Op 25 september 2020 vierden we de 5e verjaardag van de SDG's. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) zijn de opvolgers van de Milleniumdoelstellingen. De SDG's zijn in het leven geroepen om van de wereld een leefbare en eerlijke plek te maken tegen 2030. In totaal zijn er 17 SDG’s met 169 targets en elk pakken ze een bepaalde thematiek aan zoals onderwijs, klimaat of armoede. In deze blogreeks van de SDG-challenge komt u meer te weten over een bepaalde SDG en krijgt u tips om deze te integreren in uw bedrijf. In dit artikel ligt de focus op de zesde Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG 6).

SDG 6: Schoon water en sanitair 

In theorie is er voldoende drinkbaar water voor iedereen op aarde. Maar in de praktijk is dat drinkbaar water nog steeds oneerlijk verdeeld, vervuild of wordt het nog te veel verspild. Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG 6) wil schoon, drinkbaar water beschikbaar voorzien voor iedereen. 

Daarvoor zet SDG 6 in op drie vlakken: 

  1. Het verbeteren van de waterkwaliteit 
  2. Efficiënter omspringen met ons watergebruik 
  3. Water-afhankelijke ecosystemen herstellen 

Verschillende natuurlijke oplossingen kunnen de balans in de waterketen herstellen. Denk daarbij aan herbebossing, het aanplanten van nieuwe vegetatie, het aanleggen van groene infrastructuur en het herstellen van wetlands.

 

Water is levensnoodzakelijk  

Wanneer we zoeken naar buitenaards leven, dan zoeken we eerst en vooral naar water. Logisch, want water is noodzakelijk voor al het leven op aarde. Water is niet alleen noodzakelijk om in leven te blijven, toegang tot sanitaire voorzieningen op basis van water speelt ook een belangrijke rol in onze gezondheid. Want een goede hygiëne voorkomt infecties en besmettingen. 

Daarnaast is water ook een belangrijke economische grondstof. Water wordt gebruikt om voedsel te kweken, goederen te produceren en om energie op te wekken.  

Investeren in SDG 6 heeft dus een positieve invloed op andere Global Goals zoals voedselveiligheid (SDG 2), onderwijs (SDG 4) en gezondheid (SDG 3). 

Vandaag treft waterschaarste meer dan 40% van de wereldbevolking. Naarmate de globale temperatuur blijft stijgen, zal dat cijfer hoogstwaarschijnlijk mee de hoogte in gaan. Toegang tot drinkbaar water is dus een absolute prioriteit.

Wist u dat Belgen gemiddeld 130 liter flessenwater per jaar drinken

5 jaar later: staat het water aan onze lippen?

Globaal gezien boeken we vooruitgang op het vlak van toegang tot drinkwater. In 2000 kon 61% van de wereldbevolking genieten van diensten die veilig en drinkbaar water aanboden. In 2017 lag dat cijfer nog eens 10% hoger.

Maar klimaatverandering stopt niet aan de landsgrenzen. Meer en meer landen krijgen te maken met waterschaarste, droogte en woestijnvorming. Als er geen actie ondernomen wordt dan zal tegen 2050 naar schatting 1 op 4 mensen te kampen krijgen met terugkerende watertekorten.

Impact corona op SDG 6

Concrete acties rond SDG 6 voor bedrijven en medewerkers 

We haalden al even aan dat water zowel een sociale, economische als ecologische grondstof is. Hoe u als medewerker en bedrijfsleider omspringt met water heeft dus rechtstreekse gevolgen voor mens en omgeving. 

Daarom geven we alvast enkele tips om verantwoord om te springen met water op de werkvloer: 

  • Zet in op een ‘grijs watersysteem’ om afvalwater te hergebruiken voor het doorspoelen van toiletten. 
  • Stimuleer het gebruik van kraantjeswater en herbruikbare waterflessen op kantoor tijdens de lunch of meetings. 
  • Werk samen met internationale organisaties en investeer in sanitaire projecten en waterinfrastructuur in getroffen regio’s. 

Bedrijfsinspiratie: Hoe Atlas Copco tegen de stroom inzwemt

Bij Atlas Copco zijn ze vastbesloten om deel uit te maken van de oplossing voor een betere toekomst. Het van origine Zweeds bedrijf onderschrijft de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en stelt zichzelf doelen om deze te behalen.

Tegen 2030 wil Atlas Copco 30% vrouwelijke werknemers in dienst hebben. Dat is een uitdaging voor deze industriële groep voor SDG 5 die focust op gendergelijkheid. Meisjes kiezen minder snel voor een technische of ingenieursopleiding. Als lid van een STEM-coalitie, probeert Atlas Copco met campagnes, filmpjes en Techno Ninja’s events meisjes warm te maken voor een STEM-opleiding. Atlas Copco hoopt daar op lange termijn de vruchten van te plukken. Ondertussen zet ze via haar Gender and Inclusion Council in op genderneutrale vacatures, mentorshipprogramma’s voor vrouwen via Pleiades, Atlas Copco’s internationale vrouwennetwerk, testimonials van vrouwelijke werknemers, enz.

Atlas Copco wil 30% vrouwelijke werknemers in dienst hebben tegen 2030.

Het bedrijf investeert ook in duurzaamheid om de impact op het milieu zoveel mogelijk te beperken (SDG 7). Zo zet de fabriek in Wilrijk bijvoorbeeld zonne-energie in, hetgeen sinds oktober 2019 een CO2-besparing van ongeveer 270 ton opleverde. Ook haar distributiecentrum in Hoeselt doet beroep op de zon en het recupereert regenwater om haar waterconsumptie (SDG 6) te verminderen.

Met de foundation "Water 4 all" focust Atlas Copco op SDG 6 op wereldschaal door samen te werken met internationale organisaties waaronder Plan International België.

Bij Atlas Copco geloven we dat we deel kunnen zijn van de oplossing voor een betere toekomst. We zetten in op innovatie met een langetermijnperspectief en willen meerwaarde leveren op een economisch, milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde manier.

K. Bens, Business Controller Sustainability Atlas Copco

"Water 4 all” doet letterlijk waar het voor staat

Met “Water 4 All” wil Atlas Copco water voorzien voor iedereen. “Water 4 All” is in 1984 opgericht door enkele Atlas Copco werknemers en is uitgegroeid tot een mondiale vrijwilligersorganisatie. Ze steunt projecten in ontwikkelingslanden die zich focussen op toegang tot drinkbaar water, hygiëne en sanitaire voorzieningen. Atlas Copco verdubbelt de vrijwillige donaties van haar medewerkers. 

Met "Water 4 All" zet Atlas Copco zich extra in voor meisjes en vrouwen omdat zij vaak diegene zijn die lange afstanden wandelen om water te halen. Daardoor missen ze soms school of wandelen ze in onveilige gebieden zonder garantie dat het water drinkbaar is. Daarom steunt het bedrijf sinds 2009 verschillende waterprojecten van Plan International in China. Met de hulp van lokale medewerkers zorgde Atlas Copco voor watertoevoer van drinkbaar water in scholen, bouwden ze sanitaire voorzieningen en gaven ze les rond hygiëne. 

Toegang hebben tot water en sanitair is een mensenrecht. Door samen te werken met ngo’s zoals Plan International kunnen we werkelijk een verschil maken en resultaten zien.

K. Hinds, Ambassadeur Water 4 All
Atlas copco ondersteunt waterprojecten van Plan International

Test uw kennis

Haalt u 3 op 3 in deze korte vragenronde over SDG 6?

Doe de test!
Logo Atlas Copco

Logo Atlas Copco
Logo Atlas Copco

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!