Op 25 september 2020 vierden we de 5e verjaardag van de SDG's. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) zijn de opvolgers van de Milleniumdoelstellingen. De SDG's zijn in het leven geroepen om van de wereld een leefbare en eerlijke plek te maken tegen 2030. In totaal zijn er 17 SDG’s met 169 targets en elk pakken ze een bepaalde thematiek aan zoals onderwijs, klimaat of armoede. In deze blogreeks van de SDG-challenge komt u meer te weten over een bepaalde SDG en krijgt u tips om deze te integreren in uw bedrijf. In dit artikel ligt de focus op de vierde Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG 4).

SDG 4: Kwaliteitsonderwijs

De schoolperiode was een belangrijke tijd in ons leven, gedurende die periode groeiden we niet alleen fysiek, maar ook emotioneel en sociaal. U herinnert zich vast nog uw favoriete (of minst favoriete) vak op school. Maar voor veel kinderen is dit geen evidentie. Zij krijgen nooit de kans om hun school af te maken.  

Onderwijs is niet alleen een recht, het is een sleutelingrediënt in de strijd tegen armoede en ongelijkheid.  

SDG 4 wil kwaliteitsvol onderwijs aanbieden aan iedereen. Naast toegang tot kwaliteitsvol onderwijs wil de vierde Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling ook levenslang leren bevorderen. Voor miljoenen kinderen over de hele wereld is school niet enkel een leerplek, het is ook een plek die veiligheid biedt. Weg van geweld krijgen kinderen er gratis maaltijden aangeboden (denk hierbij aan SDG 1 armoede en SDG 2 geen honger). School is vaak zelfs een toegangspoort tot essentiële gezondheidsdiensten zoals vaccins (SDG 3).

Elk meisje dat studeert draagt bij aan een betere maatschappij  

Wereldwijd zijn 773 miljoen volwassenen analfabeet. Twee derde daarvan zijn vrouwen. Hierdoor verkleint hun kans op een job (SDG 8) met een volwaardig inkomen.

Meisjes, voornamelijk meisjes in het lager onderwijs, moeten grotere drempels overwinnen dan jongens om toegang tot onderwijs te krijgen. In ontwikkelingslanden gaat één op vier meisjes niet naar school. Vooral in sub-Sahara Afrika liggen de onderwijskansen voor meisjes laag.

Nochtans is het belangrijk om iederéén toegang tot kwaliteitsvol onderwijs te bieden. Want opvoeding is een vicieuze cirkel. Voor elk jaar dat een meisje langer studeert zal ze later 20% meer verdienen. Daarvan besteedt ze gemiddeld 70% aan haar gezin. Hierdoor zijn haar kinderen gezonder en zullen die ook zelf langer naar school gaan... 

Elk meisje dat studeert investeert in de toekomst

5 jaar later: halen we de doelstellingen van SDG 4?  

Van 2010 tot 2018 steeg de gemiddelde deelname aan georganiseerd onderwijs van 62% naar 67%. Een positieve trend, al variëren de cijfers nog enorm van land tot land (van 9% tot 99%).

Pre COVID-19 zou naar schatting slechts 60% van de jongeren wereldwijd het secundair onderwijs afronden tegen 2030. 200 miljoen kinderen zouden nog steeds helemaal niet naar school kunnen gaan.  

Een maandenlange afwezigheid van school vanwege COVID-19 zal die cijfers hoogstwaarschijnlijk verder beïnvloeden.

Langdurige afwezigheid wordt geassocieerd met lagere afstudeercijfers en schoolretentie. Zeker bij bevolkingsgroepen die al benadeeld zijn zoals gezinnen met een lager inkomen of studenten met een fysieke of mentale beperking.

Impact corona op SDG 4

Concrete actie rond SDG 4 voor bedrijven en medewerkers 

Op de arbeidsmarkt is de balans tussen vaardigheid en beschikbaarheid soms ver te zoeken. Opleiding is een investering. Wanneer werknemers kwaliteitsonderwijs genoten hebben, vergroot dat de kans op innovatie en toegang tot nieuwe markten. 

Zo kunt u als bedrijf uw steentje bijdragen: 

  • Investeer in educatie en opleiding. Zo breidt de talent pool van toekomstige werknemers alleen maar uit. 
  • Scout nu al naar toekomstig talent door stages of werk-studie programma’s op te zetten. 
  • Werk samen met overheidsinstanties en onderwijsinstellingen om leerplannen af te stemmen met de realiteit. Zo zijn studenten beter voorbereid op de arbeidsmarkt en ontwikkelen ze competenties die nodig zijn in hun latere carrière. 
  • Draag zorg voor het klimaat zodat kinderen veilig naar school kunnen en hun school niet onderbroken wordt door overstromingen, bosbranden, of orkanen. 
  • Werk samen met internationale organisaties om toegang tot kwaliteitsvol onderwijs wereldwijd te versterken. 

Bedrijfsinspiratie: potloden van STAEDTLER op scherp in de strijd voor onderwijs 

Het internationaal bedrijf STAEDTLER zet zich actief in voor het milieu en de toekomstige generaties en draagt zo bij aan het behalen van diverse duurzaamheidsdoelstellingen. De Duitse fabrikant initieert en ondersteunt projecten die bijdragen aan een eerlijker en duurzamer toekomst voor iedereen ter wereld, inclusief onderwijsprojecten. Met haar Sociaal Handvest zet STAEDTLER zich in voor het respecteren van de mensenrechten en het internationale arbeidsrecht en voor het betalen van een eerlijk loon aan haar werknemers (SDG 8). Het bedrijf is ook sterk gekant tegen dwangarbeid, kinderarbeid en discriminatie (SDG 10).

Daarnaast hecht STAEDTLER veel belang aan de bescherming van het milieu en zorgt ervoor dat al haar medewerkers aan dit engagement bijdragen. Het bedrijf had al lang voor de invoering van milieunormen en -keurmerken milieuvriendelijke processen en een eigen eco-controlesysteem geïmplementeerd. Duurzaamheid en recycleerbaarheid zijn criteria die kenmerkend zijn voor STAEDTLER-producten omdat ze langer meegaan en dus niet vaak vervangen hoeven te worden. Dit betekent een lager verbruik van grondstoffen, minder CO2-uitstoot en dus minder afval (SDG 12).

Duurzaamheid is een van de belangrijkste waarden van onze filosofie en kinderen zijn een van onze belangrijkste doelgroepen. Onderwijs is essentieel om armoede uit te roeien. En met onze producten willen we kinderen de beste hulpmiddelen bieden voor hun leerproces.

B. Olsen, Head of brand & communications bij STAEDTLER 

Kleurrijke tekeningen met een duidelijke boodschap

STAEDTLER betrekt haar klanten en hun kinderen op een creatieve manier bij hun maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Op de jaarlijkse World Kids Coloring day vraagt STAEDTLER aan kinderen tussen 3 en 12 jaar om hun fantasie de vrije loop te laten en kleurrijke tekeningen in te sturen.

Als producent van o.a. schoolmateriaal zijn de jongste leden van de samenleving bijzonder belangrijk voor hen. De wereldwijde actiedag is bedoeld om kinderen, ouders en opvoeders over de hele wereld te inspireren om samen creatief te zijn en te tekenen en dat allemaal voor een goed doel.

Staedtler ondersteunt een onderwijsproject van Plan International België in Rwanda

Sinds enkele jaren steunt STAEDTLER Plan International door één euro te doneren voor elke ingezonden tekening. De opbrengst gaat naar een onderwijsproject in Rwanda, dat een veilige en kindvriendelijke leeromgeving biedt en de leeromstandigheden op 25 kleuterscholen en 20 basisscholen en middelbare scholen in de districten Bugesera en Nyaruguru in Rwanda versterkt. Vorig jaar vielen er bijna 22.000 kleurrijke tekening in de bus bij STAEDTLER. 

Naast het maatschappelijk, denkt het bedrijf ook na over de impact op kinderen in België. Deze kleurrijke hobby maakt kinderen klaar voor de toekomst want door te kleuren ontwikkelen ze hun fijne motoriek, waarneming en het analytisch denken en wordt de structuur van de hersenen versterkt voor een succesvol leerproces. Kinderen ontspannen zich door zich te concentreren op hun tekening en het gebruik van kleuren, vormen en patronen. Tegelijkertijd verbeteren ze hun communicatievaardigheden en vergroten ze hun zelfvertrouwen. 

Op World Kids Colouring Day vragen we kinderen over de hele wereld om te tekenen voor een goed doel. Onder het motto "kinderen kleuren voor andere kinderen in nood" steunen wij projecten die kinderen in ontwikkelingslanden toegang geven tot kwaliteitsvol onderwijs. Plan International is een partner die we vertrouwen en die zich volledig inzet voor deze actie.

B. Olsen, Head of brand & communications bij STAEDTLER

Test uw kennis

Haalt u 3 op 3 in deze korte vragenronde over SDG 4?

Doe de test!
Logo STAEDTLER

Logo STAEDTLER
Logo STAEDTLER

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!