Ik mis mijn papa enorm. Ik wil hem en mijn grote zus terugzien.

Moika, 11 jaar

De Centraal-Afrikaanse Republiek is sinds 2012 het toneel van een ernstige humanitaire crisis. Sinds 2017 werd het geweld nog intenser. Dorpen zijn erg kwetsbaar. De staat kan geen basisdiensten voorzien om haar bevolking te beschermen.

Vooral kinderen krijgen het hard te verduren: ondervoeding, psychosociale schade, beperkte toegang tot onderwijs ... Honderden kinderen werden van hun familie gescheiden en lopen grote risico's: een gebrek aan (gezondheids)zorg, uitbuiting door pleeggezinnen die het niet goed met hen voorhebben, fysiek en psychisch geweld, gedwongen aansluiting bij gewapende groepen, kinderhandel ...

Meisjes zijn extra kwetsbaar en worden geconfronteerd met seksueel geweld, gedwongen prostitutie en kindhuwelijken. Baby's en heel jonge kinderen zijn doorlopend in levensgevaar.

Plan International en haar partners ondersteunen het herenigen van gezinnen in de prefectuur Membere Kadei. We steunen gastgezinnen én herenigde gezinnen om hun kinderen te beschermen en om families weerbaarder te maken. Je kan deze gezinnen mee ondersteunen via een gift.

Jouw steun helpt kinderen in de Centraal-Afrikaanse Republiek om…

… via technologie sneller hun ouders terug te vinden

Plan International helpt sociaal werkers om gezinnen die van elkaar werden gescheiden terug te herenigen door een digitaal platform ter beschikking te stellen. Dankzij dat platform en een cartografische tool van de kinderbescherming worden de gegevens van kinderen in de regio Membere-Kadei centraal bewaard, gedeeld met de lokale teams van NGO's die hier actief zijn en up to date gehouden.

… onderdak te vinden in een gunstige omgeving en trauma's verwerken

In afwachting van een hereniging met hun gezin worden kinderen in gastgezinnen opgevangen, eerder dan in weeshuizen. Dit heeft een positieve invloed op hun ontwikkeling en welzijn omdat ze belangrijke steun ervaren van een gezin en een leefomgeving. 

Plan International werkt aan een ambitieus project, gefinancierd door DGD: we bieden financiële ondersteuning voor gastgezinnen en herenigde gezinnen. Alle betrokkenen krijgen een vorming over kinderbescherming, gender gebaseerd geweld, positief ouderschap, economische onafhankelijkheid, hereniging van gezinnen, identificatie en rapportering. Kinderen krijgen psychologische ondersteuning in ruimten die speciaal daarvoor voorzien zijn, en we begeleiden hen naar alle andere diensten die ze nodig hebben, afhankelijk van hun kwetsbaarheden.

 

Hoe meer mensen op de vlucht zijn en zich verplaatsen, hoe groter de noden worden. Zeker met de golf aan vluchtelingen die uit Kameroen komen. Met meer financiële middelen zou Plan International haar actieradius kunnen uitbreiden en meer kinderen bereiken.

Richard Kambou, projectleider

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp.

.