Op 25 september 2020 vierden we de 5e verjaardag van de SDG's. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) zijn de opvolgers van de Milleniumdoelstellingen. De SDG's zijn in het leven geroepen om van de wereld een leefbare en eerlijke plek te maken tegen 2030. In totaal zijn er 17 SDG’s met 169 targets en elk pakken ze een bepaalde thematiek aan zoals onderwijs, klimaat of armoede. In deze blogreeks van de SDG-challenge komt u meer te weten over een bepaalde SDG en krijgt u tips om deze te integreren in uw bedrijf. In dit artikel ligt de focus op de dertiende Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG 13).

SDG 13: Klimaatactie 

Klimaatverandering. Volgens sommigen onder ons bestaat het niet en voor anderen zijn de gevolgen een keiharde realiteit. In 2018 verstoorden klimaatrampen het leven van zo’n 39 miljoen mensen. Denk daarbij aan ongeziene bosbranden, stevige orkanen, verschroeiende droogte en kolkende overstromingen. 

Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 13 (SDG 13) staat voor klimaatactie en wil de impact bestrijden. Deze doelstelling is veruit de meest populaire SDG bij bedrijven. 

Als we de klimaatverandering niet onder controle krijgen, dan zal de globale temperatuur met meer dan 3°C stijgen. 2010 tot 2019 was trouwens het warmste decennia ooit! Geen enkel individu, land, economie of ecosysteem blijft gespaard. 

Impact klimaat op andere SDG’s 

De SDG’s zijn een eco-systeem en hebben invloed op elkaar. Klimaatverandering vormt een bedreiging voor de mensenrechten, zoals het recht op gezondheid, water, voedsel, onderdak en goede levensstandaarden. Door klimaatverandering mislukken oogsten, wordt voedsel schaarser en gaan prijzen omhoog. Dit maakt het voor de bevolking steeds moeilijker om in hun basisbehoeften te voorzien. De gevolgen zijn disproportioneel groot voor meisjes in ontwikkelingslanden.

SDG 13 in België

Impact klimaatverandering op meisjesrechten 

  • Onderwijs: door droogte moeten meisjes steeds verder wandelen om drinkbaar water te vinden, dit ten koste van hun tijd op de schoolbank (SDG 4). 
  • Kindhuwelijken: Voedseltekorten ten gevolge van klimaatveranderingen oefenen ook druk uit op gezinnen. Het uithuwelijken van een dochter wordt soms gezien als de enige mogelijke uitweg. Miljoenen meisjes lopen hierdoor het risico op seksueel en fysiek misbruik, vervroegde zwangerschappen en moedersterfte (SDG 3). 
  • Inkomenstekort: Gezinnen die afhankelijk zijn van landbouw, zijn extra gevoelig voor klimaatverandering. Wanneer de oogst mislukt, hebben zij geen eten (SDG 2) of kunnen ze geen voedsel verkopen op de lokale markt waardoor ze geen inkomen hebben. 
  • Migratie: klimaatvluchtelingen zijn meestal mensen uit ontwikkelingslanden die noodgedwongen elders op zoek gaan naar een veiligere plek. Soms kunnen ze het zich niet veroorloven om hun kinderen mee te nemen. Daardoor blijven kinderen onbeschermd achter en belanden ze in vluchtelingenkampen, geraken ze gesplitst en worden vooral meisjes het slachtoffer van (seksueel) geweld. 
  • Gezondheidsproblemen: In tijden van crisis zijn het vaak de meisjes die het laatst behandeld worden. In sommige regio’s krijgen zij ook als laatst eten op hun bord, waardoor hun gezondheid nog sneller bedreigd wordt. 

5 jaar later: warm onder ons voeten 

In een periode van 232 jaar (1880-2012) is de gemiddelde temperatuur op aarde met 0,85°C gestegen. Dat lijkt weinig, maar een stijging van 1 graad staat gelijk aan 5% minder oogst bij graangewassen. Het zeeniveau staat ongeveer 20cm hoger dan het waterpeil in 1880 en we verwachten nog een stijging van 40 tot 63cm tegen 2100.  

Sinds 1990 is onze CO2 uitstoot exponentieel gestegen. We stoten nu 50% meer broeikasgassen uit dan 30 jaar geleden. Momenteel wordt er een stijging van 3,2°C voorspeld tegen het einde van deze eeuw. Om die stijging te beperken tot 1,5°C, of zelfs 2°C, moet de uitstoot van broeikasgassen jaarlijks met 7,6% verminderen vanaf 2020. 

De unieke situatie van de COVID-19 pandemie heeft onze CO2-uitstoot doen dalen, mede dankzij de daling in luchtverkeer. Toch verwachten we onze uitstoot dit jaar slechts met 6% te verminderen. Als we nu niet handelen, dan zullen de gevolgen van de klimaatverandering catastrofaal zijn. 

Impact corona op SDG 13

Concrete acties rond SDG 13 voor bedrijven en medewerkers 

Ook als bedrijf kan u bijdragen aan SDG 13. CO2 neutrale producten en diensten beginnen bij koolstofvrije processen en waardeketens. Onderneem NU actie om het tij te keren. 

Alvast enkele acties die u kan ondernemen om in te zetten op SDG 13 zijn: 

  • Herbekijk uw verlichting thuis en op kantoor. Ledlampen zijn niet alleen milieuvriendelijker, ze zijn ook kostenbesparend. 
  • Reduceer de uitstoot van broeikasgassen tijdens het transport van uw producten. Kijk naar milieuvriendelijke brandstoffen, lokale supply chains, efficiënter container gebruik, … 
  • Investeer in ‘groene’ jobs. 
  • Introduceer een vaste veggie dag in de bedrijfskantine of geef veggie opties tijdens een meeting. 
  • Werk samen met internationale organisaties om klimaatverandering wereldwijd aan te pakken en tegelijk groene jobs te creëren (SDG 8) in ontwikkelingslanden. 

Bedrijfsinspirate: CEO’s 4 Climate

Als ondernemer leefde bij Roland Maes reeds lang een bepaalde noodzaak om iets te doen aan het klimaatprobleem. Zowel op institutioneel niveau als bij bedrijven zag hij veel goede intenties voorbijkomen, maar concrete en gezamenlijke acties bleven uit. In plaats van enkel binnen zijn eigen bedrijf de handschoen op te nemen, heeft hij zichzelf nu als doel gesteld om zoveel CEO’s te overtuigen en samen te brengen om actie te ondernemen. Hij richtte hiervoor CEO’s 4 Climate (C4C) op, een netwerk van en voor ondernemers, dat de opwarming van het klimaat ziet als een groot maar oplosbaar probleem waar de bedrijven en de kracht van ondernemers een belangrijke rol kunnen opnemen.

Alle aanbevelingen van beleidsmakers moeten kunnen omgezet worden in een businessmodel”, redeneert R. Maes. Maar omdat de krachten bundelen tot veel meer resultaat leidt, maakt hij er met CEO’s 4 Climate (C4C) een community van. Bekijk hieronder de video van CEO Roland Maes over CEO’s 4 Climate.

C4C steunt aanwerving klimaatexpert 

Omdat die toekomst net zo belangrijk is gaat CEO’s 4 Climate ook verder en linken ze de klimaatdoelstellingen ook met het simultaan kansen geven aan jongeren, waar ook ter wereld. Hen de kans geven om te kunnen leren (bv over de klimaatveranderingen, technieken rondom duurzame productie,…) en hen aan een duurzame job helpen in een veilige en inclusieve wereld is nodig om de verschillende uitdagingen (onderwijs, gezondheidszorg, waardig werk,…) op een structurele manier aan te pakken. 

Hoe meer meisjes wereldwijd de kans krijgen om een opleiding te volgen, hoe groter de talentpool zal zijn om bijvoorbeeld in het bedrijfsleven permanent beslissingen te nemen die goed zijn voor mens én planeet en die tegelijk oog hebben voor welvaart, welzijn en welbevinden. Daarom hebben we beslist om een structurele partner te zijn van Plan International België.

R. Maes, Initiator CEO’s 4 Climate 

CEO’s 4 Climate is dan ook zeer enthousiast over hun partnership met Plan International België om samen in te zetten op klimaatverandering en onderwijs. Het partnership bestaat erin dat ze de loonkost van een Climate Change Specialist zullen financieren zodat Plan International voor zijn nieuwe projecten waar mogelijk kan inzetten op de klimaatverandering om zo de impact op kinderen en vooral meisjes te bestrijden. Deze nieuwe projecten laten CEO’s 4 Climate ook toe om een open blik te behouden op hoe de klimaatdoelstellingen ook in andere landen worden opgenomen en welke rol de jongeren en ondernemers hier in kunnen spelen.   

Test uw kennis 

Haalt u 3 op 3 in deze korte vragenronde over SDG 13? 

Doe de test! 
Logo C4C

Logo C4C
Logo C4C

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!