Op 25 september 2020 vierden we de 5e verjaardag van de SDG's. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) zijn de opvolgers van de Milleniumdoelstellingen. De SDG's zijn in het leven geroepen om van de wereld een leefbare en eerlijke plek te maken tegen 2030. In totaal zijn er 17 SDG’s met 169 targets en elk pakken ze een bepaalde thematiek aan zoals onderwijs, klimaat of armoede. In deze blogreeks van de SDG-challenge komt u meer te weten over een bepaalde SDG en krijgt u tips om deze te integreren in uw bedrijf. In dit artikel ligt de focus op de achtste Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG 8).

SDG 8: Waardig werk en economische groei

Een job hebben in de formele of informele sector is vaak niet voldoende om uit de armoedespiraal te raken. Nog steeds werken heel wat werknemers voor een hongerloon, in extreem slechte omstandigheden of hebben ze geen legaal arbeidscontract dat hen beschermt. Dit is niet enkel het geval in ontwikkelingslanden.

De achtste Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG 8) wil duurzame economische groei en waardig werk voor iedereen realiseren. Want iedereen verdient om te werken in veilige werkomstandigheden. Denk maar even terug aan de Rana Plaza tragedie in Bangladesh. Daar stierven meer dan duizend fabrieksarbeiders en -arbeidsters en raakte meer dan het dubbele ernstig gewond.

Tegen 2030 moet zoiets onbestaande zijn, net zoals kinderarbeid. Toch is kinderarbeid nog een dagelijkse realiteit voor 152 miljoen kinderen en jongeren, voornamelijk in ontwikkelingslanden.

(On)eerlijke arbeid 

2 miljard mensen, of 61% van alle werkenden wereldwijd, werken in de ‘informele economie’. De informele economie omvat alle jobs die niet geregistreerd zijn en niet onder toezicht van de overheid staan. Concreet betekent dat een grote werkonzekerheid, beperkte rechten en een grotere kans op risicovolle werkomstandigheden. Opvallend is dat bijna iedereen met een informele job in jonge, ontwikkelende landen woont en werkt.

Waar deze SDG 8 ook op inzet is de ongelijke verdeling van vrouwen en mannen in de werkplaats. Slechts 48% van de vrouwen heeft een job in vergelijking met 75% van de mannen.

Groene jobs focussen op verschillende SDG’s 

Technologische ontwikkelingen zoals artificiële intelligentie, automatisering en robotica zullen vermoedelijk bepaalde jobs laten verdwijnen, maar deze technologieën zullen ook een heleboel nieuwe opportuniteiten met zich meebrengen. Het ontwikkelen van groene jobs bijvoorbeeld, iets dat cruciaal zal zijn om ook andere SDG’s te behalen. 

Het uiteindelijke doel van SDG 8 is om 600 miljoen nieuwe jobs te creëren tegen 2030. De focus ligt hierbij vooral op jobcreatie in ontwikkelingslanden om te zorgen voor duurzame economische groei en sociale stabiliteit.  SDG 8 wil economische groei creëren door start-ups en KMO’s te ondersteunen. Want zij genereren de meeste jobs. Start-ups en KMO’s zijn verantwoordelijk voor twee derde van alle ‘formele’ jobs in ontwikkelingslanden.

SDG 8 in België

5 jaar later: nog werk aan de winkel 

Wereldwijd is onze productiviteit gestaag gestegen sinds 2000, mits een kleine terugval in 2009 door de economische bankencrisis. In 2018 kenden we een economische groei van 1,6% en in 2019 eentje van 1,4%.

Maar met de COVID-19 pandemie verwachten de wereld het grootste werkloosheidscijfer sinds WOII. Naar schatting is het inkomen van de mensen die werken in de informele economie met 60% gedaald na de eerste maand van de corona crisis. 

Onze economische groei verloopt te traag om SDG 8 te behalen tegen 2030. In ontwikkelingslanden blijft de jaargroei van het BBP per inwoner op 4,8% steken. De ambitie van 7% waarmaken tegen 2030 lijkt dan ook niet haalbaar. 

Op vlak van kinderarbeid boeken we ook weinig vooruitgang. In 2000 lag het cijfer op 16%. Twaalf jaar later, in 2012, zaten we nog steeds op 11%. Kinderarbeid blijft het hoogst in sub-Sahara Afrika.

Impact corona op SDG 8

Concrete actie rond SDG 8 voor bedrijven en medewerkers

Bedrijven, ondernemingen en organisaties spelen een grote rol bij de realisatie van SDG 8. De private sector is de motor voor jobcreatie en economische groei. 

Enkele acties om met uw bedrijf impact te hebben op SDG 8: 

  • Zorg ervoor dat de arbeidsstandaarden worden nageleefd en creëer hier zelf best practices voor. 
  • Hanteer een nultolerantie t.o.v. kinderarbeid en dwangarbeid. Zet mechanismes op om deze wanpraktijken te identificeren en herstelmaatregelen door te voeren wanneer misbruik wordt ontdekt. 
  • Bouw mee aan een werkomgeving die inclusief is. Focus op talenten en competenties van werknemers en heb vooral aandacht voor kwetsbare groepen. 
  • Investeer in het ontwikkelen van nieuw talent en nieuwe skills via opleidingen die aansluiten bij de nieuwe groene economie. Deze banen moeten economische groei stimuleren zonder het milieu aan te tasten. 
  • Wees een mentor voor jonge ondernemers. Stimuleer jong talenten en investeer in hun startende onderneming wanneer deze ook bijdraagt aan de SDG’s. 
  • Werk samen met internationale organisaties om jobs te creëren in ontwikkelingslanden met de doelstellingen van de SDG’s als leidraad. Bijvoorbeeld door te investeren in opleidingen voor meisjes (SDG 4, 5) zodat ze later een job uitoefenen in een groene economie (SG 8, 13, 14, 15) om zelf een onderneming uit te bouwen. 

Bedrijfsinspiratie: Henkel helpt vrouwen naar de top 

De SDG’s zijn het kompas voor de doelstellingen en initiatieven van Henkel’s duurzaamheidstrategie. Schwarzkopf, een van de merken van Henkel, lanceerde het initiatief Schwarzkopf Million Chances om samen te werken met internationale en lokale organisaties om projecten te ondersteunen die vrouwen over de hele wereld in staat stellen om een succesvolle persoonlijke en professionele toekomst op te bouwen. Daardoor leveren ze een sterke bijdrage aan doelstelling 8 en 5.

Alle vrouwen moeten zich professioneel en privé kunnen ontplooien los van waar ze zijn opgegroeid. Met het internationale initiatief Schwarzkopf Million Chances wil Henkel Beauty Care ervoor zorgen dat vrouwen en meisjes een succesvolle start hebben voor hun toekomst.

S. Schmaus, Corporate Director International; Nature Brands & Sustainability; Henkel Beauty Care  

Daarnaast organiseert Henkel verschillende interne mentorprogramma's voor vrouwen wereldwijd. Het doel van deze programma is om vrouwen te verbinden tussen verschillende managementniveaus met leidinggevenden in de technologie- en engineeringsector om de uitwisseling van vaardigheden, kennis en expertise mogelijk te maken (SDG 5). Voor doelstelling 12 (verantwoorde consumptie en productie) streeft Henkel ernaar om zoveel mogelijk ingrediënten te gebruiken op basis van hernieuwbare grondstoffen. Maar Henkel denkt niet alleen aan de duurzaamheid van haar eigen producten. In samenwerking met The Plastic Bank wil Henkel de hoeveelheid plastic in de oceanen verminderen (SDG 14). Vooral de bevolking van Haïti verzamelt plastic en brengt het naar lokale inzamelcentra in ruil voor een bijdrage, product of dienst van Henkel. 

Het ondersteunen van de sociale betrokkenheid van zijn eigen werknemers biedt Henkel belangrijke voordelen: beter teamwork, meer motivatie in het werk en betere identificatie met de werkgever. Bovendien spelen de werknermers van Henkel een belangrijke rol als schakel tussen het bedrijf en zijn sociale omgeving.

Henkel en Plan International

Henkel ondersteunt al sinds 2018 een project van Plan International rond SDG 8.  In 2020 werd er een vervolgproject opgestart voor jongvolwassenen in China. Voornamelijk meisjes tussen 16 en 29 jaar oud, volgen via lokale trainingscentra een beroepsopleiding in programmering, digitaal productieontwerp, fotografie of filmbewerking. De opleiding doorbreekt de traditionele genderrollen omtrent deze beroepen. De 660 jongeren groeien op in een kwetsbare omgeving en via dit project krijgen de jongeren sollicitatietraining. Tijdens de loopbaanbegeleiding krijgen ze advies om hun sterke competenties naar voor te brengen, een cv op te maken, en sollicitatiegesprekken uit te voeren. Ze leren hoe ze een contract onderhandelen met garanties op sociale zekerheid, veilige werkomstandigheden en een waardig loon met een potentiële werkgever. 

Ons doel is om jongvolwassenen uit kwetsbare families of etnische minderheden te helpen om een beroep te leren waar in de regio veel vraag naar is. De jongeren en hun gezinnen profiteren nu al van deze opleiding, omdat ze niet alleen toegang krijgen tot professionele en levenslange kwalificaties, maar ook de kans krijgen om in de toekomst een zinvolle en eerlijke job uit te oefenen.

S. Schmaus, Corporate Director International; Nature Brands & Sustainability; Henkel Beauty Care  
Henkel ondersteunt een project van Plan International

Test uw kennis

Haalt u 3 op 3 in deze korte vragenronde over SDG 8?

Doe de test!
Logo Henkel

Logo Henkel
Logo Henkel

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!