Plan International België is een niet-gouvernementele organisatie (ngo) die kinderrechten verdedigt en in het bijzonder investeert in gelijke kansen voor meisjes en jonge vrouwen in meer dan 70 landen. Als lid van de internationale Plan koepel ijvert Plan International België voor een rechtvaardige wereld waar alle kinderen, meisjes en jongens, vrij van geweld en discriminatie kunnen leren, leiden, beslissen en groeien. Wil u ons team versterken en ondersteunen als Compliance & Grants Advisor ?

Rol en verantwoordelijkheden

De Compliance & Grants Advisor

 • geeft strategisch advies en technische steun zodat de regelgeving en de vereisten van Plan International en van donoren correct worden toegepast bij de uitvoering en rapportage van het programma.
 • blijft op de hoogte van alle nieuwe vereisten en regels bij de donoren zodat ze correct kunnen toegepast worden binnen het programmabeheer.
 • ziet toe op de financiële aspecten van de gesteunde projecten en volgt nauwgezet de projectuitgaven -en inkomsten op.
 • levert analyses, zorgt voor de goede werking van systemen en aanvulling van de dossiers zodat het management de programma’s kan opvolgen en een effectief risk management kan voeren.

Dit vertaalt zich in de volgende resultaatsdomeinen :

Donor Compliance

 • Delen van kennis m.b.t. donorreglementering met de betrokken collega's en leden van het management en zo bij te dragen tot de capaciteitsopbouw binnen de organisatie.
 • Templates en instrumenten ontwikkelen voor budgetopmaak, financieel management en rapportage (bijvoorbeeld opmaken van checklists voor documenten, verificatie van documenten, enz)
 • Steun geven bij de onderhandeling en opmaak van contracten met donors, partners en andere afdelingen van de internationale koepel. 
 • Algemene monitoring en rapportage van grants.
 • Een gedetailleerde analyse voorbereiden van de budgetten van grants met het oog op een correcte kostendekking, match funding en overheadkosten. 
 • Advies geven over een optimale kostendekking door donoren. 
 • Samen met de financiële interne controles start-up workshops te organiseren over compliance vereisten, rapportage en audits voor staff, partners en betrokkenen op het terrein.
 • Ondersteuning bieden voor alle interne en externe reviews en audits.

Financieel Management 

 • Het bijhouden van de te verwachten inkomsten en bijdragen tot een lange termijn strategisch planningsproces.
 • Een finale toetsing doen van de aanvragen vòòr indiening

Systemen en Processen 

 • De Compliance Advisor speelt een belangrijke rol in het uitwerken van systemen die een goede opvolging van de fondsen, complexe netwerken en uitbestedingen mogelijk maken.
 • is verantwoordelijk voor het aanleveren van financiële data voor de International Aid Transparency Initiative (IATI).
 • optimaliseert het gebruik van bestaande monitoringsystemen (CRM, The Fr@me, SAP, Globe….).
 • Levert – waar nodig - elementen aan voor risicobeheersing.
 • Neemt regelmatig deel aan de teamvergaderingen en levert een bijdrage aan de goede werking van de organisatie.

Uw profiel en ervaring 

 • U hebt een Master diploma in Economie, financiëel beheer en management en hebt minstens 5 jaar ervaring in compliance/opvolging van regelgeving van institutionele donoren. 
 • U hebt een goede kennis van boekhouding en financiële controles en methodes voor collectie en analyse van financiële data. 
 • U hebt een sterke conceptuele, kritische en analytische geest en u bent in staat om complexe informatie op een eenvoudige en boeiende manier over te brengen.
 • U kan ervaring aantonen in het monitoren, omkaderen en faciliteren van vorming op diverse niveau’s.
 • U kan goed communiceren en u ontwikkelt makkelijk interpersoonlijke relaties. Bovendien kan u werken met mensen uit diverse sociale en culturele context.
 • U bent in staat om complexe opdrachten te coördineren, te plannen en te organiseren, en dit binnen de gestelde tijdslimieten. 
 • U kan werklast plannen en verantwoordelijkheid tonen, vlot werken onder druk en prioriteiten stellen.
 • U beheert boekhoudkundige software, SAP en Office toepassingen.
 • U spreekt, leest en schrijft vlot Engels en Frans en heb een goede kennis van het Nederlands.

Wij bieden

 • Een gedreven organisatie en een enthousiast team die zich dagelijks zinvol inzetten voor een betere wereld. 
 • Een aantrekkelijke functie binnen een organisatie met diepmenselijke waarden. 
 • Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aangevuld met een pakket diverse extralegale voordelen.
 • Makkelijk met het openbaar vervoer bereikbare kantoren gelegen in hartje Brussel.

Heeft u interesse en zin om deel uit te maken van een bruisende, professionele en groeiende INGO? Aarzel niet en stuur uiterlijk op 31/01/2019 uw CV en motivatiebrief naar job@planinternational.be met referentie “Compliance & Grants Advisor 2019”.