Context

Kinderen van de oorspronkelijke bevolkingsgroepen Quechuas en Aymaras in Bolivia starten vaak onvoorbereid aan de lagere school omdat ze als kleuter niet naar school gingen. Ze groeien op in een zeer afgelegen gebied met weinig tot geen toegang tot openbare diensten of ondersteuning. Dit heeft een grote invloed op hun ontwikkeling als kind zowel fysiek als mentaal. En ook als ze ouder worden, zijn er minder voorzieningen voor hen op het platteland. De opleidingen op de middelbare scholen zijn immers vaak niet geschikt voor een vlotte overgang naar de professionele wereld.

Meisjes in Bolivia hebben het nog eens extra moeilijk om naar school te blijven gaan door gender gerelateerd geweld, genderstereotypen en tienerzwangerschappen. 25% van de adolescente meisjes wordt mama vóór haar 19e, een percentage dat vaak hoger ligt op het platteland door het gebrek aan correcte informatie van jongeren over hun seksuele en reproductieve rechten.

Hoe we impact creëren

  • Plan International richt 32 peuterklassen in met educatief speelmateriaal in de lokale taal.
  • Tijdens lokale evenementen, radio-uitzendingen of workshops informeren lokale collega’s van Plan International de lokale bevolking over activiteiten die de gezonde ontwikkeling van hun peuters bevorderen, rekening houdend met hun traditionele gebruiken.
  • Via huisbezoeken wordt de ontwikkeling van kinderen opgevolgd en krijgen moeders en vaders tips om de cognitieve vaardigheden van hun baby’s te stimuleren.
  • Gezinnen krijgen tips en materiaal voor het cultiveren van een gemeenschappelijke moestuin om een gezond en gevarieerd dieet voor het hele gezin te bereiden.
  • Plan International ondersteunt ook de onderwijshervorming door technische trainingen te organiseren, zoals kooklessen of mechanica, zodat jongeren na hun studie een job vinden.
  • Jongeren krijgen steun om hun toekomst uit te stippelen en workshops te volgen om hun leiderschap te ontwikkelen en om te leren over hun seksuele en reproductieve rechten en gendergelijkheid.
  • Studenten leren de basis van audiovisuele productie, zoals radio-uitzendingen of de creatie van flyers, om hun vrienden bewust te maken van deze thema's, en om actie te voeren naar lokale autoriteiten voor inclusief en kwalitatief onderwijs.
Meisjes op school

Investeren in jonge kinderen is investeren in een toekomst

De eerste 5 jaar van kinderen zijn heel belangrijk. Ze bepalen voor een groot deel hun overlevingskansen, het vermogen om te leren en hun verdere ontwikkeling. Over de hele wereld zijn er echter kinderen die niet de juiste zorgen krijgen. Alle kinderen verdienen een goede start in het leven. Door ons op projecten te focussen voor de allerjongsten, kunnen kinderen:

  • gezond leren en groeien
  • zich spelend voorbereiden op de basisschool
  • de kans krijgen om zich uit te drukken, hun rechten te verdedigen en hun toekomst zelf uit te stippelen

Geef meisjes en jongens dezelfde kansen om gezond op te groeien, al spelend te leren en hun toekomst vorm te geven in de tienerjaren.

* je bijdrage zal dit project ondersteunen, maar ook onze andere projecten waar kinderen en jongeren steun nodig hebben. Op die manier help je zoveel mogelijk kinderen groeien en zich ontplooien.