Op 25 september 2020 vierden we de 5e verjaardag van de SDG's. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) zijn de opvolgers van de Milleniumdoelstellingen. De SDG's zijn in het leven geroepen om van de wereld een leefbare en eerlijke plek te maken tegen 2030. In totaal zijn er 17 SDG’s met 169 targets en elk pakken ze een bepaalde thematiek aan zoals onderwijs, klimaat of armoede. In deze blogreeks van de SDG-challenge komt u meer te weten over een bepaalde SDG en krijgt u tips om deze te integreren in uw bedrijf. In dit artikel ligt de focus op de zeventiende Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG 17).

SDG 17: Partnerschappen om doelstellingen te bereiken

Om de SDG’s te behalen, gaan we samen het roer moeten omgooien. Nog 10 jaar om er volledig voor te gaan! Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 17 brengt de essentie naar boven van alle 17 global goals. Namelijk dat zowel de individuen als de academische wereld en de publieke en private sector moeten samenwerken om de doelstelling te behalen tegen 2030. 

Het doel van SDG 17 is dan ook het versterken van de implementatiemiddelen en het wereldwijde partnerschap, om zo een optimale, duurzame samenleving te ontwikkelen.

Samen de SDG’s realiseren tegen 2030 

De global goals erkennen en erover bijleren is een eerste stap in de goede richting. Probeer er nu naar te handelen. Elke actor in de maatschappij heeft een cruciale rol te spelen.  

De privésector heeft een groot netwerk en bezit unieke capaciteiten zoals expertise, innovatie en financiële middelen. In samenwerking met de academische sector en NGO’s ontwikkelen bedrijven geïntegreerde en krachtige oplossingen voor de globale problematiek en een sterkere positieve impact hebben op de maatschappij. 

De COVID-19 pandemie toont aan dat het versterken van samenwerking over de landsgrenzen heen belangrijker is dan ooit om universele problemen op te lossen. De SDG’s blijven een belangrijke omkadering om een betere wereld te (her)bouwen. Maar hiervoor hebben we iedereen nodig. Want samen staan we het sterkst.

SDG 17 in België

5 jaar later: Hoe ver staan we eigenlijk?  

Hoewel het SDG-initiatief steun krijgt, staat het ook voor aanzienlijke uitdagingen. Financiële middelen blijven schaars, handelsrelaties kennen groeiende spanningen, en we missen nog steeds cruciale data.  

Officiële ontwikkelingshulp (Official Development Assistance, of ODA in het kort), een goede duider voor de internationale Aid Flows (de overdrachten van hulpmiddelen), telde in totaal 147 miljard dollar in 2019, ongeveer hetzelfde bedrag als in 2018. 

In 2016 haalden slechts 6 landen het internationale doel om een minimum van 0.7% van hun bruto nationaal inkomen te besteden aan officiële ontwikkelingshulp.

Bilaterale ODA naar de meest hulpbehoevende ontwikkelingslanden steeg met 3 % sinds 2018. ODA is sinds jaar en dag een belangrijke bron van financiering om de onmiddellijke terugslag van crisissen op te vangen. Door de omvang van deze voortgaande crisis lopen we echter het risico om te veel druk te zetten op de hulpbudgetten van de donorlanden. 

Impact corona op SDG 17

Hoe vertaalt u de SDG’s naar concrete acties? 

Allemaal goed en wel, zal u denken, maar wat kunnen wij doen om een verschil te maken? Geen nood, hier zijn 3 tips om u alvast op weg te helpen.  

  • Definieer prioriteiten. Kijk binnen uw organisatie waarin uw organisatie het meeste impact kan hebben maar ook waar uw organisatie het meeste kan bijdragen aan bepaalde SDG’s. 
  • Communiceer intern over de SDG’s. De realisatie van de SDG’s is niet enkel de verantwoordelijkheid van de CSR-manager. Het idee moet gedragen worden door de volledige organisatie. Begin met de SDG-challenge te delen met uw collega’s, managers, CEO’s. Zorg ervoor dat iedereen de SDG’s kent. Creëer ook een cross functionele werkgroep binnen uw bedrijf om te onderzoeken wat u kan betekenen voor elke SDG. 
  • Zoek duurzame partners. Zoek in functie van uw prioriteiten naar duurzame partnerschappen die uw organisatie helpen om de SDG’s te vertalen naar concrete acties. Dat kan gaan van een leverancier die u helpt om de duurzaamheid van uw producten of diensten te verbeteren, tot een NGO die u helpt om uw impact te vergroten wereldwijd of in gebieden waar u minder bekend mee bent. 

Inspiratie: The Shift brengt SDG-Champions samen 

Meer dan ooit merken bedrijven dat, door de handen in elkaar te slaan samen met de partners zoals NGO’s, ze hun impact op duurzaamheid vermenigvuldigen.  

Netwerkorganisatie The Shift helpt organisaties bij het vinden van de juist partners. Sinds juni 2015 verbindt The Shift zo’n 450 organisaties uit verschillende sectoren: bedrijven, ngo's, academische instellingen, overheidsinstanties en andere belangrijke spelers in onze samenleving. Samen met hun leden en andere partnerorganisaties ontwikkelt The Shift innovatieve oplossingen om de grootste uitdagingen voor onze planeet, bevolking en welvaart het hoofd te bieden. 

Bij The Shift geloven we in de kracht van partnerschappen om de SDG’s te behalen. Samenwerkingen tussen alle soorten organisaties zijn essentieel om vooruitgang te boeken. Bij The Shift faciliteren we zulke gesprekken tussen onze verschillende leden.

M. Delvaulx, Directrice The Shift 

Ngo’s als partner in het behalen van de SDG’s 

Als ngo heeft kinderrechtenorganisatie Plan International België ook andere actoren in de samenleving nodig om internationale projecten uit te voeren en kinderen wereldwijd te beschermen. Naast de overheid en academische partners werkt Plan International samen met Belgische en internationale bedrijven. Want een nieuwe manier van ontwikkelingssamenwerking gericht op het delen van expertise, is nodig om de SDG’s te behalen.  

Samenwerken met een ngo om de SDG’s te bereiken, heeft tal van voordelen. Ngo’s hebben een sterke lokale verankering en een internationaal netwerk. Op die manier realiseren we SDG’s over de landsgrenzen heen. Bij een samenwerking gaan we niet voor de quick wins. Wel voor aanpak geïntegreerd in de bedrijfsstrategie. Daarenboven zijn werknemers productiever als ze weten dat ze meewerken aan een duurzaam ontwikkelingsproject op lange termijn.

Heidy Rombouts, Nationaal Directrice Plan International België 

3 elementen zijn belangrijk bij bedrijfssamenwerking voor Plan International:  

  • Gezamenlijke communicatie om de zichtbaarheid van beide partijen te vergroten en acties op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen te bevorderen. 
  • Het engagement van medewerkers in het partnerschap, waardoor de werkmotivatie en de teamgeest verbeteren. 
  • Financiële steun voor de uitvoering van de projecten van de NGO's, die bijdragen aan de realisatie van verschillende SDG's in ontwikkelingslanden.

Test uw kennis  

Haalt u 3 op 3 in deze korte vragenronde over SDG 17?  

Doe de test
The Shift

The Shift
The Shift

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!