Plan International werft een Disaster Risk Manager (m,v,x) aan

Plan International België is een niet-gouvernementele organisatie (ngo) die kinderrechten verdedigt en in het bijzonder investeert in gelijke kansen voor meisjes en jonge vrouwen in meer dan 70 landen. Als lid van de internationale koepel ijvert Plan International België voor een rechtvaardige wereld waar alle kinderen, meisjes en jongens, vrij van geweld en disciminatie kunnen leren, leiden, beslissen en groeien.

Wil u ons team versterken en bijdragen tot de ambities van Plan International België als Disaster Risk Manager ? 

Rol en verantwoordelijkheden

Als Disaster Risk Manager hebt u de volgende doelstellingen:

 • Instaan voor het beheer van de humanitaire interventies van Plan International België

 • Contactpersoon voor institutionele donoren die onze humanitaire acties ondersteunen

 • Instaan voor de opvolging en analyse van de humanitaire crisissen

 • De strategie van de organisatie op dit domein ontwikkelen en opvolgen

 • Plan International België vertegenwoordigen op de betrokken fora

 • Focal point zijn voor de security binnen Plan International België

 • Binnen de organisatie ben je de referentiepersoon voor het beheer en beleid inzake humanitaire crisissen.

Dit vertaalt zich in de volgende resultaatsgebieden:

1. Het beheer en de begeleiding van de verschillende noodhulpinterventies:

 • Technische ondersteuning geven aan de teams op het terrein die instaan voor de acties en ervoor zorgen dat de verwachte doelstellingen bereikt worden

 • Instaan voor een strikte en realistische planning van de activiteiten

 • Uitvoering van de activiteiten begeleiden en opvolgen zodat de vooropgestelde resultaten bereikt worden

 • Opvolging geven aan het financieel beheer en rapportage van de projecten waarvoor hij/zij verantwoordelijk is

 • De financiële en narratieve rapportage ten overstaan van de donoren verzekeren

 • Risico’s identifiëren en de nodige verbeteringsmaatregelen treffen

 • Alle nuttige informatie verzamelen, consolideren en delen met de collega’s

   

2. De humanitaire context opvolgen, contextanalyses maken, bijdragen tot de strategische reflecties en de positionering van Plan International België in geval van crisis bepalen:

 • De humanitaire situatie in de wereld opvolgen en interventiemogelijkheden voor Plan Inaternational  België identificeren

 • De nuttige en nodige informatie verzamelen, consolideren en delen die de organisatie moeten toelaten om beslissingen te nemen en  te komen tot een gecoördineerd antwoord op de crisis.

 • Actief bijdragen tot de positionering van de organisatie in het geval van crisis

 • Actief bijdragen tot de strategische reflectie ten behoeve van het humanitaire/DRM beleid van de organisatie

 • Opportuniteiten identificeren die de organisatie toelaten om haar humanitaire/DRM activiteiten uit te bouwen

3. Vertegenwoordiging

 • Plan International België vertegenwoordigen bij de regionale kantoren van Plan International, de partners en de donoren

 • Het departement vertegenwoordigen in de DRM task force om de positionering van Plan International België inzake humanitaire acties te bepalen

 • Plan International België vertegenwoordigen bij het Consortium 12-12

 • Plan International België vertegenwoordigen binnen de thematische DRM werkgroepen van de internationale koepel van Plan International

4. Verantwoordelijke Security

 • Focal Point Security zijn voor de collega’s die op veldreis gaan

 • Het veiligheidsbeleid van Plan International België aanpassen aan de actualiteit

 • De werknemers van Plan International België inzake veiligheid informeren, sensibiliseren en vormen

 • Focal point zijn van Plan International België bij de internationale koepel van Plan International

5. Technische expertise opbouwen en onderhouden inzake DRM

 • een solide geografische kennis opbouwen en de technische referentiepersoon zijn voor de landen en regio’s waarvoor hij/zij verantwoordelijk is

 • een stevige  technische expertise ontwikkelen inzake de diverse domeinen inzake DRM

 • de referentiepersoon zijn op het gebied van het beheer van humanitaire crisissen voor Plan International België.

Uw profiel en ervaring

 • u beschikt over een masterdiploma

 • u hebt 5 jaar aanwijsbare ervaring op het gebied van DRM en humanitaire actie

 • u hebt een grondige kennis inzake crisisbeheer en humanitaire veiligheid

 • u hebt een sterke conceptuele, kritische en analytische geest en u bent in staat om complexe informatie op een eenvoudige en boeiende manier over te brengen

 • u kan goed communiceren en u ontwikkelt makkelijk interpersoonlijke relaties. Bovendien kan u werken met mensen uit diverse sociale en culturele context

 • U bent in staat om complexe opdrachten te coördineren, te plannen en te organiseren, en dit binnen de gestelde tijdslimieten. 

 • U kan werklast plannen en verantwoordelijkheid tonen, vlot werken onder druk en prioriteiten stellen.

 • U hebt een actieve kennis van het Nederlands, Frans en Engels

 • U hebt een werkvergunning die u toelaat om in België te werken

WIJ BIEDEN

 • Een gedreven organisatie en een enthousiast team dat zich dagelijks zinvol inzet voor een betere wereld. 

 • Een aantrekkelijke functie binnen een organisatie met diepmenselijke waarden. 

 • Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aangevuld met een pakket diverse extralegale voordelen.

 • Makkelijk met het openbaar vervoer bereikbare kantoren gelegen in hartje Brussel.

Heeft u interesse en zin om deel uit te maken van een bruisende, professionele en groeiende INGO? Aarzel niet en stuur uiterlijk op 20/02/2019 uw CV en motivatiebrief naar job@planinternational.be met referentie “DRM Manager 2019”.