Op 25 september 2020 vierden we de 5e verjaardag van de SDG's. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) zijn de opvolgers van de Milleniumdoelstellingen. De SDG's zijn in het leven geroepen om van de wereld een leefbare en eerlijke plek te maken tegen 2030. In totaal zijn er 17 SDG’s met 169 targets en elk pakken ze een bepaalde thematiek aan zoals onderwijs, klimaat of armoede. In deze blogreeks van de SDG-challenge komt u meer te weten over een bepaalde SDG en krijgt u tips om deze te integreren in uw bedrijf. In dit artikel ligt de focus op de twaalfde Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG 12).

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie  

Produceren en consumeren is de motor achter onze economie en zorgt voor welvaart. Maar die individuele welvaart zet druk op onze natuurlijke grondstoffen die niet toenemen. Integendeel, onze overconsumptie en wegwerpmaatschappij laat lelijke littekens na op onze planeet. 

Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 12 (SDG 12) wil welvaart binnen een gezonde omgeving realiseren. Daarbij promoot SDG 12 grondstoffen- en energie-efficiëntie en een duurzame infrastructuur. Zo wil deze duurzame ontwikkelingsdoelstelling iedereen toegang verschaffen tot alle basisdiensten, groene en degelijke jobs en een betere levensstandaard.

Met meer en minder  

Volgens de meest recente voorspellingen zullen we tegen 2050 met 9,7 miljard mensen zijn. Als we ons consumptiegedrag niet aanpassen, dan hebben we 3 keer onze huidige aarde nodig om dat tempo aan te houden. Maar het kan anders. Denk maar aan de opmars van de verpakkingsvrije winkels, herbruikbare producten en lokale initiatieven tegen voedselverspilling. 

Want elk jaar wordt naar schatting 1 derde van al het geproduceerde voedsel verspild. Dat is extra beschamend als we weten dat er nog steeds 2 miljard mensen hongerlijden (SDG 2). Efficiënter met onze voedselproductie en onze ‘supply chain’ omspringen, is een grote stap richting duurzaamheid. 

Ook de mode-industrie is aan verandering toe en zet daar de eerste stappen. Ze is verantwoordelijk voor 10% van de globale CO2 uitstoot en is daarmee de tweede grootste vervuiler in de wereld na de olie-industrie. Daarnaast verbruikt de mode-industrie ook nog eens 1,5 biljoen liter water per jaar om textiel te behandelen en te kleuren. Goed voor 20% van de industriële watervervuiling. 

Onze kuststroken en oceanen worden overspoeld door ‘micro-plastics’ die afkomstig zijn van de textielverwerking. Jammer, zeker als we weten dat slechts 3% van het water wereldwijd drinkbaar is (SDG 6). Momenteel verbruiken we meer vers water dan rivieren en meren kunnen genereren en dat vooral voor onze productie van voedsel.

SDG 12 in België

5 jaar later: We leven op grote voet 

De ‘material footprint’ staat voor de hoeveelheid primaire grondstoffen die we nodig hebben om basisnoden zoals voedsel, kledij, water, onderdak te vullen. In 2010 bedroeg de globale ‘material footprint’ 73,2 miljard ton. In 2017 bedroeg ze 85,9 miljard ton. Dat komt neer op een stijging van 17,4%. We hebben dringend een omgekeerde beweging nodig, willen we SDG 12 halen tegen 2030. 

Daarnaast is elektronica ook een grote grondstoffengebruiker. De wegwerpcultuur en korte levenscycli van elektronische producten genereren een nieuw soort afval, de zogenaamde e-waste. Tussen 2010 en 2019 steeg de e-waste per individu van 5,3 kg naar 7,3 kg per jaar. En dat terwijl onze recycling capaciteit veel trager groeide. 

Maar er is ook positief nieuws. Waar COVID-19 gewoonlijk roet in het eten strooit, levert onze tijd in afzondering ons ook opportuniteiten op. Zo kunnen we stilstaan bij nieuwe, duurzame manieren van consumeren en produceren.

Impact corona op SDG 12

Concrete acties rond SDG 12 voor werknemers en consumenten 

Bedrijven produceren en ze hebben consumenten nodig om te blijven bestaan. Nieuwe oplossingen ontdekken die duurzame consumptie- en productiepatronen veroorzaken is dus ook voor bedrijven belangrijk. Een circulaire economie.  

Hoe kan u als bedrijf helpen om SDG 12 te realiseren? 

  • Analyseer de milieu-impact van uw toeleveringsketen en probeer om de zogenaamde ‘hot spots’ in deze waardeketens te spotten. Als u deze punten kan identificeren en aanpakken, zet u in op duurzaam produceren. 
  • Hergebruik afvalmaterialen in het productieproces en spoor consumenten aan om te recycleren. Zo moet uw bedrijf minder tot geen nieuwe grondstoffen ontginnen en verkleint tegelijkertijd de afvalberg. 
  • Koop als consument herbruikbare en duurzame producten in de plaats van wegwerpproducten. Trek dit ook door naar de werkvloer. 
  • Werk samen met internationale organisaties om verantwoorde producten te laten produceren in een veilige omgeving voor een waardig loon.

Bedrijfsinspiratie: Reynaers Aluminium

Reynaers Aluminium werkt mee aan een betere wereld door duurzaam te ondernemen en de Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn hiervoor een belangrijke leidraad.  Om de SDG’s zo goed mogelijk te verankeren in al haar afdelingen en internationale kantoren werden de meest relevante SDG’s voor Reynaers Aluminium vertaald naar 5 sprekende thema’s, die de strategie vormen om zowel de impact van het bedrijf als die van de producten te verbeteren: veiligheid & gezondheid, duurzaam materiaalgebruik, energie, mobiliteit & transport en betrokkenheid van en voor mensen.

“Duurzaam ondernemen en het verminderen van onze ecologische voetafdruk is een prioriteit voor Reynaers Aluminium.”

M. Reynaers, CEO Reynaers Aluminium

Om deze thema’s intern te laten leven, heeft elk thema een eigen ‘superheld’ die de jaarlijkse acties een gezicht geeft. Zo zorgt de Safety Lady dat iedereen elke dag veilig en gezond kan werken (SDG 3 en 8). Mister Green wijst iedereen erop dat goed sorteren belangrijk is (SDG 13, 14, 15). Door de boodschappen van EnerGuy wordt het licht steeds uitgedaan en de deuren gesloten om de koude niet binnen te laten (SDG 7). De Go Girl moedigt al de medewerkers aan om met de fiets naar het werk te komen of te carpoolen (SDG 11). En last but not least, brengt de Together Man iedereen samen om zich in te zetten voor sociale projecten tijdens de jaarlijkse community day.

Superhelden reynaers

Gezien materialen schaars zijn, doet Reynaers Aluminium er alles aan om hier op een duurzame manier mee om te gaan.  De grootste troef van aluminium is dat het 100% recycleerbaar is zonder dat er iets van de kwaliteit verloren gaat. Vandaag wordt al 96% van het aluminium dat in gebouwen zit gerecycleerd. Meer nog: door aluminium te hergebruiken in nieuwe raamprofielen bespaart Reynaers Aluminium maar liefst 95% energie. 

“Inzetten op recyclage en verminderen van afval zijn duidelijke pijlers in SDG 12 waarmee Reynaers Aluminium wil bijdragen aan een duurzame wereld.”

E. Fonteyne, sustainability manager bij Reynaers Aluminium

Bovendien besliste Reynaers Aluminium eerder dit jaar ook koolstofarm aluminium aan te kopen, wat een belangrijke impact heeft op hun totale CO2-voetafdruk. Tot slot: ook als het over verpakkingen of kantoormateriaal gaat, denkt Reynaers Aluminium twee keer na. Door alle wegwerpplastiek te verbannen en zo veel mogelijk materialen te hergebruiken, houden ze ook hun eigen ecologische voetafdruk zo klein mogelijk. 

Reynaers Aluminium en Plan International 

Al enkele jaren lopen of wandelen de medewerkers van Reynaers Aluminium mee in de loopwedstrijden (urban trails) ten voordele van Plan International. Naast de focus op gezonde medewerkers via een leuke teamactiviteit (SDG 3), halen ze extra fondsen op en motiveren ze elkaar om zich in te zetten voor het goede doel.

Wij moedigen onze medewerkers aan om zoveel mogelijk deel te nemen aan sportieve events. Gezondheid maakt integraal onderdeel uit van ons CSR-beleid.

E. Loosen, Mobility Coordinator Reynaers Aluminium

In 2018 zette Reynaers Aluminium haar deuren open van haar nieuw hoofdkantoor in Duffel en waren ze ook dolenthousiast om de foto-tentoostelling ‘allemaal gelijk of niet’ van Plan International België te showcasen aan klanten en leveranciers. De Mechelse vrijwilligers van Plan International waren aanwezig om meer uitleg te geven bij elke foto. Een toffe manier voor Reynaers om klanten en leveranciers te bedanken en om nieuwe klanten te leren kennen. 

Reynaers Aluminium tentoonstelling

Test uw kennis 

Haalt u 3 op 3 in deze korte vragenronde over SDG 12? 

Doe de test!
Logo Reynaers Aluminium

Logo Reynaers Aluminium
Logo Reynaers Aluminium

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!