Op het vlak van gendergelijkheid zette Senegal de voorbije jaren enorme stappen vooruit. Ondanks deze inspanningen, blijven gelijke rechten een uitdaging in een land waar de sociale en culturele normen rechtvaardigen dat meisjes en vrouwen in een positie van ongelijkheid worden gehouden. Plan International komt, in samenwerking met lokale partners, in actie om stereotiepe rolpatronen te doorbreken die meisjes in een ondergeschikte rol duwen.

Een aanpak die werkt

Het project wil gendergelijkheid bevorderen door jonge meisjes in de regio Thiès, dichtbij de hoofdstad Dakar, te versterken. Zo kunnen zij zich positioneren als leiders in hun gemeenschap. Dit stelt hen in staat om gendernormen, en het negatieve gedrag dat hiermee gepaard gaat, aan te kaarten.

Dé manier om wereldwijd mensen te verenigen is sport. Dit blijkt eveneens een uitstekende manier om meisjes te versterken en om rolpatronen in vraag te stellen. Sport geeft hen meer zelfvertrouwen, leert hen om samen te werken, en maakt hen bewust van waarden zoals solidariteit, respect, tolerantie en eerlijkheid. Daarom pasten we deze techniek toe in de Senegalese context. 20 voetbalverenigingen werden opgericht om meisjes in staat te stellen te trainen. Daarin worden ze bijgestaan door ervaren coaches en door mannelijke leeftijdsgenootjes. Naast voetbaltraining krijgen de deelnemende meisjes en jongens ook vormingen en workshops rond kindhuwelijken, gendergerelateerd geweld en meisjesrechten. Zo helpt sport om gevoelige thema’s, zoals kindhuwelijken en tienerzwangerschappen, bespreekbaar te maken. De gemeenschap van de jonge atleten wordt eveneens betrokken bij deze bewustmakingsactiviteiten. Zo zien we jongeren groeien, zelfzekerder worden en sterker in hun schoenen staan.

Een groep van 40 meisjes en 20 jongens werd bovendien getraind om lokale ambassadeurs en ambassadrices te zijn voor gelijke rechten: het zijn zogenaamde 'Champions of Change’. Deze jonge leiders richten zich op beleidsbeïnvloeding, onder andere bij gemeenten, schoolraden en sportcentra om zo veel mogelijk mensen te mobiliseren voor gendergelijkheid. Op 20 scholen werden genderclubs opgericht door jongeren om ongelijkheid tussen jongens en meisjes aan te kaarten. Via radio-uitzendingen sensibiliseren zij hun leeftijdsgenoten rond gender.

Ik heb er altijd van gedroomd om pionier te zijn in vrouwenvoetbal en ik kreeg de kans om deel uit te maken van het eerste nationale vrouwenelftal van Senegal. Het was voor onze generatie niet altijd makkelijk, noch in Senegal, noch elders in de wereld. Vandaag help ik maar al te graag mijn jongere zussen, zodat ze niet dezelfde moeilijkheden moeten doorstaan als ons.

Seyni, kapitein van het nationale vrouwenelftal en organisator van Ladies’ Turn
Meisjes op het voetbalveld

 

Wat hebben we verwezenlijkt?

  • 60 jongeren (40 meisjes en 20 jongens) voltooiden het traject om ambassadeur en ambassadrice voor gelijke rechten te worden en werden zo Champions of Change’. Zij verrichten lobbywerk bij schoolraden, directies, gemeentebesturen en andere beleidsorganen over het toepassen van wetten en regels rond gendergelijkheid en kindhuwelijken.
  • 300 meisjes en 100 jongens maken deel uit van 20 voetbalclubs. Ze trainen hun balvaardigheden, maar worden tegelijk geïnformeerd over gelijke rechten voor jongens en meisjes, gendergerelateerd geweld en kindhuwelijken.
  • In 20 scholen werden genderclubs opgericht waarin 300 jongeren deelnamen aan workshops rond dezelfde thema’s. Deze jongeren werden daardoor voorvechters om deze thema’s op school en in de schoolomgeving aan te kaarten.
  • Door deze ondernemende en geëngageerde jongeren bereikte de boodschap minstens 2.500 volwassenen, 20 schoolcomités en 20 schoolbesturen in de 4 doelgemeenten.
  • Wil je graag meer informatie over onze impact? Lees dan zeker verder in ons jaarverslag.

 

Sterke lokale partners

Dit project werd opgezet met Ladies’ Turn.

Klik hier voor meer informatie over onze partners in het buitenland.

Duurzame financiering

Dit project werd mogelijk gemaakt dankzij de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, Golazo en de trouwe donateurs van Plan International België.

 

 

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!