Op 25 september 2020 vierden we de 5e verjaardag van de SDG's. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) zijn de opvolgers van de Milleniumdoelstellingen. De SDG's zijn in het leven geroepen om van de wereld een leefbare en eerlijke plek te maken tegen 2030. In totaal zijn er 17 SDG’s met 169 targets en elk pakken ze een bepaalde thematiek aan zoals onderwijs, klimaat of armoede. In deze blogreeks van de SDG-challenge komt u meer te weten over een bepaalde SDG en krijgt u tips om deze te integreren in uw bedrijf. In dit artikel ligt de focus op de vijfde Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG 5).

SDG 5: Gendergelijkheid 

Tegen 2030 alle vrouwen en meisjes op de wereld empoweren en gendergelijkheid bereiken, dat is SDG 5. Gendergelijkheid staat voor gelijke rechten, gelijke verantwoordelijken en vooral: gelijke kansen tussen man en vrouw, jongen en meisje. 

Gendergelijkheid gaat dus zowel mannen als vrouwen aan, al is wel meestal de vrouw die tegen een (glazen) plafond moet opboksen. Dat is spijtig, zeker als we beseffen dat ongeveer de helft van de wereldbevolking zich identificeert als vrouw. Door vrouwen te onderdrukken, verkwisten we meteen de helft van het menselijk potentieel.

Gendergelijkheid is de basis van de 2030 agenda en is gelinkt aan alle andere SDG’s. Want gendergelijkheid draait rond mensenrechten. De andere SDG’s kunnen niet worden behaald als vrouwen geen middelen en kansen krijgen die onderwijs, werk en recht om zelf beslissingen te maken toegankelijk zijn.

De hardnekkigheid van ongelijkheid  

Het beeld van ‘de vrouw’ als inferieur aan ‘de man’ wordt vandaag de dag gezien als achterhaald. Toch is gelijkheid tussen man en vrouw nog ver te zoeken. Dit werd nog maar eens duidelijk door bewegingen die recentelijk nog het nieuws haalden, zoals #MeToo. 

Seksisme, seksueel geweld, gedwongen (kind-)huwelijk, minder onderwijskansen, de loonkloof, gebrek aan eigendom, geen toegang tot eigen rekening of zelfs een eigen identiteit en een onevenwicht aan politieke vertegenwoordiging... Al deze zaken zijn tot anno 2020 nog steeds realiteit voor veel vrouwen. 750 miljoen meisjes en vrouwen zijn zelfs voor hun 18e getrouwd. 

Een grote valkuil in de strijd voor gendergelijkheid is denken in tegenstellingen. Zowel mannen als vrouwen spelen een belangrijke rol in deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 5. We moeten absoluut vermijden dat SDG 5 een wij versus zij verhaal wordt.

Wist u dat slechts 10% van de BEL20 vrouwelijke CEO's zijn?

5 jaar later: het glazen plafond aan diggelen

In 2020 ligt het percentage van vrouwelijke representatie in parlementen op nationaal niveau op 24,9%. Een lichte vooruitgang in vergelijking met 2015 (toen 22,3%).  

Positief is ook dat kindhuwelijken en genitale mutilatie bij vrouwen de laatste jaren is afgenomen. Maar we moeten waakzaam blijven. Wereldwijd worden nog steeds 200 miljoen meisjes en vrouwen verminkt. Als we niet opletten, doet COVID-19 dit cijfer stijgen. Om de doelstelling van SDG 5 tegen 2030 te halen, moeten we 10 keer meer vooruitgang boeken dan reeds is gebeurd.  

Maar ook in het bedrijfsleven is er nog flink wat werk aan de winkel. Slechts 28% van de vrouwen bekleedt een leidinggevende functie. Het bewijs voor empowerment van vrouwen op het werk vinden we in een rapport van het McKinsey Global Institute. Zij stellen dat het dichten van de gender kloof tot twaalf biljoen dollar kan opleveren voor het globaal GDP tegen 2025.

Impact corona op SDG 5

Concrete actie rond SDG 5 voor bedrijven en medewerkers 

Onderzoek toont aan dat empowerment van vrouwen op het werk kan leiden tot meer bedrijfssucces. Investeren in vrouwen en meisjes kan de productiviteit verhogen, een hogere consumenten tevredenheid teweegbrengen en — last but not least — zorgen voor een hogere ROI. 

Acties voor het promoten van gendergelijkheid op de werkvloer: 

  • Hanteer een nultolerantie voor alle vormen van seksisme en seksueel geweld op de werkvloer en zorg voor een vertrouwenspersoon. Train medewerkers in het herkennen van ongewenste handelingen en coach ze om op een goede manier te reageren. 
  • Zorg voor een gelijke verloning voor mannen en vrouwen die dezelfde job uitoefenen. 
  • Promoot opleidingen voor vrouwen binnen uw bedrijf. 
  • Toon engagement in uw communicatie. Doorbreek stereotypes en werk samen met vrouwelijke rolmodellen
  • Hanteer een gendervriendelijk HR-beleid. Vraag aan het HR-departement om namen en geslacht te schrappen uit de CV’s. Zo selecteert u op basis van verwachte competenties en schakelt u onbewuste genderpreferenties uit. 
  • Werk samen met internationale organisaties die wereldwijd strijden voor vrouwenrechten en gelijke kansen voor mannen en vrouwen

Bedrijfsinspiratie: Kyosei, de leidraad van Canon voor duurzaam ondernemen

Om bij te dragen aan de SDG’s werkt Canon volgens de filosofie van Kyosei, het Japanse woord dat 'samen leven en werken voor het algemeen belang' betekent. Deze filosofie is de basis voor de bedrijfsstrategie, de omgang met klanten en medewerkers en bepaalt ook Canon’s duurzaamheidstrategie die verschillende targets heeft bepaald om de SDG’s te behalen.

De bijdrage van Canon aan de SDG’s wordt versterkt door ons Young People Program. De volgende 10 jaar willen we jongeren een stem geven om een ​​betere en duurzamere toekomst te creëren voor iedereen. Door de kracht van positieve visuele verhalen zullen ze vol vertrouwen oplossingen voorstellen voor uitdagingen rond armoede, ongelijkheid, klimaatverandering, milieu, vrede en gerechtigheid.

A. Pensotti, Canon EMEA Sustainability manager (social)

Op vlak van klimaatverandering (SDG 7, 13, 14 en 15) stelt Canon zichzelf een target van 15% minder CO2-uitstoot tegen 2020 door bij te dragen aan de kringloopeconomie met o.a. het recycleren van eigen producten zoals printcartridges.  Tijdens de productontwikkeling staat energiebesparing centraal (SDG 12) door ernaar te streven producten zo klein en zo licht mogelijk te maken met verschillende energiestanden voor optimaal gebruik. Canon ontwikkelde met haar R&D-afdeling DNA-testkits om ziektes zoals Ebola en Zika sneller op te sporen om op die manier verspreiding tegen te gaan (SDG 3).  Canon draagt bij aan de ontwikkeling van veilige steden (SDG 11) door artificiële intelligentie in te zetten om scheuren en betonrot in bruggen en gebouwen op te sporen. Door specifieke trainingen en opleidingen te organiseren voor vrouwen draagt Canon bij tot een evenwichtige vertegenwoordiging (SDG 5), met de ambitie van 33% vrouwelijk leiderschap tegen 2022. Canon zet ook in op coaching door vrouwelijke rolmodellen en heeft extra aandacht voor moeders bij terugkomst na het zwangerschapsverlof. Daarnaast zet Canon workshops, seminaries en rondetafelgesprekken op voor mannelijke collega’s die net vader zijn geworden om gelijke rolverdeling bij ouders te promoten.

Als expert in “visual storytelling” ondersteunt Canon EMEA via haar “Young People Program’, jongeren in Europa, Afrika en het Midden-Oosten in het uitbrengen van hun visuele stem rond de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Daarnaast stimuleert Canon via haar Miraisha programma werkgelegenheid (SDG 8) door jongvolwassen in Afrika op te leiden tot fotograaf, videograaf of in de print-industrie.

Jongerenactivisten laten spreken met beelden  

In België voert Canon haar Young People Program uit in samenwerking met Plan International België. Door de expertise van beide partners te combineren, nl. fotografie en meisjesrechten, werd het project BruxELLES en het vervolgproject “Safer Cities” van bij de start een toonvoorbeeld van co-creatie tussen de private sector en een goed doel. In beide projecten gebruiken jongerenactivisten van Plan International de kracht van fotografie om de problematiek rond seksuele intimidatie (SDG 5) in steden in beeld en in kaart te brengen en campagne te voeren.

Jongeren gebruiken fotografie om SDG's in beeld te brengen

Met professionele camera’s en gecoached door Canon-ambassadeurs Bieke Depoorter en Mashid Mohadjerin legden zij hun beleidsaanbevelingen voor aan het Brussels parlement gelinkt aan de SDG’s. Met het juiste professionele materiaal, deskundige begeleiding en workshops over storytelling met beelden geven de Canon ambassadeurs jongeren de kans om te praten over de problemen die hun toekomst bedreigen. De jongeren werden gehoord en het Brusselse Parlement keurde unaniem een wet goed rond het tegengaan van seksuele intimidatie in de openbare ruimte.

Partnerschappen aangaan met lokale organisaties in verschillende landen, zoals met Plan International, zorgt ervoor dat Canon veel meer kan bereiken. Deze samenwerkingen op maat brengen ons dichter bij onze ambities om de doelstellingen van de SDG’s te bereiken tegen 2030.

A. Pensotti, Canon EMEA Sustainability manager (social)

Test uw kennis

Haalt u 3 op 3 in deze korte vragenronde over SDG 5?

Doe de test!
Logo Canon

Logo Canon
Logo Canon

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!