Het plaid en warme dranken seizoen is officieel geopend 🍂 Ben je meer een cappuccino ☕ of matcha thee 🍵 persoon? Hoe dan ook, geniet ervan met een gendergelijkheid gekleurde beker. Win een beker gemaakt door de kunstenares helen B voor Plan International Belgium. Lees hier ons reglement.

Plan International Belgium, hierna "de Organisator" genoemd, gevestigd in Galerie Ravenstein 3B5 te Brussel, organiseert deze wedstrijd in het kader van de Internationale Vrouwendag 2022. 

  • In het kader van deze wedstrijd worden deelnemers uitgenodigd om
  • het instagram account en/of de Facebook pagina van Plan International Belgium te volgen
  • een vriend te taggen in de comments van ons Facebook en/of Instagram bericht over de wedstrijd
  • het bericht waarin de wedstrijd wordt aangekondigd te liken. De wedstrijd begint op 19 oktober 2022 en eindigt op 30 oktober 2022 om middernacht.

Vervolgens wordt één winnaar per post (dus 3 in totaal) willekeurig gekozen en op 31 oktober 2022 gecontacteerd door de organisator. 

Deelnamecriteria

Iedereen boven de 18 jaar die een helen b-cup wil winnen kan deelnemen aan de wedstrijd. Bovendien moet iedereen die zijn geluk wil beproeven vóór zondag 30 oktober 2022 middernacht aan de drie onderstaande criteria voldoen.   

  1. Volg ons Instagram account en/of volg onze Facebook pagina  

  1. Tag een vriend in de comments van onze Facebook en/of Instagram post over de wedstrijd   

  1. Like onze Facebook en/of Instagram post over de wedstrijd 

Personen die niet aan deze voorwaarden voldoen, komen niet in aanmerking als winnaar van deze wedstrijd. 

Slechts één inschrijving per persoon is geldig. 

Verloop van het vergelijkend onderzoek    

Deze wedstrijd wordt gestart op 19 oktober 2022, en deelnemers kunnen volgens bovenstaande voorwaarden deelnemen tot zondag 30 oktober 2022 middernacht. Op maandag 31 oktober 2022 worden de winnaars willekeurig gekozen uit de deelnemers die aan bovenstaande criteria voldoen en worden zij op de hoogte gebracht.   

De organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijd te allen tijde - ongeacht de jurisdictie - op te schorten of te beëindigen indien hij hiertoe om juridische of bestuurlijke redenen wordt gedwongen, zonder dat de deelnemers enige schadevergoeding of recht op schadevergoeding kunnen eisen.  

Als er wijzigingen in de regels worden aangebracht, zullen deze op de website www.planinternational.be worden aangekondigd.  

Prijzen 

De 3 winnaars van de wedstrijd ontvangen elk een helen b beker en worden door Plan International Belgium gecontacteerd op het sociale media-account waarmee ze aan de wedstrijd deelnamen. De bekers worden per post verzonden.  

De organisator behoudt zich het recht voor de geadverteerde prijs te wijzigen in een soortgelijke prijs.  

Samenstelling van de jury   

Een onpartijdige medewerker van Plan International Belgium zal de deelnemers die voldoen aan de voorwaarden van het reglement invoeren in een onpartijdig computeralgoritme dat 3 winnaars zal trekken.  

Gronden voor uitsluiting voor de wedstrijd  

Voor deze wedstrijd komen niet in aanmerking: 

  • Minderjarigen    

  • Personen die buiten België gevestigd zijn 

  • Reacties die gewelddadige, discriminerende, extremistische of immorele elementen bevatten.   

Bij niet-naleving van alle voorwaarden en vereisten van het reglement of in geval van misbruik, bedrog, fraude of "kwade trouw" behoudt de organisatie zich het recht voor een deelnemer van de wedstrijd uit te sluiten. Het resultaat van de wedstrijd kan niet worden betwist.    

De organisator behoudt zich het recht voor voorstellen met pornografische, racistische, discriminerende of andere strafbare inhoud te schrappen.  

Persoonsgegevens 

De in het kader van deze wedstrijd verworven informatie wordt verzameld overeenkomstig de geldende regels inzake gegevensbescherming. Overeenkomstig de wettelijke voorschriften bieden wij de deelnemers de mogelijkheid van toegang tot hun persoonsgegevens, alsmede van correctie of verwijdering ervan (via het e-mailadres: privacy@planinternational.be).   

Verantwoordelijkheden

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen tijdens de wedstrijd die te wijten zijn aan menselijke, technische of andere fouten. In geval van overmacht behoudt de organisator zich het recht voor het reglement te wijzigen en de wedstrijd uit te stellen of te annuleren.     

Plan International Belgium is niet verantwoordelijk indien een winnaar niet kan worden bereikt omdat de deelnemer onvoldoende, onvolledige of incorrecte contactinformatie heeft verstrekt bij de deelname. Bij onbereikbaarheid, dat wil zeggen geen reactie vóór woensdag 2 oktober, kan de organisatie de prijs toekennen aan een nieuwe deelnemer die willekeurig wordt getrokken.  

Aanvaarding van het reglement

Deelname aan deze wedstrijd houdt in dat de deelnemer dit wedstrijdreglement aanvaardt. Niet-naleving van het reglement kan als reden voor annulering van de deelname worden beschouwd.

Contact

Voor meer informatie over de wedstrijd kunt u contact opnemen met info@planinternational.be 

 

Vind je dit artikel interessant? Deel het met je vrienden!