In Vietnam leven meer dan 50 etnische groepen die een talenpalet spreken dat uniek is in Zuidoost-Azië. Etnische groepen die in afgelegen, bergachtige gebieden wonen, hebben niet altijd toegang tot kwaliteitsvol onderwijs. Dit is het geval voor de kinderen van de etnische minderheden in de bergachtige districten Sin Ho (in de provincie Lai Chau) en Kon Plong (in de provincie Kon Tum). Voor hen is de toegang tot kwaliteitsvol kleuteronderwijs vaak beperkt. Bovendien zijn ze niet goed voorbereid op de toenemende natuurrampen en de gevolgen die de klimaatverandering heeft in deze gebieden.

Een aanpak die werkt

Een programma van Plan International België en haar partners brengt daar verandering in. In deze districten kunnen jonge kinderen, zowel meisjes als jongens, nu naar speelgroepen of naar de kleuterschool gaan om er te spelen en te leren. Ook ouders worden ondersteund zodat hun jonge kinderen zich volledig kunnen ontplooien en alle kansen krijgen. Leerlingen uit de basisschool en de eerste graad van de secundaire school leren al spelenderwijs hoe ze moeten omgaan met de gevolgen van klimaatverandering, en ze stellen zelf ook oplossingen voor.

Het programma hanteert een gendersensitieve aanpak, aangezien genderstereotiepe rollenpatronen nog steeds prominent aanwezig zijn in de Vietnamese samenleving. Zo zorgen we ervoor dat we geen stereotiepe rollen voor meisjes en jongens bevestigen, dat vaders aangemoedigd worden om zich te engageren in de opvoeding van hun jonge kinderen en dat meisjes en jonge vrouwen versterkt worden in leiderschapsrollen. Dit alles doen we in samenwerking met de erg invloedrijke Vietnam Women Union.

Dankzij onze leerkrachten weten we nu wat het betekent om een 'Safe School' te zijn. We weten nu waar de veilige plaatsen zijn en welke we beter mijden. We kunnen op gepaste manier reageren bij een ramp. Ook mijn ouders namen deel aan een infosessie en begrijpen nu hoe belangrijk het is om aandacht te hebben voor het weerbericht en snel op de hoogte te zijn, zodat we gepast kunnen reageren.

Thu, middelbare scholier uit Muang Canh, Vietnam
Een meisje schrijft iets op het schoolbord terwijl de andere klasgenootjes naar haar kijken.

 

Wat hebben we verwezenlijkt?

  • Er werden 40 speelgroepen opgestart voor peuters (jonger dan 3 jaar). Hun ouders kwamen maandelijks naar de oudergroepen waar ze meer informatie ontvingen over de ontwikkeling en bescherming van jonge kinderen.
  • 745 kinderen tussen 4 tot 8 jaar namen deel aan speel- en leesgroepen die hen klaarstoomden voor de basisschool.
  • 218 lokale vrijwilligers kregen een opleiding om de speel-en leesgroepen mee te ondersteunen.
  • 3.484 kinderen konden in veilige klaslokalen spelen en leren.
  • 22 basis- en secundaire scholen ontwikkelden aan de hand van het lespakket ‘Safe Schools' een eigen actieplan, waarmee ze zich voorbereidden op de impact van klimaatverandering. Ook dachten ze na over ze hoe ze de gevolgen van natuurrampen kunnen verminderen en trainden ze om optimaal te kunnen reageren als er zich een ramp voordoet.
  • 216 lokale vrijwilligers, 476 leerkrachten en 20 studentengroepen werden opgeleid met de ‘Safe Schools’-aanpak.
  • 1.115 educatieve oudergroepen werden opgericht.
  • Wil je graag meer informatie over onze impact? Lees dan zeker verder in ons jaarverslag.

 

Sterke lokale partners

Plan International België sloeg voor dit project de handen in elkaar met lokale partners Vietnam Women Union en Live & Learn.

Klik hier voor meer informatie over onze partners in het buitenland.

Duurzame financiering

Dit project kon gerealiseerd worden dankzij de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en de trouwe donateurs van Plan International België.

 

 

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!