Op 25 september 2020 vierden we de 5e verjaardag van de SDG's. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) zijn de opvolgers van de Milleniumdoelstellingen. De SDG's zijn in het leven geroepen om van de wereld een leefbare en eerlijke plek te maken tegen 2030. In totaal zijn er 17 SDG’s met 169 targets en elk pakken ze een bepaalde thematiek aan zoals onderwijs, klimaat of armoede. In deze blogreeks van de SDG-challenge komt u meer te weten over een bepaalde SDG en krijgt u tips om deze te integreren in uw bedrijf. In dit artikel ligt de focus op de zevende Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG 7).

SDG 7: Betaalbare en duurzame energie 

Met een druk op de knop springt het licht aan, warmen we een maaltijd op of chillen we in de zetel met ons favoriete tv-programma. Dit is geen realiteit voor iedereen en al deze activiteiten eisen energie van onze planeet. Daarom wil deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG7) iedereen toegang geven tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie. 

Energie en elektriciteit  

Bij energie denkt u waarschijnlijk aan elektriciteit. Zonder stabiel elektriciteitsnetwerk kan geen enkel land een stabiele economie ontwikkelen. Zonder elektriciteit wordt de toegang tot water bemoeilijkt, kunnen ziekenhuizen geen vaccins opslaan of zelfs essentiële gezondheidsdiensten aanbieden en kunnen kinderen geen huiswerk maken wanneer het donker wordt.

Afhankelijk van de manier waarop we onze elektriciteit opwekken, is ze al dan niet duurzaam, betrouwbaar of zelfs modern. We halen nog te veel energie uit fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en gas. Deze grondstoffen raken uitgeput en zijn allesbehalve duurzaam. Vandaag is het genereren van energie verantwoordelijk voor 60% van onze broeikasgassen.

Draai de knop om en haal energie uit natuurlijke bronnen zoals water, wind en zon om onze economie, welzijn en welvaart draaiend te houden. 

Wist u dat 9.4% van onze energie hernieuwbaar was in 2018?

5 jaar later: Druk op de pauzeknop 

Van 2010 tot 2018 steeg de toegang tot elektriciteit wereldwijd van 83% naar 90%. Ongeveer 9 op 10 heeft nu toegang tot elektriciteit en we springen er efficiënter mee om.

Nog steeds leven 789 miljoen mensen zonder elektriciteit. Het merendeel daarvan bevindt zich in sub-Sahara Afrika. Met de huidige prognose zullen tegen 2030 nog steeds 620 miljoen mensen het zonder elektriciteit moeten stellen. 

Het aandeel van hernieuwbare energie in de energiemix stijgt te traag. In 2015 lag dat aandeel op 17%. In 2017 lag het slechts 0,3% hoger. We zullen het dus beter moeten doen als we de doelstelling (SDG 7) van 2030 willen halen.

Tijdens de corona crisis merken we nog maar eens op dat een betrouwbaar elektriciteitsnetwerk van levensbelang is. Wanneer de gezondheidssector zonder elektriciteit valt, verliezen we toegang tot gezondheidszorg. Maar de ook toegang tot proper water (SDG 6) en cruciale informatie zijn afhankelijk van het elektriciteitsnet. 

Impact corona op SDG 7

Concrete acties rond SDG 7 voor bedrijven en medewerkers

De bedrijfswereld zit in een unieke positie voor deze SDG 7. Door bewust en resoluut te kiezen voor schone energie, energie-efficiëntie te prioriteren, en door te investeren in hernieuwbare energiebronnen kan ze de overschakeling op een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam energiesysteem doen versnellen. Hogere energie-efficiëntie standaarden zouden het elektriciteitsverbruik met 14% doen dalen, wat een grote kostenbesparing betekent op de lange termijn. Daarnaast is de hernieuwbare energiesector ook een grote werkgever. In 2017 werd er een recordaantal van 10,3 miljoen mensen tewerkgesteld.  Als pionier van nieuwe technologieën is de bedrijfswereld in staat om de status quo van het globale energiesysteem grondig te veranderen. Onze stem gaat alvast naar de industrie als drijvende kracht voor vernieuwende klimaatoplossingen.

Enkele acties die u kan ondernemen:

  • Streef ernaar om 100% van de operationele elektriciteitsbehoeften van uw bedrijf uit hernieuwbare bronnen te halen.
  • Verlaag verplaatsingen van uw medewerkers, klanten of leverancies door prioriteit te geven aan telecommunicatie en stimuleer minder energie-intensieve vormen van vervoer zoals het openbaar vervoer.
  • Investeer in R&D met betrekking tot duurzame energiediensten en breng nieuwe technologieën snel op de markt.
  • Integreer hernieuwbare energie in de voordelenpakketten voor werknemers en subsidieer de kapitaaluitgaven voor investeringen in zonne-energie of elektrische auto's.
  • Geef prioriteit aan energie-efficiëntie in alle activiteiten door een interne koolstofprijs te gebruiken
  • Werk samen met internationale organisaties om energie te brengen naar afgelegen gebieden en onmiddellijk te denken aan hernieuwbare energie.

Bedrijfsinspiratie: VELUX laat de zon stralen

In 2020 lanceerde VELUX haar duurzaamheidsstrategie 2030. Een tienjarig actieplan om een pioniersrol te spelen op het gebied van klimaat en natuur (SDG 13, 14, 15), het innoveren van duurzame producten (SDG 12) en het promoten van verantwoorde bedrijfsvoering. Het heeft een 3-voudige doelstelling: koolstofneutraal zijn voor hun eigen uitstoot tegen 2030, de CO2-uitstoot van de hele waardeketen (inclusief leveranciers en klanten) verminderen tegen 2030 en de eigen uitstoot sinds 1941 opvangen tegen 2041. Als onderdeel van hun toewijding aan duurzaamheid, worden nieuwe en bestaande VELUX-producten voortdurend verbeterd om een optimale energie-efficiëntie te garanderen, waar ze ook zijn geïnstalleerd. In 2019 was 99,6% van het hout dat in Europa werd gebruikt voor VELUX-dakramen, afkomstig uit gecertificeerde duurzame bossen. De verpakking zal uit één materiaalsoort bestaan die 100 procent recyclebaar is en geen plastic bevatten.

Intern heeft VELUX het gebruik van hernieuwbare energie verhoogd van 22% in 2018 naar 28% in 2019. De energie-efficiëntie van het hoofdkantoor van VELUX in Denemarken is verbeterd door een grote renovatie van het koel- en ventilatiesysteem, wat heeft geleid tot een jaarlijkse CO2-besparing van 160 ton door een vermindering van het gas- en elektriciteitsverbruik met meer dan 30%.

VELUX gebruikt ook duurzame energiebronnen om hun fabrieken over de hele wereld van stroom te voorzien. Bijvoorbeeld, in 2019 heeft het zonnepark dat in hun fabriek in de VS is geïnstalleerd, alle energie geleverd die nodig is om de fabriek van stroom te voorzien en heeft het op zijn beurt geholpen om meer dan 1.300 ton CO2 voor het jaar te vermijden.

VELUX verkoopt daglicht en frisse lucht, twee natuurlijke en hernieuwbare bronnen. Hernieuwbare energie zit dichtbij ons DNA. Met onze nieuwe duurzaamheidsstrategie 2030 leggen we de lat hoger en verbindt VELUX zich ertoe om tegen 2030 volledig koolstofneutraal te zijn. Dit door de opwekking van hernieuwbare energie ter plaatse in onze productielocaties te verhogen en tegen 2023 over te schakelen op 100% hernieuwbare elektriciteit.

C. Fosseur, Algemeen Directeur van VELUX België

Duurzame samenwerking zag het licht

VELUX, Little Sun en Plan International bundelen de krachten om 14.500 herlaadbare zonnelampen te brengen naar gebieden in Afrika zonder toegang tot elektriciteit. De stevige lampen, in de vorm van felgekleurde bloemen, worden lokaal verkocht tegen betaalbare prijzen. Overdag laden de lampen op en ’s avonds gebruiken de kinderen ze om te studeren, de ouders om te werken en de gezinnen om te genieten van een veiligere omgeving.

VELUX doneerde via Little Sun de lampen aan Plan International, die ze op haar beurt distribueerde via een entrepreneurs-distributiemodel in gebieden zonder elektriciteit in Senegal, Zimbabwe en Zambia.

Dit model doet heel erg denken aan het concept van microkrediet. Daarbij krijgen lokale ondernemers, die geen lening kunnen verkrijgen via de conventionele weg, kleine leningen om hun bedrijf op te richten. Om de initiële sales te boosten, kregen zo’n 150 ondernemers een eerste stock lampen gratis.

Bij VELUX beschouwen we onszelf als ingenieurs van daglicht. We zijn erg trots op onze samenwerking met Plan International die heeft geholpen om "natuurlijk licht" te verspreiden in afgelegen delen van Afrika, waar licht een verschil maakt voor onderwijs, omdat kinderen en studenten de mogelijkheid krijgen te studeren s'avonds als het donker is.

C. Fosseur, Algemeen Directeur van VELUX België

Plan International faciliteert daarbij de training van de lokale ondernemers om te verzekeren dat die 14.500 gedoneerde lampen zorgen voor zelfvoorzienende bedrijven, werkgelegenheid en empowerment en verbetering van levensomstandigheden. Eens de lokale ondernemers hun stock hebben verkocht, kunnen ze met die winst nieuwe lampen aankopen en zo hun business onderhouden. Dit project draagt dus niet enkel bij aan schone energie, het zorgt ook voor duurzaam ondernemerschap in Afrika.

Het is zeer de moeite waard geweest om samen te werken met partners als VELUX en Plan International, die ons gemeenschappelijke doel delen om schoon en duurzaam licht te brengen aan mensen in heel Afrika.

M. Huffin, Sales Manager voor Little Sun in Oost-Afrika.

Little Sun is een sociaal bedrijf opgericht door kunstenaar Olafur Eliasson en ingenieur Frederik Ottesen. Hun doel is om propere, betrouwbare en betaalbare energie bij mensen te brengen die geen toegang hebben tot elektriciteit. Door Little Sun producten te verkopen in gebieden met elektriciteit, kunnen ze hun lampen tegen een betaalbare prijs aanbieden in gebieden zonder elektriciteit. Zo bieden ze een alternatief voor de vaak giftige en dure verlichting zoals kerosine lampen. Little Sun beantwoordt de nood aan licht op een duurzame manier. Daarbij draagt ze haar steentje bij aan de lokale gemeenschappen en economieën door samen te werken met lokale ondernemers en zo jobs te genereren.

 

Test uw kennis

Haalt u 3 op 3 in deze korte vragenronde over SDG 7?

Doe de test!
Logo VELUX Logo Little Sun

Logo VELUX
Logo VELUX

Logo Little Sun
Logo Little Sun

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!