Lees aandachtig dit wedstrijdreglement door.

Artikel 1: Inleiding   

Plan International België, hieronder ‘de organisator’ genoemd, gevestigd aan de Ravensteingalerij 3B5 te Brussel, organiseert deze wedstrijd  

De wedstrijd start op woensdag 30 november 2022 tot 7 december 2022. Op 12 december 2022 zullen de 10 winnaars gekozen en gecontacteerd worden door de organisator.  

Artikel 2 : Voorwaarden voor deelname   

In het kader van deze wedstrijd zijn er 10 winnaars.   

Personen die willen deelnemen aan de wedstrijd dienen te voldoen aan onderstaande criteria:  

Op Instagram:  

  1. Plan International België volgen  
  2. Een van de eerste 10 Plan Ouder of Project Sponsors worden tijdens de wedstrijdperiode 

Op Facebook:  

  1. De pagina Plan Internatonal België volgen.  
  2. Een van de eerste 10 Plan Ouder of Project Sponsors worden tijdens de wedstrijdperiode Meedoen kan op één of meerdere platformen. Personen die niet aan deze voorwaarden voldoen, komen niet in aanmerking als winnaar van deze wedstrijd.  

Slechts één inschrijving per persoon is geldig.   

Artikel 3 : Verloop van de wedstrijd  

Er zullen 10 winnaars zijn. De eerste 10 mensen die zich tussen woensdag 30 november en 7 december aanmelden als projectsponsor of planouder ontvangen een “Helen B beker”. 

De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op elk moment op te schorten of te beëindigen - ongeacht het rechtsgebied - indien hij hiertoe genoodzaakt is om juridische of bestuurlijke redenen, zonder dat de deelnemers aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding of recht op schadeloosstelling.   

Indien er wijzigingen in de regels worden aangebracht, zullen deze op de website ( www.planinternational.be ) worden aangekondigd.   

Artikel 4 : De prijs   

De winnaars krijgen in de week van 12 december een bericht en de beker wordt naar het bij de inschrijving opgegeven postadres gestuurd.   

De organisator behoudt zich het recht toe om de aangekondigde prijs aan te passen naar een gelijkaardige prijs.    

Artikel 5 : Samenstelling van de jury   

Een onpartijdige werknemer van Plan International België zal de deelnemers die voldoen aan de voorwaarden van het reglement ingeven. 

Artikel 6 : Redenen voor uitsluiting van deelname aan de wedstrijd   

Personen voor wie het niet toegelaten is om deel te nemen aan de wedstrijd:  

  • Minderjarigen  
  • Personen die niet binnen het Belgische grondgebied wonen  
  • Personen die reageren met gewelddadig, discriminerend, extremistisch of ander immoreel taalgebruik.  

Als niet aan alle voorwaarden en eisen van het reglement is voldaan of in geval van misbruik, misleiding, bedrog of ‘kwade trouw’ behoudt de organisatie het recht om een deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd. De uitslag van de wedstrijd kan niet betwist worden.  

De organisatie behoudt zich het recht voor om bijdragen die pornografische, racistische, discriminerende of andere strafbare boodschappen bevatten te verwijderen.  

Artikel 7 : Persoonsgegevens  

De informatie verzameld in het kader van deze wedstrijd wordt met respect voor de geldende regels op vlak van gegevensbescherming behandeld. Conform de wettelijke verplichting, bieden wij de mogelijkheid aan deelnemers om toegang te vragen tot de persoonlijk gegevens, alsook de mogelijkheid tot rechtzetting of verwijdering ervan (via mailadres: privacy@planinternational.be ).  

Artikel 8 : Aansprakelijkheid  

De organisator kan niet aansprakelijk worden gehouden voor problemen tijdens het wedstrijdverloop die gelinkt zijn aan een menselijke, technische of andere fouten. In geval van overmacht behoudt de organisator zich het recht voor om het reglement aan te passen, de wedstrijd uit te stellen of te annuleren.    

Plan International België is niet verantwoordelijk wanneer een winnaar niet bereikt kan worden omdat de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.  

Artikel 9 : Reglement aanvaarden  

Deelname aan deze wedstrijd impliceert dat de deelnemer dit wedstrijdreglement accepteert. Het niet respecteren van het reglement kan als grond worden gezien om een deelname te annuleren.    

Artikel 10 : Contact  

Voor meer informatie over de wedstrijd kan je terecht bij info@planinternational.be  

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!