Op 25 september 2020 vierden we de 5e verjaardag van de SDG's. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) zijn de opvolgers van de Milleniumdoelstellingen. De SDG's zijn in het leven geroepen om van de wereld een leefbare en eerlijke plek te maken tegen 2030. In totaal zijn er 17 SDG’s met 169 targets en elk pakken ze een bepaalde thematiek aan zoals onderwijs, klimaat of armoede. In deze blogreeks van de SDG-challenge komt u meer te weten over een bepaalde SDG en krijgt u tips om deze te integreren in uw bedrijf. In dit artikel ligt de focus op de veertiende Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG 14).

SDG 14: Leven in het water

Onze oceanen lijden. Verontreiniging, overbevissing en verzuring van de oceanen bedreigen niet alleen het zeeleven maar ook het klimaat en onze planeet.  Daarom heeft SDG 14 als doel de oceanen, zeeën en het maritieme leven te beschermen, te behouden en ons gebruik ervan duurzaam te maken. 

Het beschermen van de oceanen heeft op een grote schaal impact, en draagt bovendien bij aan verschillende andere doelstellingen: 

  • Het helpt natuurlijke koolstofreservoirs in stand te houden en de globale klimaatveranderingen te reguleren (SDG 13), 
  • Verantwoordelijke consumptie en productie (SDG 12) is nodig voor het inperken van overbevissing; SDG 12 en 14 gaan dus hand in hand. 
  • Het beschermen van ecosystemen helpt gemeenschappen die afhankelijk zijn van visvangst in het gevecht tegen armoede, honger en ongelijkheid (SDG 1, 2, 5 en 10). 
  • Een gezond ecosysteem bevordert algemene gezondheid (SDG 3). 

 

Oceanen zijn een bron van leven 

Oceanen en zeeën zijn een bron van leven, direct en indirect. Zonder de maritieme ecosystemen zou de planeet niet leefbaar zijn voor mensen: de oceanen absorberen 23% van de totale CO2, en maar liefst 50% van onze zuurstof wordt geproduceerd door fytoplankton

Daarnaast is het zeeleven ook op economisch vlak zeer belangrijk. Globaal gezien wordt de waarde van alle economische activiteiten op zee geschat op 3 tot 6 biljoen dollar. Visvangst staat in voor 57 miljoen jobs wereldwijd, en meer dan 50 % van de bevolking in kansarme landen is ervan afhankelijk als voedselbron. 

Verontreiniging is dan ook een probleem van formaat. De verandering van de waterkwaliteit en de zuurtegraad van het water leiden tot verlies aan biodiversiteit, gezondheidsrisico’s voor de mens, en belemmeren de activiteiten op zee. 

Helaas heeft die vervuiling al een duidelijk merkbare impact. Een afvalsoep van 3,5 milioen km² (dat is maar liefst 45 keer de oppervlakte van de Benelux!) heeft zich gevormd in het noordelijke deel van de Stille Oceaan. 

De zuurtegraad van de Oceaan is met 26% gestegen sinds de industriële revolutie. Door het verbranden van kool, olie en gas neemt de oceaan zoveel meer CO2 op dat de natuurlijke buffers dit niet bij kunnen bijhouden. Het water verzuurt, en de leefomgeving van vele dier- en plantensoorten komen in gevaar. 

En dan is er nog de kwestie van overbevissing. Door overbevissing neemt de populatie van 70% van de belangrijkste vissoorten af in omvang, en worden 29% van de vissoorten met uitsterven bedreigd.

SDG 14 in België

5 jaar later: Hoe ver staan we? 

De meeste landen boeken vooruitgang in de strijd tegen illegaal vissen: in 2020 haalde bijna 75% van de landen hoge scores op het gebruik van de internationale maatregelen. In 2018 was dat maar 70%.  

De zuurtegraad van de oceanen is gestegen met 10% tot 30 % in de voorbije 5 jaar alleen. Tegen het einde van deze eeuw verwacht men een stijging tot 150%. Dit zou de helft van alle zeeleven beïnvloeden. 

De biologisch duurzame vispopulatie neemt gestaag af; tussen 1974 en 2017 zijn de aantallen gezakt van 90% naar 65,8%. Wel is de achteruitgang hierin de voorbije jaren vertraagd. 

Impact corona op SDG 14

Concrete acties rond SDG 14 voor bedrijven en medewerkers 

Elke industrie kan zijn bijdrage doen om de maritieme ecosystemen te versterken, de schade te minimaliseren, en verzuring van de oceanen tegen te gaan, onder andere door in duurzame initiatieven te investeren. 

Acties om een positieve impact te hebben op SDG 14: 

  • Beperk uw hoeveelheid afval door zoveel mogelijk recycleerbare materialen te gebruiken, en duurzame alternatieven te ontwikkelen in design, verpakking en productgebruik. 
  • Help de afvalsoep te verkleinen door mee te helpen met een clean-up project voor rivieren en oceanen. Dit is ook nog een leuke teambuildingactiviteit voor de medewerkers. 
  • Zie af van afzonderlijke flesjes water en stimuleer gebruik van kraantjeswater voor werknemers en meetings. 
  • Werk samen met internationale organisaties om het leven in het water te verbeteren op wereldvlak. 

Bedrijfsinspiratie: KBVB scoort voor SDG 14 

De KBVB zet de voetbal in om te werken aan verschillende SDG’s. In 2019 bepaalde de Koninklijke Belgische Voetbalbond welke SDG’s prioritair zijn voor hun organisatie via een stakeholderbevraging en zetten ze hierop in via hun nieuwe Football & Social Responsibility strategie. Zo focust de KBVB bijvoorbeeld sterk op SDG 10 ‘Ongelijkheid verminderen’ via het vluchtelingenproject ‘Iedereen op het veld’. Ze organiseerden een trainersopleiding en stewardopleiding voor mensen die gevlucht zijn zodat zij een betekenisvolle rol kunnen opnemen binnen de plaatselijke voetbalclub.

Via ditzelfde project hebben ze ook aandacht voor SDG 4 ‘kwaliteitsvolle educatie’ via de uitwerking van een voetbalwoordenboekje i.s.m. vzw De Rand zodat jongeren aan de hand van voetbal de Nederlandse of Franse taal kunnen leren via voetbalwoordenschat. De voetbalclubs kunnen dit boekje gratis aanvragen.

Voetbalwoordenboekje

Als grootste sportorganisatie van het land willen we de kracht van onze organisatie gebruiken om een positieve impact te creëren op duurzame thema’s zoals inclusie, ethiek, gezondheid & welzijn en milieu.

P. Bossaert, CEO KBVB 

Naast de eerder ‘sociale’ SDG’s heeft de KBVB ook aandacht voor SDG’s die focussen op het klimaat (SDG 14). Deze lijken in eerste instantie minder gelinkt aan hun corebusiness, namelijk de organisatie van voetbal, maar als u hier dieper op ingaat, blijkt dat zij toch een belangrijke impact hebben op het milieu. In oktober 2019 berekenden ze hun afvalberg van een wedstrijd van de Rode Duivels in het kader van SDG 14 ‘Leven onder water’ dat zij vertaalden naar plastiekverbruik in het voetbal. Hieruit bleek dat zij 2400 kg afval produceren door de organisatie van dit evenement. Het is hun doel om deze afvalberg enerzijds op de juiste manier te recycleren en daarnaast ook te verminderen zodat de impact van hun evenementen op het milieu daalt. 

Naast het verkleinen van de afvalberg willen ze eveneens sterk inzetten op duurzame mobiliteitsalternatieven die de nationale teamsupporters kunnen gebruiken om de wedstrijden te bezoeken. Op die manier willen ze zowel hun CO2-uitstoot als afvalberg geproduceerd door voetbalevenementen significant doen dalen tegen 2024. 

KBVB in zee met Plan International  

Sinds 2016 werkt de KBVB nauw samen met Plan International België via het nationaal vrouwenteam Belgian Red Flames. De Belgian Red Flames zijn projectpartner van het meisjesvoetbalproject in Benin en samen met Plan International promoten ze meisjes- en vrouwenrechten via verschillende activiteiten. Zo speelden de Red Flames een wedstrijd tegen de Thuisacteurs ten voordele van de Warmste week en ging de opbrengst van deze match naar Plan International. Voor de voetbalbond is het een meerwaarde om een project dat zo dicht bij hun eigen corebusiness en de women’s football strategie aansluit te ondersteunen via hun sterke rolmodellen van het vrouwenvoetbal. 

Red Flames Janice Cayman en Julie Biesmans konden in december 2019 zelf de impact ervaren van voetbal op de jonge meisjes en vrouwen in Benin en waren onder de indruk dat voetbal zoveel positieve invloed kan hebben op hun rol in de samenleving en hun zelfvertrouwen. 

Het voetbal heeft voor ons een verschil gemaakt in ons leven, maar het voetbal doet hier misschien zelfs een nog ingrijpendere manier hetzelfde voor deze meisjes. Als profspeler is het niet altijd even makkelijk om tijd vrij te maken, maar deze reis zal voor ons een onvergetelijk moment in onze carrière blijven.

Janice Cayman en Julie Biesmans, Belgian Red Flames
Red Flames in Benin

Test uw kennis 

Haalt u 3 op 3 in deze korte vragenronde over SDG 14? 

Doe de test! 
Logo URBFSA

Logo URBFSA
Logo URBFSA

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!