Tot elk meisje vrij is! Dat willen we graag uitbreiden naar: tot iedereen vrij is! Want ja, ook jongens en personen die zich als geen van de twee identificeren zouden de vrijheid moeten kunnen hebben om te zijn wie ze willen zijn.

Helaas worden ook mannen nog te vaak in stereotiepe hokjes gestoken. In boeken, films of de sportwereld heerst een soort beeld van hoe een “echte man” er zou moeten uitzien of zich gedragen.

Dat zorgt voor onnodige sociale druk bij jongens. Iedereen zou zich moeten kunnen uiten volgens hun eigen unieke noden. Jongens en mannen: jullie kunnen dus zeker bijdragen aan én mee profiteren van meer gendergelijkheid! 

remarkable facts from the report

Onze woorden maken kunst

De wereld verandert en de woorden om die te omschrijven ook. Dezer dagen denken onze (jonge) vrijwilligers na over mannelijkheid en wat dat betekent. Een denkoefening die zal vertaald worden in een street art kunstwerk op 22 november.

Press release

Persmededeling

Uit onderzoek onder 736 jongeren tussen 10 en 24 jaar in België blijkt dat 60% druk ervaart om te voldoen aan het stereotype beeld van dé man of vrouw. Focusgroepen met jongeren uit Senegal toonden daar hetzelfde aan. Jongeren willen hier graag iets aan veranderen, maar missen daar nog de nodige tools voor.  

Lees de persmededeling

Met de steun van

DGD