Sinds het begin van het conflict in Oekraïne hebben kinderen een heel zware prijs betaald. Ze hebben bombardementen gehoord, zijn huizen ontvlucht, moesten een of meerdere van hun ouders achterlaten of moesten afscheid nemen van hun vrienden. Zij hebben de verschrikkingen van de oorlog met eigen ogen gezien. Hun kindertijd is in gevaar!

Plan International zet zich in om deze kinderen te helpen en te ondersteunen met onze humanitaire respons, zodat elk kind de weg naar vrede kan vinden, het recht op onderwijs krijgt en de vrij is om een gelukkige jeugd te beleven.

Wij werken in Moldavië, Polen en Roemenië aan uitgebreide humanitaire hulp veiligheid, voedsel en onderdak te voorzien, met bijzondere aandacht voor het effect van het conflict op hun geestelijke gezondheid.