Op 25 september 2020 vierden we de 5e verjaardag van de SDG's. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) zijn de opvolgers van de Milleniumdoelstellingen. De SDG's zijn in het leven geroepen om van de wereld een leefbare en eerlijke plek te maken tegen 2030. In totaal zijn er 17 SDG’s met 169 targets en elk pakken ze een bepaalde thematiek aan zoals onderwijs, klimaat of armoede. In deze blogreeks van de SDG-challenge komt u meer te weten over een bepaalde SDG en krijgt u tips om deze te integreren in uw bedrijf. In dit artikel ligt de focus op de vijftiende Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG 15).

SDG 15: Leven op het land

In 2020 viel Earth overshoot day op 22 augustus. Sinds die dag hebben we het rendement van onze aarde voor 2020 opgebruikt en teren we op de slinkende reserves van onze planeet. De steeds fellere bosbranden in het Amazonegebied en de reusachtige branden in Australië laten er geen twijfel over bestaan: Onze huidige levenswijze heeft een impact op onze leefomgeving. Als we 350 miljoen hectare aan bosgebied zouden herplanten, kunnen we Earth overshoot day met maar liefst 8 dagen verder opschuiven. 

Ontbossing, verwoestijning, landdegradatie en verlies aan biodiversiteit brengen steeds meer schade toe. Daar wil SDG 15 iets aan veranderen.

Onze planeet kleurt minder groen 

Ongeveer 30% van het aardoppervlak bestaat uit bos. Bossen bieden veiligheid en bescherming voor een hoop diersoorten. Bossen zijn ook vitaal in de strijd tegen klimaatverandering. Door de vele bosbranden, kaalkap en illegale en niet-duurzame ontbossing, dreigt 80 % van alle dier-, planten-, en insectensoorten hun habitat te verliezen. De biodiversiteit komt hierdoor in het gedrang, wat op zijn beurt dan weer hele ecosystemen bedreigt. 

Maar ook onze maatschappij lijdt onder ons gedrag. 80% van ons dieet is van plantaardige oorsprong. We zijn dus sterk afhankelijk van agricultuur, niet enkel op economisch vlak, maar ook om te overleven. Verwoestijning en droogte zorgen ervoor dat er jaarlijks meer dan 12 miljoen hectare aan bewerkbare grond verloren gaat. Actie ondernemen wordt dus met de dag belangrijker.  

SDG 15 in België

5 jaar later: Wat de cijfers zeggen  

Tussen 1990 en 2015 is het bosoppervlakte op aarde afgenomen van 31,7% tot 30,7%. Globaal gezien neemt het nettoverlies aan bossen de laatste tijd wel meer en meer af. Waar we in 1990 nog 7,3 miljoen hectare aan bos verloren per jaar, is dat tussen 2010 en 2015 nog 3,3 miljoen hectare. Dat is over het algemeen misschien wel een verbetering, maar we hebben nog steeds veel werk. De bosoppervlakten blijven sterk afnemen, voornamelijk gedreven door agricultuur. 

Momenteel is amper 15 % van alle land beschermd gebied. Dit laat nog steeds een hoop belangrijke gebieden voor biodiversiteit kwetsbaar achter. 

Bodemdegradatie beïnvloed twee miljard hectare van alle land. 3,2 miljard mensen ondervinden hiervan de gevolgen. Verder draagt de bodemdegradatie bij tot klimaatverandering en massa-extinctie. 

Impact corona op SDG 15

Concrete acties rond SDG 15 voor bedrijven en werknemers 

Bedrijven zijn een spilfiguur in het beschermen en restaureren van onze natuurlijke rijkdommen. Het is dan ook belangrijk voor bedrijven om duurzaam landgebruik, bosbeheer en omgevingsbeheer te promoten en aan te wenden. Ook investeringen in onderzoek ontwikkeling en herstel van natuurlijke infrastructuur en land zijn nodig, evenals kleinschaligere initiatieven, zoals: 

  • Het aanleggen van groenere bedrijfsomgevingen en het gebruik van insecten en bijenhotels. 
  • Verantwoordelijk beheer en sociale en ecologische controlesystemen voor het gebruik van bouwmaterialen en bronmaterialen. 
  • Papierverspilling inperken. 
  • Het gebruik van herbruikbare materialen zoals drinkbussen, stoffen zakken, en herbruikbare verpakkingen promoten 
  • Samenwerken met internationale organisaties om leven op het land wereldwijd te verbeteren. 

Bedrijfsinspiratie: Bosbehoud met Bambook 

Bambook droomt van een wereld waarin iedereen op een verantwoorde manier gebruik maakt van spullen zodat we samen voor de aarde en de mensen zorgen en ontbossing voorkomen. De jonge ondernemers van Bambook willen de wereld veroveren met hun uitwisbare notitieboek en laten zien dat u met een kleine stap al impact hebt. Met het uitwisbare schrift heeft u een notebook dat u steeds opnieuw kan gebruiken. Bambook helpt hierbij de consument om bij te dragen aan de SDG’s. 

We willen duurzaamheid toegankelijk maken voor iedereen, zodat u eenvoudig kan overstappen zonder concessies te doen én een positieve impact hebt.

B. Waterman, mede-oprichter van Bambook
Notitieboek van Bambook

Door het gebruik van de uitwisbare producten van Bambook komt u in actie voor het klimaat (SDG 13). De producten van Bambook worden gemaakt en verpakt in een sociale werkplaats in Nederland, een duurzame keuze waar u tegelijkertijd mensen een kans geeft (SDG 8) die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt (SDG 12). In Nederland worden de bestellingen bezorgd met de fietskoerier om  de CO2-uitstoot te verminderen. Om terug te investeren in de natuur, planten ze bij Bambook een boom per verkocht product (SDG 15). Deze bomen worden geplant in Madagaskar. Op deze manier ondersteunt Bambook jobcreatie voor de lokale bevolking en doen ze samen iets terug voor de natuur (SDG 1 & 8). 

Bij Bambook vinden we het belangrijk dat we kijken naar hoe we kunnen bijdragen aan de SDG’s. We hopen met ons product mensen te inspireren om bewust te kiezen voor de duurzame optie.

B. Waterman, mede-oprichter van Bambook

Samenwerking Plan International België  

Bambook vindt het belangrijk om ook goede doelen & sociale belangenorganisaties te steunen. Bambook heeft Plan International België kunnen steunen met notitieboeken waardoor ze nu bijna volledig papierloos werken op kantoor. 

We weten dat een klein gebaar vanuit ons veel impact kan hebben. Zo doen we regelmatig vrijwilligerswerk en geven we goede doelen die streven naar een betere wereld korting op onze producten.

R. Weijman, Marketeer bij Bambook

Test uw kennis 

Haal u 3 op 3 in deze korte vragenronde over SDG 15? 

Doe de test!
Logo Bambook

Logo Bambook
Logo Bambook

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!