In samenwerking met de Stad Gent lanceerden we ons Safer Cities platform in Gent. Vanaf nu is het dus, naast Brussel, Antwerpen en Charleroi, ook mogelijk om jouw ervaringen te delen over seksuele intimidatie op straat in Gent. Naar aanleiding van deze lancering spraken we met burgemeester Mathias De Clercq en Schepen voor gelijke kansen Astrid De Bruycker over hoe het gesteld is met seksuele intimidatie in hun stad.

Seksuele intimidatie op straat komt steeds vaker in de media en wordt steeds meer aangeklaagd, hoe groot is het probleem volgens u?

Astrid: “We weten vooralsnog niet hoe groot het fenomeen is, want het wordt niet apart bijgehouden in de officiële cijfers. Er gebeuren naar verluidt ook amper meldingen over het fenomeen. Het wordt ongetwijfeld wel steeds vaker aangeklaagd omdat er een alsmaar grotere groep van voornamelijk jonge mensen is die dergelijk gedrag niet meer pikt.

Zelf heb ik het als vrouw al ontelbare keren meegemaakt, het gebeurt trouwens ook nu nog af en toe. Tóch heb ik nog nooit een incident gemeld bij de politie. Ik vroeg mij onlangs af: waaróm eigenlijk niet? Wellicht omdat je opgroeit als vrouw met het idee dat ‘het er gewoon bij hoort’. Wel: niét dus. De gevolgen voor slachtoffers kunnen vergaand zijn. Ze kan leiden tot mentale en fysieke problemen, een constant onveiligheidsgevoel, … Potentiële slachtoffers ontwikkelen allerlei ‘copingstrategieën’ om er mee om te gaan of om het te vermijden. Je gaat bijvoorbeeld als vrouw ’s avonds niet meer naar bepaalde plekken of niet meer alleen naar huis. Daar moeten we allemaal samen iets aan doen. Ongestoord kunnen gaan en staan waar je wilt, als vrouw (maar evengoed als transgender of holebi persoon of ook als man), om het even wanneer: dát moet ‘normaal’ zijn.”

Schepen van gelijke Kansen Astrid De Bruycker

Tóch heb ik nog nooit een incident gemeld bij de politie. Ik vroeg mij onlangs af: waaróm eigenlijk niet? Wellicht omdat je opgroeit als vrouw met het idee dat ‘het er gewoon bij hoort’. Wel: niét dus.
Astrid De Bruycker, Schepen van Gelijke kansen

 

Op het Safer Cities platform kunnen jongeren aanduiden waar ze zich in Gent (on)veilig voelen en welke factoren ervoor zorgen dat ze zich wél op hun gemak voelen. Zo brengen we het probleem in kaart en werken we samen aan oplossingen. Wat vind je van dit platform?

Mathias: “Een heel goed initiatief. Seksuele intimidatie is onaanvaardbaar en het is belangrijk dit ook aan te pakken. Het platform laat ons toe een betere kijk te krijgen op de aanwezigheid van seksuele intimidatie in onze stad. Meten is weten. Het laat toe maatregelen op maat uit te werken.”
 

Een heel goed initiatief. Seksuele intimidatie is onaanvaardbaar en het is belangrijk dit ook aan te pakken. Het platform laat ons toe een betere kijk te krijgen op de aanwezigheid van seksuele intimidatie in onze stad. Meten is weten.
Mathias Declercq, Burgemeester Gent

Astrid: “Ik ben benieuwd naar de pins, het zal een aantal zaken objectiveren. Het is een methode om blinde vlekken zichtbaar en dus bespreekbaar te maken… en meteen ook actie te ondernemen.” 

Hoe zou je de resultaten van het platform kunnen gebruiken binnen je bevoegdheid?

Mathias: “Uiteraard is het aan de jongeren om de beleidsaanbevelingen te formuleren. Zonder vooruit te lopen op deze aanbevelingen zou je binnen mijn bevoegdheid kunnen denken aan zowel preventieve als repressieve maatregelen. Ik denk bijvoorbeeld aan de goede werking in onze stad met de ‘pleinpatrons’, jongeren die een rolmodel zijn voor leeftijdsgenoten op de pleinen in hun buurt en van een plein een plaats maken waar iedereen zich goed voelt. Maar de mogelijke ingrepen gaan uiteraard breder, ik denk maar aan sportinfrastructuur, jeugdinfrastructuur, ...”

Astrid: “Ik ben bevoegd voor gelijke kansen, maar onder andere ook voor participatie en openbaar groen. Ik ben dus razend benieuwd welke oplossingen onze jongeren gaan voorstellen. Anything goes: van campagnes, over leerpakketten en mensen stimuleren om incidenten te melden bij de politie of elders, tot de inrichting van parken.
 

Is er een moment waarop je je al eens onveilig voelde in de stad? Wat speelde hier toen mee?

Mathias: “Ik heb me altijd veilig gevoeld in Gent.”

Astrid: “Voor mij ligt dat iets anders. Ik zou me graag altijd veilig willen voelen in Gent maar, net omdat ik een vrouw ben, voel Ik me ook wel eens onveilig als ik 's avonds in het donker alleen op straat loop. Het gebeurt dat een auto plots traag naast je gaat rijden en dat de chauffeur je aanspreekt. Ik vraag daar niet om, dat is lastigvallen… en er is altijd dat stemmetje in mijn hoofd dat me zegt op mijn hoede te zijn.”

Burgemeester

We hebben beslist dat we hier écht iets willen aan doen en hebben een partner gekozen, Plan International België, om de koe bij de horens te vatten. We gáán ervoor, want seksuele intimidatie, racisme, discriminatie: dat moet stoppen, liever vroeg dan laat.
Astrid De Bruycker, Schepen van Gelijke kansen

 

Welke veranderingen zijn volgens jou nodig om seksuele intimidatie voor eens en altijd uit te bannen?

Astrid: “De jongeren zijn voor ons volwaardige adviseurs die op basis van hun eigen ervaringen aanbevelingen kunnen doen om onze stad nog beter te maken. In Gent maken we altijd beleid in overleg met heel veel andere actoren, dat is in dit geval niet anders. Middenveldorganisaties, Sensoa, onze politie, …: ze zullen allemaal een rol van betekenis spelen. Zo maken we samen de stad.

Het is dan aan ons als beleidsmakers om keuzes te maken, om te bepalen waar we op zullen inzetten, waar we budget voor vrijmaken. Dat hebben we in dit geval gedaan: we hebben beslist dat we hier écht iets willen aan doen, we hebben de centen voorzien en we hebben een partner gekozen, Plan International België, om de koe bij de horens te vatten. We gáán ervoor, want seksuele intimidatie, racisme, discriminatie: dat moet stoppen, liever vroeg dan laat.”

  • Patershol
    Patershol
  • Park in Gent
    Park in Gent

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!