Het gezelligste sportevenement van het jaar staat voor de deur: de Allianz Memorial Van Damme. Wil je erbij zijn? Wel, we bieden je de kans om 2 tickets te winnen voor jou en de persoon van je keuze. Lees het volledige reglement.  

Artikel 1: Inleiding  

Plan International België, hieronder ‘de organisator’ genoemd, gevestigd aan de Ravensteingalerij 3B5 te Brussel, organiseert deze wedstrijd naar aanleiding van de Allianz Memorial Van Damme en geeft twee duotickets weg. 

In het kader van deze wedstrijd wordt van de deelnemers gevraagd om:

  1. Plan International België’s Facebook en/of Instagram pagina te volgen
  2. en een vriend of vriendin te taggen in de comments van onze Facebook en/of Instagram post over deze wedstrijd.

De wedstrijd start op 23 augustus en loopt tot 28 augustus om 12h middernacht. Daarna zullen twee willekeurige winnaars gekozen en gecontacteerd worden door de organisator. 

Artikel 2 : Voorwaarden voor deelname  

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk voor iedereen ouder dan 18 jaar. Verder moeten personen die willen deelnemen aan de wedstrijd voldoen aan onderstaande criteria voor 28 augustus 2022 om middernacht: 

  1. Plan International België Facebook of Instagram pagina volgen 
  2. Een vriend of vriendin taggen in de comments op ofwel onze Facebook of Instagram post rond de wedstrijd 

Personen die niet aan deze voorwaarden voldoen, komen niet in aanmerking als winnaar van deze wedstrijd. 

Slechts één inschrijving per persoon is geldig. 

Artikel 3 : Verloop van de wedstrijd 

Deze wedstrijd werd op 23 augustus 2022 bekendgemaakt en de deelnemers kunnen tot 28 augustus 2022 om middernacht deelnemen zoals hierboven beschreven. Op maandag 29 augustus worden de winnaars willekeurig gekozen uit de deelnemers die aan de bovenstaande criteria voldoen, en worden zij op de hoogte gebracht.   

De organisator behoudt zich het recht om de wedstrijd op elk moment op te schorten of te beëindigen - ongeacht het rechtsgebied - indien hij hiertoe genoodzaakt is om juridische of bestuurlijke redenen, zonder dat de deelnemers aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding of recht op schadeloosstelling.  

Indien er wijzigingen in de regels worden aangebracht, zullen deze op de website ( www.planinternational.be ) worden aangekondigd.  

Artikel 4 : De prijs  

De winnaar van de wedstrijd ontvangt een duoticket om naar de Allianz memorial Van Damme 2022 te gaan. De wedstrijd gaat door in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. De winnaar van deze wedstrijd wordt gecontacteerd door Plan International België. 

De organisator behoudt zich het recht toe om de aangekondigde prijs aan te passen naar een gelijkaardige prijs.   

Artikel 5 : Samenstelling van de jury  

Een onpartijdige werknemer van Plan International België zal de deelnemers die voldoen aan de voorwaarden van het reglement ingeven in een onpartijdig computeralgoritme dat op willekeurige wijze vijf winnaars zal trekken. 

Artikel 6 : Redenen voor uitsluiting van deelname aan de wedstrijd  

Personen voor wie het niet toegelaten is om deel te nemen aan de wedstrijd: 

  • Minderjarigen 
  • Personen die niet binnen het Belgische grondgebied wonen 
  • Personen die reageren met pornografisch, racistisch, discriminerend of ander strafbaar taalgebruik. 

Als niet aan alle voorwaarden en eisen van het reglement is voldaan of in geval van misbruik, misleiding, bedrog of ‘kwade trouw’ behoudt de organisatie het recht om een deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd. De uitslag van de wedstrijd kan niet betwist worden. 

Artikel 7 : Persoonsgegevens 

De informatie verzameld in het kader van deze wedstrijd wordt met respect voor de geldende regels op vlak van gegevensbescherming behandelt. Conform met de wettelijke verplichting, bieden wij de mogelijkheid aan deelnemers toegang tot de persoonlijk gegevens, alsook de mogelijkheid tot rechtzetting of verwijdering ervan (via mailadres: privacy@planinternational.be ). 

Artikel 8 : Aansprakelijkheid 

De organisator kan niet aansprakelijk worden gehouden voor problemen tijdens het wedstrijdverloop die gelinkt zijn aan een menselijke, technische of andere fouten. In geval van overmacht behoudt de organisator zich het recht om het reglement aan te passen, de wedstrijd uit te stellen of te annuleren.   

Plan International België is niet verantwoordelijk wanneer een winnaar niet bereikt kan worden omdat de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname. Bij onbereikbaarheid, d.w.z. geen reactie tegen maandag 29/10, kan de organisatie de gewonnen prijs toekennen aan een nieuwe willekeurig gekozen deelnemer. 

Artikel 9 : Reglement aanvaarden 

Deelname aan deze wedstrijd impliceert dat de deelnemer dit wedstrijdreglement accepteert. Het niet respecteren van het reglement kan als grond worden gezien om een deelname te annuleren.   

Artikel 10 : Contact 

Voor meer informatie over de wedstrijd kan je terecht bij info@planinternational.be

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!