Charlotte, 27 jaar, is sinds 2 jaar founder van Travel Rebel, een platform waarin ze duurzaam reizen en vrouwelijk ondernemerschap promoot. In november 2019 reisde ze mee met Plan International België naar Senegal om kennis te maken met het onderwijssysteem en onze projecten om meisjes meer kansen te geven. Doel: de beleidsmakers ertoe aanzetten om méér in te zetten op inclusief en kwaliteitsvol onderwijs voor meisjes en jongens in onze partnerlanden. Op die manier kunnen we de vicieuze cirkel van armoede doorbreken en deze jongeren en de volgende generaties een betere toekomst geven.

Inclusief en kwalitatief onderwijs is een must

“Mijn doelstelling met Travel Rebel is niet alleen om ervoor te zorgen dat mensen duurzamer zouden reizen, maar om ook het vrouwelijk ondernemerschap in de spotlights te zetten. Het is voor mij heel belangrijk dat meisjes en vrouwen een stem hebben, en zeker vrouwen in de ondernemingswereld. Dit kan allemaal dankzij onderwijs.

Overal ter wereld worden meisjes en vrouwen geconfronteerd met obstakels. In ontwikkelingslanden zorgen tradities en cultuur er soms voor dat meisjes vaak hun potentieel niet kunnen bereiken. Wanneer het gezin niet genoeg middelen heeft, worden meisjes vaak thuisgehouden om huishoudelijk werk te verrichten, ze worden op veel te jonge leeftijd uitgehuwelijkt, ondergaan schadelijke praktijken zoals meisjesbesnijdenissen enzovoort.

Dit zorgt er allemaal voor dat niet alleen hen, maar ook hun kinderen, een goede toekomst wordt ontzegd. Daarom is het zo belangrijk dat er genoeg wordt geïnvesteerd in inclusief en kwaliteitsvol onderwijs voor meisjes en gelijke kansen voor zowel meisjes als jongens. Onderwijs zorgt er juist voor dat meisjes en jonge vrouwen op hun eigen benen kunnen staan en niet afhankelijk moeten zijn van een man.

Plan International neemt hierin een voortrekkersrol. Door meisjes en jongens toegang te geven tot inclusief en kwaliteitsvol onderwijs en gesprekken aan te gaan met alle betrokkenen ijveren ze voor een betere toekomst voor kinderen en jongeren, en specifiek voor meisjes.

Travel Rebel

 

Onderwijs als weg naar autonomie

Niet alleen het klassieke onderwijs zoals wij kennen is belangrijk, maar ook het technisch onderwijs. Hier leren jongeren bijvoorbeeld ook naaien of koken enzovoort. Wanneer zij iets doen dat ze leuk vinden en er goed in zijn, geeft dit hen meer zelfvertrouwen. Tegelijkertijd kunnen ze er een inkomen mee genereren, wat hun onafhankelijkheid vergroot. Daarom vind ik het zo belangrijk om de lokale ondernemers te steunen, want op die manier winnen ze aan onafhankelijkheid. Ze verwerven zo een eigen inkomen, die niet alleen henzelf ten goede komt, maar ook hun kinderen en de volgende generaties. Dit is ook de reden waarom ik heb gekozen voor een samenwerking met Plan International België.

Wat mij ook enorm inspireerde was de ontmoeting met de ‘Champions of Change’ van Plan International Senegal. Dit zijn jongeren, die ambassadeurs zijn voor gelijke rechten voor jongens en meisjes. Zij komen op voor hun rechten en sensibiliseren jongeren, ouders, gemeenschappen, autoriteiten over het belang van gelijke rechten. Het was geweldig om te zien hoe deze jonge mensen een stem hebben gevonden en hoe gepassioneerd ze zijn. Ondanks de verschillende obstakels waarmee ze te maken hebben, blijven ze hoop koesteren en blijven ze hun stem gebruiken voor een betere toekomst.

Het is belangrijk om goed te beseffen dat gelijkheid tussen meisjes en jongens niet vanzelfsprekend is. De toegang tot inclusief en kwaliteitsvol onderwijs is niet vanzelfsprekend. Terwijl het recht op onderwijs voor ons een normaliteit is, is dit niet het geval voor veel kinderen en jongeren. Velen moeten vechten voor dit recht. Daarom is het belangrijk dat we de nadruk blijven leggen op het belang ervan zodat dit recht werkelijkheid kan worden voor deze jongeren.

Teken de petitie van Plan International. Blijf erover converseren, vergaar inzichten en kennis, en steun projecten rond onderwijs en gendergelijkheid.”

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!