Op 25 september 2020 vierden we de 5e verjaardag van de SDG's. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) zijn de opvolgers van de Milleniumdoelstellingen. De SDG's zijn in het leven geroepen om van de wereld een leefbare en eerlijke plek te maken tegen 2030. In totaal zijn er 17 SDG’s met 169 targets en elk pakken ze een bepaalde thematiek aan zoals onderwijs, klimaat of armoede. In deze blogreeks van de SDG-challenge komt u meer te weten over een bepaalde SDG en krijgt u tips om deze te integreren in uw bedrijf. In dit artikel ligt de focus op de derde Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG 3).

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn 

Tijdens deze globale gezondheidscrisis is het verzekeren van onze gezondheid en welzijn een overduidelijke prioriteit. Helaas is essentiële gezondheidszorg niet voor iedereen even toegankelijk. Terwijl wij in België enkele minuten van een ziekenhuis verwijderd zijn, moeten sommige landen het stellen met 5 ziekenhuizen in een straal van 1000 kilometer en slecht één beademingstoestel. 

De derde Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG3) wil een goede gezondheid en welzijn verzekeren en promoten voor iedereen, ongeacht hun leeftijd. Daar waar armoede (SDG 1) en honger (SDG 2) eerder éénduidige doelstellingen zijn, heeft gezondheid en welzijn veel verschillende focuspunten. Van moedersterfte tot epidemieën en geestelijke gezondheid, elk vraagt een eigen plan van aanpak.  

Het is belangrijk om in het achterhoofd te houden dat zowel SDG 1 als SDG 2 onlosmakelijk verbonden zijn met SDG 3. Armoede en honger zijn indicatoren voor gezondheid en welzijn. Een slechte gezondheid heeft ook verschillende gevolgen. Het bedreigt het recht op onderwijs bij kinderen, beperkt economische kansen en werkt armoede in de hand.

SDG 3 in België

De eerste stap in SDG 3 is toegang  

Deze covid pandemie maakt duidelijk dat toegang tot essentiële gezondheidszorg stukken laagdrempeliger is voor sommigen dan voor anderen. In 2017 had naar schatting slechts één derde tot de helft van de wereldbevolking toegang tot essentiële gezondheidsdiensten. 

Toegang tot gezondheidszorg is vaak ook moeilijker voor vrouwen en meisjes door genderongelijkheid. Vandaag zijn de grootste uitdagingen voor welzijn en gezondheid: moedersterfte en ziekte vanwege een tekort aan vaccinaties voor polio, mazelen, gele koorts... 

In 2018 stierven er 6,2 miljoen kinderen onder de 15 jaar aan ziekte die vermeden konden worden. 80% van de sterfgevallen bij kinderen onder de 5 jaar vindt plaats in sub-Sahara Afrika en Zuid-Azië. Hadden zij toegang tot adequate gezondheidszorg gehad, dan konden we dit voorkomen. 

5 jaar later: halen we de doelstellingen van SDG 3?

Op medisch vlak boeken we voortgang. Het percentage moedersterfte en kindersterfte verlaagt en we slagen erin om steeds meer mensen immuun te maken tegen bepaalde besmettelijke ziektes.  

Maar door COVID-19 dreigen we bepaalde overwinningen terug te verliezen. Meer dan de helft van de landen gaf aan dat de vaccinaties voor kinderen ernstig verstoord zijn waardoor hun afweersysteem extra kwetsbaar is.  

Ook moderne contraceptie-methoden bij vrouwen krijgen het zwaar te verduren. Ondanks een overwegend positief cijfer in 2020 waarbij 76,8% van de vrouwen toegang had tot moderne contraceptie, krijgen we vandaag een omgekeerde trend te zien. Uit vrees voor besmetting met Corona besluiten vele vrouwen om medische check-ups over te slaan en hebben ze geen toegang meer tot middelen om een ongewenste zwangerschap te voorkomen.  

Als de huidige trends zich zo voortzetten, dan zal tegen 2030 minstens één derde van de wereldbevolking nog steeds geen toegang hebben tot essentiële gezondheidszorg. 

Impact corona op SDG 3

Concrete actie rond SDG 3 voor bedrijven en medewerkers

Welzijn op het werk wint de laatste jaren steeds meer terrein want een gezonde werknemer is een productieve werknemer.

Enkele acties die u kan starten binnen uw onderneming: 

  • Promoot alternatieve vervoersmiddelen. Initiatieven zoals met de fiets naar het werk houden werknemers niet alleen fit, ze zorgen ook voor een positievere mindset. 
  • Zet uw bestaande expertise in. Een gevestigde logistieke supply chain kan bijvoorbeeld gebruikt worden om betaalbare medicijnen te verspreiden.  
  • Investereer in de gezondheidszorg met uw R&D departement. 
  • Werk samen met internationale organisaties om gezondheidzorg op wereldschaal te verbeteren. 

Bedrijfsinspiratie: The Adecco Group koppelt wellbeing aan andere SDG’s door te sporten voor het goede doel

Binnen The Adecco Group staat duurzaamheid centraal en zijn de SDG’s een instrument om internationaal duidelijke doelstellingen te stellen. The Adecco Group wil een voortrekkersrol spelen als het gaat over alles wat direct en indirect gelinkt is aan werken zoals non-discriminatie, eerlijke verloning, veilig werk en kansen om bij te leren. Eén van de focuspunten binnen The Adecco Group is wellbeing van zijn eigen medewerkers. Dit doen ze door het promoten van gezonde voeding en het belang van regelmatig sporten. Het verhogen van de gezondheid heeft een positieve impact op het absenteïsme en de kwaliteit van het werk.

Samen met Plan International en Energy Lab startte The Adecco Group een internationale wellbeing campagne op onder de naam Win 4 youth. Alle medewerk(st)ers, externe partners en klanten lopen, zwemmen of fietsen met als doelstelling om jaarlijks 1,5 miljoen sporturen te verzamelen. Via lokale ambassadeurs worden alle medewerkers maximaal betrokken. Enkele gaan voor dat tikkeltje extra en werken toe naar een kwart/halve triatlon of marathon en krijgen hiervoor professionele begeleiding door Energy Lab.

Elk gepresteerd sport uur zet The Adecco Group om in een donatie aan een project van Plan International in Vietnam om jongeren te trainen en te ondersteunen in de zoektocht naar een eerste werkervaring zodat ook zij alle kansen krijgen op een betere en gezondere toekomst. Dit project sluit zeer nauw aan bij de algemene doelstelling van The Adecco Group om jongeren aan een job te helpen.

The Adecco Group wil de belofte van de SDG's van 2030 waarmaken en belangrijke veranderingen teweegbrengen voor meisjes en jongens met een speciale nadruk op gendergelijkheid. Onze ambitie om ongelijke machtsverhoudingen om te zetten in significante en duurzame verandering is zozeer in lijn met de ambitie van het Plan International, 100 miljoen meisjes kunnen leren, leiden, beslissen en opgroeien, dat een intensief partnerschap een logische volgende stap was.

J. Dekeyser, Country Manager Belux The Adecco Group

Energy Lab coacht bedrijven in hun wellbeing strategie

Energy Lab, de tak van Golazo die zich specialiseert in wellbeing voor medewerkers, werkt samen met bedrijven een geïntegreerd en duurzaam gezondheidsbeleid uit in lijn met de doelstellingen en ambities van SDG 3. Minder absenteïsme, het verhogen van teamdynamiek of het stimuleren van gezonde gewoontes van de medewerker staan centraal in een gepersonaliseerd traject.  (ex)-Topsporters en experts geven advies rondom gezonde voeding- of slaapgewoontes en ergonomie op het werk.

Energy Lab coacht bedrijven in hun wellbeing strategie

Het online platform creëert samenhorigheid via activaties, evenementen en wellbeingcampagnes en is geconnecteerd via populaire apps en activiteitstrackers. De voordelen voor bedrijven zijn groot: een centrale aanpak via 1 applicatie, sterke teambuilding ook al werkt men niet op dezelfde locatie en het verhogen van de gezondheid heeft een positieve impact op het absenteïsme en de kwaliteit van het werk.

Bedrijven die investeren in hun menselijk kapitaal investeren meer dan ooit in de toekomst. Gezonde medewerkers zijn veerkrachtige medewerkers. Tal van studies tonen aan dat elke euro die geïnvesteerd wordt in wellbeing zich tot 5 maal toe terugverdient. Wellbeing gaat vandaag veel verder dan de fruitmand en de sticker aan de trap, het moet een onderdeel worden van elke bedrijfscultuur, en een middel om sterker te staan dan je concurrenten.

K. De Smet, CEO Energy Lab

Test uw kennis

Haalt u 3 op 3 in deze korte vragenronde over SDG 3?

Doe de test!
Logo The Adecco Group Logo Energy Lab

Logo The Adecco Group
Logo The Adecco Group

Logo Energy Lab
Logo Energy Lab

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!