Op één land na vindt in Guinee het hoogste aantal besnijdenissen ter wereld plaats. Bijna 97% van de vrouwen en meisjes ondergaat er de praktijk. Een team Belgische journalisten ging ter plaatse kijken hoe Plan International het fenomeen stap voor stap een halt toe roept. Ontdek de reportages!

Op vlak van genitale verminking (FGM of female genital mutilation) is Guinee koploper. De praktijk treft zowat de volledige vrouwelijke bevolking in elke regio van het land. Ondanks meerdere sensibilisatiecampagnes blijft genitale verminking er een vastgeroest gebruik.

Culturele en religieuze gewoonten, eeuwenoude overgangsriten, een manier om de seksualiteit van meisjes onder controle te houden,... Mensen - ook vrouwen - halen tal van redenen aan om de praktijk in stand te houden. 

 

 

19 districten zeggen nee tegen besnijdenis in Guinee

Plan International strijdt sinds 2007 tegen besnijdenis in Guinee. In de regio's Gueckedou en Kissidougou hebben we het onderwerp uit de taboesfeer gehaald en het publiek debat aangewakkerd. Daarna kregen we enkele dorpen zover om het gebruik de rug toe te keren.

Een werk van lange adem. Het kost jaren om in elk dorp de belangrijkste betrokkenen te overtuigen: ouders, dorpsoudsten, religieuze leiders, besnijdsters,...

Maar het werk werpt nu vruchten af! Sinds het begin van onze tussenkomst is de praktijk in 19 districten gestopt. 21 andere plannen de stop tegen eind 2018. Duizenden meisjes werden opgevolgd en kregen een alternatieve overgangsrite: traditionele ceremonieën worden behouden, maar besnijdenis wordt er nu uit weggelaten.

De aanpak van Plan International: op meerdere fronten actief

Onze collega Finda Iffono is verantwoordelijk voor het project 'Red meisjes van een besnijdenis' bij Plan International Guinee. Haar enorme betrokkenheid bij dit onderwerp is geen toeval.

Zoals alle vrouwen hier, heb ik zelf ook de praktijk ondergaan. Ik weet maar al te goed wat de gevolgen kunnen zijn, want ik lijd er al m'n hele leven onder. Toen ik besloot om actie te ondernemen tegen het gebruik, kreeg ik enorme tegenwind van mijn familie. Je moet weten dat mijn grootmoeder zelf besnijdster is... Het was een gevaarlijke keuze voor mij, ik ben letterlijk bedreigd geweest. Maar ik heb niet toegegeven.

Finda zette een indrukwekkend aantal initiatieven op, in samenwerking met haar collega's en onze partners AJKPS et AFASCO:

  • Het opstarten van een dialoog met sleutelgroepen in elk dorp, waarin vertegenwoordigers zitten van alle generaties. Ze komen het hele jaar door samen.
  • Ontmoetingen tussen besneden en niet-besneden meisjes
  • Vormingssessies voor vroedvrouwen, rechters en religieuze leiders
  • Opzetten van klachten- en begeleidingscentra
  • Druk zetten bij lokale en nationale politici

De besnijdeniskwestie wordt op alle fronten aangepakt. Ook op de meest ingebakken culturele gewoonten wordt ingewerkt. Op die manier slaagden Plan International en haar lokale partners er als enigen in Guinee in om een 'alternatieve overgangsrite' op te zetten. Zo kunnen de bewoners hun eeuwenoude traditie van een educatief overgangsparcours voor meisjes in het bos behouden, maar voortaan zonder ze daarbij te besnijden.

Deze aanpak slaat aan, zelfs in de meest behoudsgezinde dorpen wordt dit positief onthaald. Het zorgt ervoor dat Plan International beschouwd wordt als één van de efficiëntste organisaties in de strijd tegen besnijdenis in Guinee.

Ontdek de reportages over het werk van Plan International in Guinee

Doe zelf iets tegen besnijdenissen

Update 7/3/18: de petitie tegen meisjesbesnijdenis in Mali is gesloten. Bedankt voor jouw steun aan deze oproep. We houden jou op de hoogte van het verdere verloop van de actie.

Deel uitmaken van de wereldwijde strijd tegen besnijdenis? Het kan! Er zijn nog enkele dagen tijd om onze petitie te ondertekenen tegen besnijdenissen in Mali, waar om de tien seconden een meisje wordt besneden. Teken nu de petitie!

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!