In mei verkiezen we een nieuw parlement. Met een nieuwe regering komen ook nieuwe prioriteiten en nieuwe beleidslijnen. Om ervoor te zorgen dat de volgende regering zich volop inzet voor de rechten van kinderen en meisjes overal ter wereld, werkten we een politieke agenda uit.

Waarom doet Plan International België aan beleidswerk?

Plan International België werkt al meer dan 35 jaar met kinderen in de meest kwetsbare situaties. Dit laat ons toe onze expertise te delen met beleidsmakers. We brengen de inzichten van onze lokale partners in wat werkt en wat niet mee naar politici in Brussel. Zo zorgen we er mee voor dat de Belgische ontwikkelingssamenwerking zo goed mogelijk besteed wordt. Met ons beleidswerk proberen we onze inzichten duurzaam te verankeren in internationale, federale en regionale beleidsinstrumenten, zodat de volgende generaties politici de rechten van kinderen en meisjes zeker niet vergeten. We ondersteunen ook onze lokale partners zodat ook zij beleidswerk kunnen doen bij hun eigen overheid. 

Wat vragen wij aan politici?

Duurzame ontwikkeling is enkel en alleen mogelijk als je begint bij kinderen en jongeren. Daarbij is het heel belangrijk om er voor te zorgen dat jongens en meisjes gelijke kansen krijgen. Daarom vragen we aan beleidsmakers om meer in te zetten op:

  • Kinderrechten en meisjesrechten: Kinderen hebben specifieke noden. Meisjes ook. België kan een belangrijke voortrekkersrol spelen door kinderrechten en meisjesrechten hoog op de internationale agenda te plaatsen. De Belgische ontwikkelingssamenwerking kan ook inclusiever worden door haar impact op deze groepen systematisch te analyseren.
  • Onderwijs: Onderwijs is dé bouwsteen maatschappelijke ontwikkeling en vrede. In partnerlanden moet meer ingezet worden op onderwijs, vooral voor meisjes. Ook in België vragen we meer aandacht voor kinderrechteneducatie.
  • Bescherming tegen geweld: Kindhuwelijken en meisjesbesnijdenissen hebben verregaande nefaste gevolgen voor de ontwikkeling van meisjes. België moet meer investeren om dit tegen te gaan.

Meer weten

Ontdek hieronder onze aanbevelingen ...

... of download ons memorandum (pdf, 28 p. 1,1 Mb)

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!