Rennen om je vrij te voelen. Lopen om zich levend te voelen. Net als Forrest Gump doen meisjes overal ter wereld aan hardlopen, karate of voetballen ze om zich vrij te voelen. Vrij om nee te zeggen tegen seksistische normen. Vrij om ja te zeggen tegen keuzevrijheid en gelijkheid.

In ons artikel “What heeft jouw joggen te maken met de vrijheid van meisjes” leggen we het verband uit tussen sport en de rechten van meisjes. In dit artikel geven we 3 concrete voorbeelden van activiteiten die Plan International georganiseerd heeft voor de vrijheid van meisjes. Plan International zet zich in om ervoor te zorgen dat meisjes hun recht op gelijkheid kunnen doen gelden via verschillende sportactiviteiten. Wij stellen er drie voor.  

Pic2

 

Op de derde plaats op het podium

stond "Niñas Seguras, Nicaragua más fuerte" ("Veilige meisjes voor een sterk Nicaragua", in het Nederlands). In oktober 2017 bracht een 5-kilometerwedstrijd 3.000 mensen samen om aandacht te vragen voor geweld tegen meisjes. Plan International, het Nationaal Instituut voor Sport en de duizenden deelnemers liepen mee om iedereen eraan te herinneren dat het recht van meisjes om vrij en zonder geweld te leven ook een zaak van iedereen is.

Pic3

 

De tweede plaats

neemt ons mee naar Bangladesh, waar wij een programma hebben ontwikkeld voor zelfverdediging en bewustmaking van vroegtijdige huwelijken. In 2021 worden tientallen jonge meisjes bewust gemaakt van deze praktijken die hen beletten vrij hun toekomst te kiezen, met wie en wanneer zij willen trouwen, en die hen blootstellen aan het risico van vroegtijdige zwangerschap.

Het project combineert karatelessen met bewustmakingsworkshops om stereotypen en gendernormen te doorbreken die jonge meisjes ervan weerhouden vrij te zijn. Op deze manier leren de meisjes zichzelf te beschermen in gevaarlijke situaties.

Pic4

 

De eerste plaats

En tenslotte vertellen wij u in de eerste plaats over een project dat enkele weken geleden is afgelopen: het meisjesvoetbaltoernooi in Mo (Togo). Een toernooi waaraan 6 volledig vrouwelijke teams uit deze provincie deelnamen.

Dankzij dit project konden honderden Togolese vrouwen hun gevoel van eigenwaarde vergroten, genderstereotypen doorbreken en leren over de toegang tot diensten op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid. Tijdens het toernooi werd een mobiele kliniek opgezet om gratis advies en diensten op het gebied van reproductieve gezondheid te verlenen.

Pic5

 

Hoewel het geen ranglijst is van minst naar meest belangrijk, herinneren al deze gebeurtenissen ons er in gelijke mate aan dat de rechten van meisjes niet vanzelfsprekend zijn. Tegenover deze ongelijkheden wordt sport ingezet als een krachtig verenigend instrument, zodat de hele samenleving bewust wordt gemaakt en kan toewerken naar meer gelijkheid voor iedereen! 

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!