Op 25 september 2020 vierden we de 5e verjaardag van de SDG's. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) zijn de opvolgers van de Milleniumdoelstellingen. De SDG's zijn in het leven geroepen om van de wereld een leefbare en eerlijke plek te maken tegen 2030. In totaal zijn er 17 SDG’s met 169 targets en elk pakken ze een bepaalde thematiek aan zoals onderwijs, klimaat of armoede. In deze blogreeks van de SDG-challenge komt u meer te weten over een bepaalde SDG en krijgt u tips om deze te integreren in uw bedrijf. In dit artikel ligt de focus op de negende Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG 9).

SDG 9: Industrie, Innovatie en Infrastructuur 

De helft van de wereldbevolking woont vandaag in een stedelijke omgeving, maar dat betekent niet dat iedereen toegang heeft tot dezelfde voorzieningen. Denk maar aan de onverharde wegen of geen toegang tot internet waardoor kinderen niet dezelfde opleidingskansen krijgen. 

De negende Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG 9) focust zich op drie zaken die met elkaar in verbinding staan: industrie, innovatie en infrastructuur. 

Investeren in een degelijke infrastructuur, een groenere industrie door innovatie kan potentieel veel nieuwe groene jobs opleveren. Vooral de sector van de hernieuwbare energie heeft veel groeimogelijkheden door het gebruik van innovatie technologieën. In ontwikkelingslanden is er dan weer een enorm groeipotentieel voor industrialisering van de voeding- en dranksector en de textielsector, wat de productiviteit enorm zal verhogen en de economie een boost geven. 

Om gelijke kansen beschikbaar te maken voor iedereen (SDG 10), moet industrie ondersteund worden door innovatie en een veerkrachtige infrastructuur. Denk daarbij aan transportmogelijkheden, wegen, irrigatie, energie en informatie-, en communicatietechnologie. Meer dan 4 miljard mensen hebben geen toegang tot internet. Deze digitale kloof moet gedicht worden om innovatie en ondernemerschap te bevorderen.

 

Impact infrastructuur op economie 

In ontwikkelingslanden blijft handarbeid nog steeds een essentiële inkomstenbron voor veel mensen en een belangrijke spil in armoedebestrijding (SDG 1). Zoals we in SDG 8 zagen, zijn KMO’s en start-ups onmisbaar voor jobcreatie ontluikende economieën. 

Maar ook de toegang tot infrastructuur heeft een invloed op economische groei. In sommige lage-inkomstenlanden hebben beperkingen in infrastructuur zoals slechte onverharde wegen of verouderde spoorwegen de productiviteit met wel 40% doen inkrimpen. 

Na de opkomst van COVID-19, waren digitale technologieën en een stabiele internetverbinding nog nooit zo belangrijk voor de industrie en onderwijs. Toch hebben ongeveer 4 miljard mensen nog steeds geen toegang tot het internet en 90% daarvan bevindt zich in ontwikkelingslanden. 

SDG 9 in België

5 jaar later: nog werk aan de winkel 

Wereldwijd stegen investeringen in onderzoek en ontwikkeling van 1,5 % in 2000 naar 1,7 % in 2015. Tot 2017 is dat cijfer nagenoeg onveranderd gebleven. Natuurlijk is dit slechts een gemiddelde. Als we naar ontwikkelingslanden kijken, dan ligt dat cijfer onder de 1%. Ook valt op dat vrouwelijke onderzoekers met slechts 30%, ondervertegenwoordigd zijn. 

Wanneer we de globale productiegroei onder de loep nemen, zien we dat die is afgenomen sinds 2018. Maar in de minst ontwikkelde gebieden is wel een groei merkbaar in het productie BBP. Tussen 2010 en 2019 is dat cijfer gestegen van 10% naar 12,4%. Al is dit nog steeds te weinig om de vooropgestelde verdubbeling te halen die SDG 9 wil bereiken tegen 2030. 

Impact corona op SDG 9

Concrete acties rond SDG 9 voor bedrijven en medewerkers  

Bedrijven zijn afhankelijk van materialen, grondstoffen, arbeiders van over de hele wereld. Een vlotte toegang tot deze middelen is essentieel om nieuwe economieën levensvatbaar te maken. Maar vaak mist de juiste infrastructuur. Een duurzame industrialisatie en innovatie doorheen verschillende operationele bedrijfstakken kan die structuren helpen opzetten. 

Als bedrijf kan je hieraan bijdragen: 

  • Investeer in nieuwe, veerkrachtige infrastructuren in ontwikkelingslanden of wissel expertise uit om de bestaande infrastructuur te ontwikkelen. 
  • Werk samen met andere stakeholders zoals de academische sector. Zij hebben innovatieve ideeën die de industrie ten goede kunnen komen. 
  • Werk samen met internationale organisaties om innovatie wereldwijd te verspreiden en toegang tot internet te verbeteren. 

Bedrijfsinspiratie: VOKA & imec innoveren aan een sneltempo 

Wist u dat VOKA een Charter Duurzaam Ondernemen heeft? Hiermee spoort ze organisaties en bedrijven aan om bij te dragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's). 

Deelnemers van het Charter engageren zich om duurzaam te ondernemen rond alle SDG’s en niet specifiek te kiezen voor 1 SDG. SDG 9, die innovatie en duurzame infrastructuur aanmoedigt, dringt vaak binnen tot in de corebusiness van een organisatie. 

Uiteraard stopt het niet bij een mooi certificaat aan de muur. We moeten met zijn allen blijven werken aan een duurzame toekomst. Ook in uitdagende economische omstandigheden als vandaag, is het belangrijk om opportuniteiten te blijven zien en ermee aan de slag te gaan. En dat is net waar ondernemers goed in zijn: kansen zien in de samenleving, oplossingen zoeken voor problemen, onderzoeken, ontwikkelen en innoveren, en hard werken om uitdagingen op te lossen.

H. Maertens, Gedelegeerd Bestuurder Voka vzw

Duurzaam ondernemen en innovatie gaan vaak hand in hand. Om tot een duurzame oplossing te komen, moet vaak geïnvesteerd worden in innovatieve technologieën. Voka begeleidt dan ook bedrijven in hun zoektocht naar mogelijke subsidiemechanismen, of sensibiliseert omtrent nieuwe trends die een bedrijf futureproof kunnen maken.

Isoltechnics is zo een mooi voorbeeld van hoe een KMO kan inzetten op duurzame innovatie: zij ontwikkelen zelf een isolatiemateriaal dat heel wat mens- en milieuvriendelijker is dan glaswol of rotswol en ze hebben een sensor ontwikkelt die snel lekken in leidingen detecteert waardoor er minder energie verloren gaat. 

Imec is een ander mooi voorbeeld. Dit onderzoekscentrum voor digitale technologie zet niet alleen innovatie centraal in hun activiteiten, ze checken ook bij elk project op welke manier dit kan bijdragen aan de SDG’s. Want het  overbruggen van de digitale kloof, het bevorderen van duurzame industrieën en het investeren in wetenschappelijk onderzoek en innovatie zijn essentieel voor een duurzame wereld. 

Bij imec hechten we veel belang aan SDG 9 omdat we ervan overtuigd zijn dat technologie en innovatie – in zorg, bedrijven of groene economie – kunnen bijdragen tot het aanpakken van de grote maatschappelijke problemen.

T. Lefevere, Director Stakeholder relations imec

Samen met andere organisaties helpt imec bedrijven in hun digitale transformatie en innovatie, hun evolutie richting duurzame, energie-efficiënte technologieën en de adoptie van krachtige drivers zoals AI (Artificiële Intelligentie) en IoT (Internet of Things). 

In imec’s toegepaste onderzoeksprogramma’s (de imec.icon werking) kunnen ondernemingen nieuwe technologieën ontdekken voor de manier waarop ze producten en diensten ontwerpen, produceren en naar de markt brengen.

Enkele voorbeelden: 

Ook ngo’s moeten duurzaam ondernemen 

Ook ngo Plan International ondertekende het Voka Charter duurzaam ondernemen. De komende jaren worden alle activiteiten rond duurzaamheid gebundeld en zal de lat steeds hoger liggen. Via dit Charter linkt Plan International nu KPI’s aan een vaste timing en zet het concrete acties om duurzaam te ondernemen als ngo. 

Plan International België gaat actief in dialoog met bedrijven, o.a. via hun Voka-lidmaatschap. Het is boeiend dat ze voortdurend op zoek zijn naar innovatieve co-creatie trajecten met bedrijven. Dat betekent een win-win situatie, zowel voor Plan International België en hun doelgroep, als voor bedrijven die betekenisvol willen ondernemen.

K. Depraetere, Projectmanager Duurzaam Ondernemen Voka

Test uw kennis

Haalt u 3 op 3 in deze korte vragenronde over SDG 9?

Doe de test!
logo VOKA Logo imec

logo VOKA
logo VOKA

Logo imec
Logo imec

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!