Festivals en seksuele intimidatie, ze gaan helaas hand in hand. De drukke mensenmassa, alcohol, losse sfeer... Een cocktail die de risico's groter maakt. Maar wat is seksuele intimidatie eigenlijk? En welke vormen van grensoverschrijdend gedrag komen het vaakst voor op festivals?

Onze opiniepeiling laat geen twijfel: één meisje op zes is de voorbije drie jaar slachtoffer geweest van minstens één vorm van seksuele intimidatie op festivals. Maar wat betekent dat nu eigenlijk?

We kunnen seksuele intimidatie onderverdelen in vier categorieën:

  • Verbaal grensoverschrijdend gedrag: seksistische beledigingen, nafluiten, vervelende opmerkingen over het uiterlijk, opdringerig flirten ... 
  • Non-verbaal grensoverschrijdend gedrag: indringend aanstaren, op iemand spuwen, iemand achtervolgen, exhibitionisme ...
  • Fysiek grensoverschrijdend gedrag: ongewenste aanrakingen, tegen iemand aanschuren, aanranding, verkrachting ...
  • Symbolisch grensoverschrijdend gedrag: seksistische afbeeldingen, bijvoorbeeld op affiches.

Seksuele intimidatie is niet te banaliseren omdat elke vorm van intimidatie deel uitmaakt van een continuüm van geweld tegen meisjes en vrouwen. Het kan in verschillende vormen gebeuren, op verschillende plaatsen en op alle leeftijden. 

Hoe zit het met Belgische festivals?

Bijna al de bovengenoemde vormen van seksuele intimidatie zijn aanwezig op Belgische festivals. Volgens onze opiniepeiling zijn dit de vormen die het meeste voorkomen: mensen die bewust tegen anderen aanschuren, erg opdringerig flirten, indringende blikken, ongewenste aanrakingen en nafluiten.

Seksueel geweld, zoals aanranding en verkrachting, gebeurt ook op festivals. Maar onze opiniepeiling toont aan dat dat gelukkig niet zo vaak voorkomt. Op de grote festivals ligt het percentage ten opzichte van alle vormen van seksuele intimidatie tussen 3% en 7%.

Hoe dan ook, om welke vorm van intimidatie het ook gaat, elk geval is er één te veel.

Hoe zit het met de daders?

Verschillende van bovenstaande handelingen zijn strafbaar. Sinds 2014 is er ook de seksismewet, die specifiek als doel heeft seksuele intimidatie op openbare plaatsen - en dus ook op festivals - te straffen. Daders kunnen een geldboete en/of gevangenisstraf oplopen. 

We Want Safe Festivals!

Met onze campagne #safestival willen we zoveel mogelijk mensen bereiken om samen van festivals een veilig feestje voor iedereen te maken!

 

Hulp nodig?

Seksuele intimidatie en geweld zijn serieuze zaken. Heb je vragen, hulp nodig of ben je bezorgd om iemand? Blijf er niet mee zitten. Veel informatie vind je op seksueelgeweld.be en nupraatikerover.be 

Met klachten kun je terecht bij de politie. In sommige gevallen kan ook het Instituut voor gelijke kansen van vrouwen en mannen je helpen.

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!