste toestemmingen - van de jongeren en van de ouders voor jongeren onder de 18).   

Persoonsgegevens

De in het kader van deze wedstrijd verworven informatie wordt verzameld overeenkomstig de geldende regels inzake gegevensbescherming. Overeenkomstig de wettelijke voorschriften bieden wij de deelnemers de mogelijkheid van toegang tot hun persoonsgegevens, alsmede van correctie of verwijdering ervan (via het e-mailadres: privacy@planinternational.be). 

Verantwoordelijkheden

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen tijdens de wedstrijd die te wijten zijn aan menselijke, technische of andere fouten. In geval van overmacht behoudt de organisator zich het recht voor het reglement te wijzigen en de wedstrijd uit te stellen of te annuleren.     

Plan International Belgium is niet verantwoordelijk indien een winnaar niet kan worden bereikt omdat de deelnemer onvoldoende, onvolledige of incorrecte contactinformatie heeft verstrekt bij de deelname. In geval van onbereikbaarheid, d.w.z. geen reactie voor maandag 14 november, kan de organisatie de prijs toekennen aan een nieuwe deelnemer. 

Aanvaarding van het reglement

Deelname aan deze wedstrijd houdt in dat de deelnemer dit wedstrijdreglement aanvaardt. Niet-naleving van het reglement kan als reden voor annulering van de deelname worden beschouwd.  

Contact

Voor meer informatie over de wedstrijd kunt u contact opnemen met mieke.verwaest@planinternational.be

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!