Veelgestelde vragen over plan ouderschap
 1. Weet mijn Plan Kind wie ik ben?

  Jouw Plan Kind krijgt regelmatig bezoek van onze lokale medewerkers. Het krijgt informatie over België en jouw naam. Uiteraard geven we nooit contactgegevens door. Alle correspondentie verloopt via Plan International België. Dit doen we om Plan Kinderen én Plan Ouders te beschermen.

 2. Waarom kan ik geen geschenk opsturen naar mijn Plan Kind?

  Cadeautjes kunnen aanleiding geven tot spanningen met andere kinderen of gezinnen in de gemeenschap. Dit trachten we ten allen prijze te vermijden. Zeker omdat de projecten van Plan International de hele gemeenschap betrekken en niet enkel één Plan Kind. De logistiek vormt een bijkomend probleem, wegens de hoge transport- en verwerkingskosten, douanerechten, etcetera. Wil je jouw Plan Kind toch een plezier doen? Stuur een brief, kaartje, tekening of foto. Hier vind je alles over briefwisseling.

 3. Kan ik mijn Plan Kind bezoeken?

  Ja. Je kan jouw Plan Kind en de projecten van Plan International ter plaatse bezoeken tijdens je verre reis. Hier vind je alle info over een bezoek aan je Plan Kind.

 4. Kan ik mijn Plan Kind zelf uitkiezen?

  Je mag zelf kiezen op welk continent je een kind wil steunen en of je een jongen of een meisje steunt. Je kan de keuze ook overlaten aan Plan International België . 

 5. Ik wil een Plan Kind steunen. Hoeveel kost dat?

  Vanaf 30 euro per maand kan je een Plan Kind steunen.
   

  Je kan ook meer geven, bijvoorbeeld €40 per maand. etcetera, of je kan Plan Ouder worden van meerdere Plan Kinderen.
  Je betaalt elke maand, via domiciliëring of via een permanente opdracht. Een domiciliëring geniet onze voorkeur.

  Wij innen jouw bijdrage via domiciliëring tussen de 5e en 8ste dag van de maand. Als de inning niet kan doorgaan, proberen we opnieuw te innen tussen de 23ste en de 25ste  van de maand.

   

 6. Wat gebeurt er met mijn Plan Ouder-bijdrage?

  Jouw maandelijkse bijdrage komt niet direct bij jouw Plan Kind terecht. Met jouw maandelijkse steun zetten we programma's op in de omgeving van jouw Plan Kind. 

  Als Plan Ouder financiert u projecten in 54 partnerlanden die 1,2 miljoen Plan Kinderen, onder wie ook uw Plan Kind, en hun omgeving ten goede komen. De internationale koepel centraliseert de bijdragen van alle Plan Ouders overal ter wereld en zorgt ervoor dat deze terechtkomen bij alle projecten van Plan International ten gunste van kinderen.

  Een deel van uw bijdrage gaat eveneens naar de projectwerking maar niet via de internationale koepel. Dat gebruiken we als Belgische organisatie om te investeren in
  nieuwe projecten. Concreet betekent dit dat we:

  • ... een noodhulpfonds kunnen garanderen dat in werking treedt als één van de gebieden waar we actief zijn, getroffen wordt door een humanitaire ramp. Hiermee bieden we uiteraard ook hulp aan Plan Kinderen, hun familie en gemeenschap die in deze gebieden wonen.
  • ...  tal van projecten in samenwerking met overheden kunnen opstarten. Plan International België ontvangt subsidies van de overheid voor het uitvoeren van projecten. We ontvangen deze subsidies mits we als organisatie een eigen financiële bijdrage garanderen. Uw bijdrage gebruiken we ook hiervoor en komt dus ten goede aan kinderen overal ter wereld.

  Concreet: als we €50 ontvangen, dan gaat:

  • 40 euro naar onze programma's voor kinderrechten en gelijkheid voor meisjes in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en België.
  • 10 euro naar communicatie met onze donateurs en sympathisanten, functionele en administratieve kosten en fondsenwerving.

  Meer info vind je in het jaarverslag

 7. Kan ik een Plan Ouderschap stopzetten?

  Je kan op elk moment je steun stopzetten. Geef ons even een seintje. Wij zorgen ervoor dat jouw dossier afgesloten wordt en dat jouw Plan Kind door een andere Plan Ouder kan gesteund worden.

Veelgestelde vragen over fiscale attesten
 1. Vanaf welk bedrag is mijn gift fiscaal aftrekbaar?

  Alle giften van minstens €40 op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Dit bedrag kan samengesteld zijn uit verschillende giften, zolang ze in hetzelfde kalenderjaar gestort werden. 

  Als het totale bedrag van jouw steun aan Plan International België minstens €40 per kalenderjaar bedraagt, krijg je van ons in het begin van het jaar een kwijtschrift. Dat kwijtschrift geldt als bewijs van jouw gift. Houd dit document goed bij. Je hoeft het niet bij jouw aangifte te voegen, maar houdt het ter beschikking van de administratie.

 2. Hoeveel bedraagt de belastingvermindering?

  De belastingvermindering kan tot 45%  bedragen van het werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag.

  Voorbeeld: als je dit jaar €100 stort, levert dit u volgend jaar €45 belastingvoordeel op. Zo betaal je op het eind van de rit slechts €55.

  Wanneer heb ik geen of maar gedeeltelijk recht op een belastingvermindering?

  • Het bedrag van uw belasting is nul. Als het bedrag van jouw belasting nul is (omdat u geen of weinig inkomsten heeft), kom je niet in aanmerking voor een belastingvermindering.
  • Het bedrag van jouw belasting is lager dan het bedrag van de vermindering. Als het bedrag van jouw belasting lager is dan het bedrag van de vermindering (omdat je inkomsten en dus ook het bedrag van je belasting erg laag zijn) krijg je slechts een belastingvermindering die zich beperkt tot het bedrag van jouw belasting.
  • Het bedrag van jouw giften overschrijdt bepaalde grenzen. Het totale bedrag van de giften waarvoor vermindering wordt verleend mag nooit meer bedragen dan:
   • ofwel 10% van het totale netto-inkomen
   • ofwel 376.350 euro

  Vermeld altijd het totaal van de giften die aan de voorwaarden voldoen in jouw aangifte. De administratie zal, waar nodig, zelf de wettelijke beperkingen toepassen.

  Opgelet in geval van een gemeenschappelijke belastingaanslag: als het inkomen van één van beide partners onder het belastbare minimum komt, dan kan men voor dat deel geen aanspraak meer maken op belastingvermindering.

  Meer info op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën

 3. Mijn fiscaal attest vermeldt foutieve gegevens. Wat nu?

  Wanneer dien je jouw fiscaal attest NIET terug te sturen ?

  Indien het adres verkeerd staat vermeld op uw fiscaal attest, hoef je jouw fiscaal attest niet terug te sturen naar Plan International België.  

  Houd jouw fiscaal attest bij voor de belastingsaangifte. Bezorg je ons de juiste adresgegevens? Dan zorgen wij ervoor dat jouw gegevens worden aangepast in onze databank.

  Wanneer dien je jouw fiscaal attest WEL terug te sturen ?

  Indien het bedrag verkeerd staat vermeld, stuur je het fiscaal attest wel naar ons. Let op, doe dit voor 31 maart. Vermeld ook de volgende gegevens:

  • de betaalde bedragen
  • de data waarop het geld van uw rekening is gegaan
  • het rekeningnummer van waarop de giften werden overgeschreven

  Indien jouw naam verkeerd staat vermeld op het fiscaal attest, stuur je dit terug naar ons, voor 31 maart. Gelieve ons in dit geval de naam en voornaam van de rekeninghouder te bezorgen. Plan International België mag het fiscaal attest immers enkel afleveren aan diegene die rekeninghouder is van de rekening vanwaar de bijdragen worden gestort.

  Zodra wij in het bezit zijn van het juiste bedrag en/of de juiste naam, zorgen we ervoor dat je zo snel mogelijk een nieuw fiscaal attest krijgt toegestuurd.

  Voor overige vragen kan je ons contacteren via info@planinternational.be of tijdens de kantooruren bellen naar 02 504 60 00.

 4. Voor welk fiscaal jaar ontvang ik een attest?

  Een fiscaal attest geldt voor de betalingen (van in totaal minimum 40 euro) die Plan International België ontvangen heeft in de loop van het voorgaande kalenderjaar.

  Je deed bijvoorbeeld een gift op 28 december 2018. De betaling staat op onze rekening...

      ... op 31 december 2018. Je ontvangt het attest begin maart 2019.

      ... op 2 januari 2019. Je ontvangt het attest begin maart 2020.

 5. Ik vind mijn gift niet terug op Tax-on-web. Wat nu?

  We versturen alle beschikbare informatie over de fiscale attesten naar de FOD Financiën voor 1 maart: 

  • naam van de schenker,
  • het bedrag en
  • het nummer van het fiscale attest.

  Het ministerie verwerkt deze gegevens en vergelijkt ze met de gegevens uit haar databank om uw aangifte op te stellen. Wanneer deze gegevens niet overeenstemmen, wordt uw gift niet weergegeven op Tax-on-web.

  Om dit te vermijden dienen wij te beschikken over de juiste naam en voornaam en het officiële adres. Een geboortedatum en rijksregisternummer vergemakkelijkt de gegevensvergelijking voor de FOD Financiën.

  Voor vennootschappen en rechtspersonen dienen wij te beschikken over uw ondernemingsnummer en BTW nummer.

  Opgelet: getrouwde vrouwen dienen hun meisjesnaam te vermelden als dit ook zo op de identiteitskaart staat.

Veelgestelde vragen over fondsenwerving

Plan International België vzw

Ravensteingalerij 3 B 5
1000 Brussel

Tel: 02 504 60 00
E-mail: info@planinternational.be

Persvragen?
Stel ze aan Wouter