Je houdt ervan om met meerdere projecten tegelijk te jongleren. Je communiceert graag met en naar diverse stakeholders. Een campagne van begin tot eind beheren geeft je energie en nog veel méér als je dat doet om de rechten van meisjes en gendergelijkheid te bevorderen. Jij bent de coördinator die we zoeken!

Stuur ons je CV en sollicitatiebrief en we spreken elkaar snel!

Over Plan International België

Plan International België werkt al meer dan 40 jaar aan een wereld die rechtvaardig en veilig is voor alle kinderen. Ieder kind heeft recht op onderwijs en moet de kans krijgen zich te ontwikkelen. Deze roep om rechtvaardigheid begint bij dezelfde kansen voor meisjes en jongens. Meisjes worden nog te vaak achtergesteld en gediscrimineerd, soms zelfs bedreigd en mishandeld.

Plan International België maakt deel uit van een ambitieuze internationale federatie met projecten in bijna 80 landen (waaronder België). Met onze projecten genereren we impact, via beleidsbeïnvloeding, sensibilisering en projecten met en voor kinderen en jongeren.

Plan International België is een sterk groeiende organisatie. Tijdens de laatste 5 jaar steeg ons inkomen van 23 miljoen naar 27 miljoen en groeiden we van 40 naar meer dan 65 zeer gedreven collega’s.

Om de straffe ambities van Plan International België nog sterker te vertalen naar een betere toekomst voor kinderen en jongeren, zijn we op zoek naar een enthousiaste en vaardige Communication & Campaigns Coordinator.

Je functie

Samen met zeven medewerkers maak je  deel uit van het team Marketing, Communication & Campaigns (MCC), dat instaat voor de ontwikkeling van harmonieuze en boeiende communicatie .

Je hebt een transversale rol en werkt samen met collega's van de afdelingen fondsenwerving, internationale en lokale programma's. Je bent verantwoordelijk voor de planning, coördinatie en uitvoering van interne en externe communicatie, in overleg met het team. Je staat in voor het beheer en evenwicht vanvan onze redactionele inhoud en voor onze campagnes. Deze zijn gericht op het versterken van de naamsbekendheid en reputatie van Plan International België als een NGO met expertise in meisjesrechten en gendergelijkheid, op het ontwikkelen van een gemeenschap van trouwe aanhangers, en op het bereiken van de fondsenwerving doelstellingen die onze programma's en activiteiten financieren.

Je verantwoordelijkheden 

 1. Redactionele kalender. Je bent verantwoordelijk voor het juiste evenwicht en de samenhang van onze redactionele inhoud. Je houdt jezelf op de hoogte van wat er leeft bij onze doelgroepen en je volgt het nieuws van onze projecten en acties om een coherente en relevante kalender voor te stellen. Dit doe je in samenwerking met de content creators (intern). Je bent hét aanspreekpunt voor alle collega's als het gaat om communicatie en marketing.
 2. Campagnes. Je hebt een centrale rol in de ontwikkeling en uitvoering van campagnes. Je stuurt het campagne-project aan en bent er verantwoordelijk voor het goede verloop ervan, binnen het budget en op tijd. Je bent ook de schakel naar meerdere stakeholders zoals:
  • de agentschappen waarmee we samenwerken
  • de ambassadeurs die ons steunen
  • media-agentschappen
  • de Plan International gemeenschap die we actief betrekken bij deelname aan onze campagnes, zoals scholen, vrijwilligers, donateurs, bedrijven, community partners, politici en de online community.
  • onze collega's van het MCC-team en andere afdelingen
 3. Ambassadeurs en influencers. Je bent het aanspreekpunt voor onze ambassadeurs - macro, meso en micro. Je onderhoudt bestaande relaties en ontwikkelt een nauwe samenwerking met elk van hen. Je gaat proactief op zoek naar nieuwe ambassadeurs.
 4. Transversale projecten. Je zet de pet op van “projectmanager” voor diverse transversale projecten binnen de organisatie , soms in een coördinerende en trekkende rol, soms als deelnemer. Deze projecten zijn veelomvattend, ze variëren en dienen onze organisatiedoelstellingen. Enkele voorbeelden;
  • Kwalitatief en kwantitatief onderzoek in samenwerking met externe bureaus
  • Viering van het 40 jarig bestaan van onze NGO met collega's van andere afdelingen
  • Ontwikkeling van een nieuwe website, in samenwerking met de Platform Secialist
 5. Werkmethoden en procedures. Je evalueert, ontwikkelt en verbetert onze systemen en procedures zodat deze betrouwbaar, efficiënt en steeds afgestemd zijn op onze behoeften.
 6. B2B-communicatie. Naast redactionele inhoud en campagnes die primair gericht zijn op een particulier publiek, richten we ons in onze communicatie ook op organisaties en bedrijven, hetzij om hen aan te moedigen met ons samen te werken, hetzij, nog belangrijker, om de impact te laten zien van de projecten waarin zij investeren. Je werkt hiervoor samen met onze collega’s die instaan voor onze programma’s op het terrein, voor onze corporate partners en onze business developpers.
 7. Interne communicatie. Je vertaalt en brengt onze missie en acties tot leven via interne communicatie naar alle collega's in de organisatie om hen te informeren en te motiveren om deel te nemen.
 8. Back-up Content Creator. Dankzij je ervaring in communicatie kan je content ontwikkelen en back-up zijn en/of ondersteuning bieden aan onze Content creators/copywriters, met name in het Nederlands.
 9. Brand Guardian. Je begeleidt collega’s om het correct gebruik van onze visuele identiteit in alle externe communicatie van Plan International Belgium te verzekeren. 
  • Kwaliteitscontrole van onze externe publicaties
  • Controle van inhoud afkomstig van  medewerkers of externe partners
  • Verspreiding van ons merkboek en toezicht op het correcte gebruik ervan
 10. MCC projecten. Je bent actief betrokken bij de projecten van het team Marketing, Communicatie & Campagnes, zoals:
  • Het ontwerpen van de strategie en het actieplan
  • De verbetering van onze SEO-resultaten 
  • De totstandkoming van publiciteit
 11. Expertise. Je zorgt ervoor dat je vertrouwd raakt met onze missie en de daarbij horende onderwerpen:
  • Gendergelijkheid
  • Bescherming tegen geweld
  • Inclusief en kwalitatief hoogstaand onderwijs 
  • Meisjes, jongens en jongeren als actoren van verandering
  • Vaardigheden en kans op werk en ondernemerschap voor jongeren 
  • Humanitaire respons in crisissituaties
  • De rechten van meisjes en kinderen

Je profiel

Technische vaardigheden

 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in communicatie/marketing en projectmanagement
 • Je bent Nederlandstalig met een goede beheersing van Frans en Engels 
 • Je bent gewend te werken met een verscheidenheid aan mensen, van maatschappelijke organisaties tot agentschappen en commerciële profielen.
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden en bent in staat om te netwerken en relaties op te bouwen
 • Je hebt het vermogen om een duidelijke, aantrekkelijke en voor het doelpubliek geschikte boodschap te formuleren en over te brengen, zowel in korte formats zoals een elevator pitch als in langere formats zoals een presentatie
 • Je beschikt over zeer goede kennis en begrip van het gebruik, en dus de juiste keuze voor diverse communicatietools, digitaal en offline
 • Je hebt een zeer goede kennis van MS Office tools
 • Je beheert projecten tot in de perfectie en ben in staat meerdere projecten tegelijk tot een goed einde te brengen

Andere vaardigheden

 • Nieuwsgierig naar wat er in de samenleving gebeurt en naar nieuwe mogelijkheden
 • Uitmuntende mondelinge en schriftelijke communicatie, snel en accuraat denkend
 • Een sterke coördinatie- en organisatiecapaciteit, werk kunnen structureren en diverse taken kunnen afstemmen op elkaar, deadlines naleven
 • Resultaatgericht
 • Flexibel en agile
 • Proactief en met zin voor initiatief
 • Teamspeler: je werkt nauw samen met je collega’s, zowel binnen het communicatie- en marketingteam als met collega's van andere afdelingen
 • Detailgericht, nauwgezet en precies
 • Belangstelling voor de sector humanitaire hulp en internationale samenwerking, kinderrechten, gelijkheid van mannen en vrouwen. Bereidheid om in deze gebieden te investeren om de nodige deskundigheid voor de functie te verwerven
 • Gedrag volgens de waarden van Plan International Belgium

Ons Aanbod

 • De kans om je in te zetten voor de rechten van het kind en de gelijkheid van meisjes, wereldwijd en in België.
 • Een maatschappelijk geëngageerde werkomgeving met een uitstekende reputatie en zo’n 65 gedreven mensen.
 • Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling in een zowel Belgische als internationale context.
 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, een binnen de ngo-sector competitieve verloning aangevuld met extralegale voordelen (groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, volledige terugbetaling woon-werkverkeer via openbaar vervoer, mogelijkheid tot telewerk, telewerk vergoeding)

Plan International België is gelegen in het hartje van Brussel, naast het Centraal Station.

Geïnteresseerd ?

Dan horen we graag van je! Zend je CV en motivatiebrief naar job@planinternational.be met als referentie “Communication & Campaigns Coordinator”, ten laatste op 17 mei 2023.

Als onderdeel van ons beleid inzake de bescherming van kinderen en jongeren, vragen wij aan elke werknemer om een uittreksel uit het strafregister aan ons voor te leggen (model 2).

Voor Plan International zijn gelijke kansen heel belangrijk! We selecteren jou daarom op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je leeftijd, afkomst, geslacht, seksuele identiteit, religie of andere criteria die geen verband houden met de functie.