Op 25 september 2020 vierden we de 5e verjaardag van de SDG's. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) zijn de opvolgers van de Milleniumdoelstellingen. De SDG's zijn in het leven geroepen om van de wereld een leefbare en eerlijke plek te maken tegen 2030. In totaal zijn er 17 SDG’s met 169 targets en elk pakken ze een bepaalde thematiek aan zoals onderwijs, klimaat of armoede. In deze blogreeks van de SDG-challenge komt u meer te weten over een bepaalde SDG en krijgt u tips om deze te integreren in uw bedrijf. In dit artikel ligt de focus op de tiende Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG 10).

SDG 10: Ongelijkheid verminderen 

Elk mensenleven hoort overal ter wereld evenveel waard te zijn. Maar in realiteit is dit helaas niet overal het geval. Denk maar aan de "Black Lives Matter" beweging als reactie op het politiegeweld en discriminerende wetten. Oeigoeren, Kazakken en andere islamitische minderheidsgroepen in de Chinese regio Xinjiang worden massaal opgesloten in ‘heropvoedingskampen’. Maar naast racisme en religie zijn er nog een heleboel andere vormen van discriminatie waar mensen dagelijks mee te maken krijgen.

Vooroordelen, angst voor het onbekende of gevoelens van onveiligheid liggen aan de basis van elke vorm van discriminatie. Nochtans is het uitsluiten van een bepaalde groep mensen niet alleen enorm kwetsend, het is ook nefast voor een duurzame ontwikkeling en het bereiken van de SDG’s. Op de lange termijn bedreigt ongelijkheid de sociale én economische groei. 

Daarom roept de tiende Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG 10) op om ongelijkheid te verminderen in, en tussen landen. Want alhoewel de inkomenskloof tussen landen verkleint, wordt de ongelijkheid binnen landen alleen maar groter. 

SDG 10 in België

5 jaar later: SDG 10 op de tijdslijn 

Tussen 2012 en 2017 kunnen we zeggen dat ongelijkheid op vlak van inkomen is gedaald. In 73 landen die over vergelijkbare data beschikken, kunnen we zien dat het inkomen stijgt bij 40% van de bevolking die het minst verdient. Maar dit aandeel is slechts goed voor 25% van de totale inkomens. 

Tot 30% van de inkomensongelijkheid is te wijten aan de ongelijkheid binnen het traditionele gezin. Vrouwen hebben een grotere kans om minder dan de helft van het mediaan inkomen te verdienen. Dat terwijl zij gemiddeld dubbel zoveel tijd spenderen aan onbetaalde huishoudelijke taken en de opvoeding van kinderen. 

Ook op andere vlakken blijft ongelijkheid hardnekkig voortbestaan. COVID-19 maakt het SDG 10 enkel moeilijker. De meest kwetsbare mensen worden steeds vaker het slachtoffer van discriminatie en vooral de armste landen krijgen het zwaar te verduren. 

Impact corona op SDG 10

Concrete acties rond SDG 10 voor bedrijven en medewerkers 

Ook de bedrijfswereld en medewerkers blijven niet gespaard van vooroordelen en discriminatie. Elke onderneming draagt de verantwoordelijkheid voor haar werknemers.  

Enkele acties om als bedrijf discriminatie te helpen bestrijden: 

  • Neem respect voor mensenrechten en arbeidersrechten op in uw bedrijfspolicy. 
  • Kies ervoor om enkel samen te werken met externen en leveranciers die op hun beurt mensenrechten respecteren
  • Hou bij de productontwikkeling rekening met de verschillen tussen consumenten en besteed extra aandacht om deze producten ook toegankelijk te maken voor hen. 
  • Elke organisatie bestaat uit medewerkers met een stem, gebruik die om discriminatie tegen te spreken
  • Werk samen met internationale organisaties om ongelijkheid uit de wereld te bannen. 

Bedrijfsinspiratie: BDO pleit voor gelijkheid

Als adviesbureau is BDO Belgium zich bewust van hun verantwoordelijkheid ten opzichte van hun 800 medewerkers, klanten en stakeholders. Daarom is hun strategie rond maatschappelijk verantwoord ondernemen in lijn met hun DNA: betrokkenheid, pragmatisch, persoonlijk & respectvol.

Vorig jaar zette BDO de eerste stappen om de SDG's in hun MVO-strategie te implementeren, waarbij ze een globale aanpak gebruiken om impact te creëren. Het bedrijf verzamelde intern acties en gegevens. De resultaten werden vervolgens ingedeeld in 4 pijlers (People, Community, Environment, Economy), elk met een link naar de SDG-doelstellingen. BDO focust zich op: SDG 5 en 10(People), SDG  4 en 17 (Community), SDG 13 en 15 (Environment) en SDG 9 en 8 (Economy). De komende jaren zal BDO deze SDG’s verder integreren en vertalen in concrete acties in hun bedrijfsstrategie.

Een eerste concrete stap is de lancering van hun MVO-ambassadeursprogramma. Per lokaal kantoor wordt een MVO-ambassadeur ingezet als aanspreekpunt tussen de lokale collega's en het MVO-team. Een eerste digitale kick-off vond plaats en zal elke 3 tot 6 maanden worden voortgezet. Ze zijn nu aan het brainstormen en de eerste acties aan het creëren!

Het leven in een eerlijke en rechtvaardige samenleving vereist een constante persoonlijke en gemeenschappelijke inspanning.  Het is noodzakelijk om er als bedrijf actief voor te zorgen dat dit doel wordt bereikt.  Dit jaar hebben we een concreet programma gelanceerd om zoveel mogelijk doelstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling te realiseren of te bereiken.

F. Grognard, lid van de Raad van Bestuur en verantwoordelijk voor MVO bij BDO Belgium.
BDO

Vorig jaar werd een uitgebreide scan uitgevoerd door studenten Bedrijfspsychologie van de KU Leuven, gebaseerd op SDG 5 (gender) en SDG 10 (ongelijkheid). Dit objectief wetenschappelijk onderzoek leverde concrete resultaten en inzichten op over hun huidige positionering en bracht aan het licht dat er nog veel onbewuste vooringenomenheid bestaat ten aanzien van geslacht, ras en leeftijd. Hoewel dit iets is wat we overal in onze samenleving ervaren, is BDO Belgium ervan overtuigd dat bewustwording en specifieke acties nodig zijn binnen de organisatie. 

Op dit moment ontwikkelt BDO Belgium een gedeeld, collectief begrip van wat een inclusieve organisatie in essentie is, door middel van leiderschapsinzet. Om de vooruitgang te meten en te volgen, worden kritische onderzoeksvragen onderzocht. Op basis van de gegevens en de resultaten zullen de komende jaren verdere acties worden ondernomen.

SDG 10 voor kinderen 

Al enkele jaren ondersteunt consultancy kantoor BDO Belgium de projecten rond kinderrechten van Plan International België. Via een gezamenlijk project “het recht op cultuur” werd aan meer dan 3.000 jongeren in België de kans geboden om de musicals “Charlie Chaplin” en “Les Misérables” gratis bij te wonen. Deze activiteit past dan ook perfect bij SDG 10 dat iedereen, ongeacht de sociale of culturele achtergrond, zich verder kan ontwikkelen. Via Plan International werden scholen, die zich specifiek inzetten voor het bestrijden van ongelijkheden en het promoten van kinderrechten, aangesproken en werden voor de betrokken leerjaren ook educatieve opleidingsbundels gemaakt rondom vluchtelingenproblematiek (thema van Charlie Chaplin) en armoede (thema van Les Misérables).

BDO sponsorde toegangstickets voor kinderen

Voor BDO is het belangrijk om te kunnen bijdragen aan een betere wereld en daar spelen jongeren een zeer belangrijke rol in. Via tal van projecten met Plan International hebben we kunnen vaststellen dat zij niet enkel voor jongeren werken maar hen ook steeds maximaal en zeer actief betrekken in bv de besluitvorming waardoor dit voor hen een zeer goede leerschool is om te leren debatteren, doelstellingen te zetten en tot besluiten te komen. Op die manier krijgen onze jongeren cruciale competenties om zich verder te kunnen ontwikkelen.

P. Van Laer, CEO van BDO Belgium

Met specifieke tips en voorbeelden van acties, zoals een schrijfoefening of rollenspel, leren de leerlingen van de lagere school ook bij over hun eigen rechten. Hierdoor werd de onvergetelijke ervaring voor deze jongeren gekoppeld aan een educatief luik en werd de dialoog gepromoot om thema’s zoals ongelijkheid (SDG 10) en armoede (SDG 1) bespreekbaar te maken. BDO Belgium zorgde voor de financiering van de tickets en de lessenbundels.

Daarnaast sponsorde BDO Belgium in 2019 de Belgische Kinderrechtenprijs, een initiatief van Plan International België, het Kinderrechtencommissariaat en van zijn Franstalige evenknie DGDE. De prijs werd uitgekeerd door een jongerenjury aan Belgische organisaties die met kinderen en jongeren werken rondom kinderrechten. 

Test uw kennis

Haalt u 3 op 3 in deze korte vragenronde over SDG 10?

Doe de test!
Logo BDO

Logo BDO
Logo BDO

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!