Onze ervaring als internationale organisatie leerde ons dat we iets in beweging kunnen brengen door onze inspanningen en krachten te bundelen. Samenwerken met lokale overheden en het maatschappelijk middenveld is van essentieel belang. Gedurende het hele programma werkten we nauw samen met verschillende partners om een lokale aanpak in de steden te verzekeren én de aanbevelingen van de jongeren in de praktijk om te zetten. 

Meten om beter te begrijpen

Er is niet één enkele aanpak in de strijd tegen seksuele intimidatie in de openbare ruimte. Seksuele intimidatie gebeurt in elke stad en gemeente.  De uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd en de deskundigheid die nodig is om het probleem aan te pakken, lopen sterk uiteen. In de praktijk worden weinig gevallen van seksuele intimidatie gemeld: slechts 6% van de slachtoffers doet aangifte bij de politie. Het is erg belangrijk dat het fenomeen goed wordt gekwantificeerd om het probleem beter te begrijpen en op maat oplossingen te vinden. 

Het Safer Cities platform beantwoord aan deze doelstelling en verzamelt specifieke gegevens in steden en gemeenten. De informatie die via het digitaal platform wordt verzameld, speelt een cruciale rol in het onwikkelingen van gerichte beleidsaanbevelingen. Lees meer over het Safer Cities platform en de cijfers op Seksuele intimidatie in België. 

Duidelijke en concrete aanbevelingen  

In het Safer Cities programma worden jongeren ondersteund en begeleid om duidelijke en concrete beleidsaanbevelingen op te stellen om seksuele intimidatie te bestrijden. Deze aanbevelingen worden gebundeld in een beleidsrapport dat zij op het einde van hun traject voorleggen bij hun verantwoordelijke beleidsmakers.  

Lees meer in onze rapporten: 

De 4 p’s als programmatische benadering  

We maken gebruik van de 4 P’s benadering in het ontwikkelen van beleidsaanbevelingen. Zo bieden we een alomvattende oplossing voor het probleem.  

4P

Werken in partnerschap met steden   

Lokale beleidsbeïnvloeding is een centraal onderdeel van het Safer Cities programma. De lokale stadsbesuren zijn vanaf het begin als partner in het programma betrokken. Wij doen dit omdat door de expertise van de beleidsmakers en die van de jongeren te combineren we een einde kunnen maken aan seksuele intimidatie in de openbare ruimte. 

Organisaties zoals Plan International België creëren een veilige omgeving voor jongeren om in alle openheid over seksuele intimidatie te spreken. Die veilige omgeving trekken we door naar onze pleintjes en andere plaatsen in de stad waar jongeren komen. - Jinnih Beels, Schepen voor Onderwijs en Jeugd, Antwerpen 

Eén van de methodologieën die deze visie waarmaakt is de Safety Walk. Jongeren en beleidsactoren volgen samen een wandeling doorheen de stad en analyseren de omgeving. Deze wandeling wordt gefaciliteerd door een begeleidersteam van Plan International om de aandacht te vestigen op factoren die veiligheid en onveiligheid van een plek beïnvloeden. De Safety Walk stelt iedereen in staat om op een nieuwe manier naar de stad te kijken. Beleidsactoren krijgen de kans om aan de jongeren uit te leggen wat ze al doen in de strijd tegen seksuele intimidatie en met welke hinderpalen zij worden geconfronteerd. 

Plan International België is graag bereid om samen met u uit te zoeken hoe we een programma op maat van uw stad kunnen uitwerken. Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar sofie.picavet@planinternational.be

Het Safer Cities programma is mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van onze partners:

 EU_logoVlaanderen_logo