Plan International onderzocht wereldwijd de veiligheid in steden. Wat blijkt? Meisjes en vrouwen voelen zich opvallend vaak onveilig op het openbaar vervoer of in stations. Ook in Hanoi was dat het geval, dus startten we er het project ‘Safer Cities for Girls’. We hebben ons daarbij gericht op de wijken Kim Chung en Hai Boi, delen van de hoofdstad van Vietnam waar maar liefst een kwart van de meisjes zich nooit of zelden veilig voelt op het openbaar vervoer waardoor ze een stuk geïsoleerd geraken.

Een aanpak die werkt

Het stadsbestuur zette heel wat concrete acties op touw na een grootschalige bewustmakingscampagne door twee jongerengroepen – ook wel bekend als Champions of Change’. De ‘Champions of Change’ van de lokale universiteit brachten de veiligheid van busstations in kaart en speelden de resultaten door aan de verantwoordelijke stadsdiensten, samen met hun aanbevelingen.

Samen met de jongeren werd materiaal ontwikkeld om de reizigers bewust te maken van de problematiek van seksuele intimidatie en om hen te tonen hoe ze hiertegen kunnen optreden. Daarnaast ondersteunen we het stadspersoneel om aanpassingen door te voeren in de stad op basis van de oplossingen die de ‘Champions of Change’ hebben voorgesteld. Tenslotte krijgen ook buschauffeurs en -controleurs vormingen zodat ze weten hoe ze moeten handelen wanneer ze getuige zijn van seksuele intimidatie op de bussen.

Om het bewustzijn hierrond in het onderwijs te creëren, kregen directeurs van 55 basis- en secundaire scholen een training om in hun lespakketten meer aandacht te geven aan gendergelijkheid, gendergerelateerd geweld en seksuele intimidatie.

Ik groeide op in de stad. Ik zag én ervaarde er zelf seksuele intimidatie. Het was moeilijk om het te boven te komen, maar ik raapte al mijn moed bij elkaar en praatte over het probleem om oplossingen te zoeken: ik sloot me aan bij de jonge ‘Champions of Change’ van Plan International Vietnam. Ik vermoed dat seksuele intimidatie en geweld op vrouwen voortkomen uit ouderwetse ideeën. Wij, meisjes, moeten sterk en zelfverzekerd zijn. Eén individu heeft weinig invloed, maar samen kunnen we het probleem van seksuele intimidatie in Hanoi aanpakken.

Huong, 20 jaar, ‘Champion of Change’
Buschauffeur informeert de reizigers

 

Wat hebben we verwezenlijkt

  • 1.468 leerkrachten van 55 basis- en secundaire scholen namen deel aan trainingen rond veiligheid voor meisjes en vrouwen.
  • Er werden op de lokale universiteit 2 ‘Champions of Change’-actiegroepen opgericht, bestaande uit 30 meisjes en 20 jongens. Deze 50 ‘Champions of Change’ richten zich vooral op beleidsbeïnvloeding.
  • In totaal kwamen 12.154 meisjes, 13.667 jongens en 6.000 leerkrachten en schoolmedewerkers rechtstreeks in aanraking met het project.
  • Wil je graag meer informatie over onze impact? Lees dan zeker verder in ons jaarverslag.

 

Sterke lokale partners

Plan International kon voor dit project rekenen op een partnerschap met de ngo LIGHT.

Klik hier voor meer informatie over onze partners in het buitenland.

Duurzame financiering

Dit project kon gerealiseerd worden dankzij de steun van de trouwe donateurs van Plan International België. Dit project maakt deel uit van een initiatief dat ook ondersteund wordt door Plan International Duitsland en Plan International Australië.

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!