Veelgestelde vragen over plan ouderschap
 1. Kan ik ook een project sponsoren?

  Je kan ook projecten van Plan International mee steunen zonder hiervoor Plan Ouder te worden. Voor een bijdrage vanaf 10 euro/maand help je mee aan de realistatie van de algemene Plan projecten. Dankzij deze bijdrage kunnen we onthaalcentra oprichten voor kleuters, opleidingen bieden aan jonge moeders zodat ze makkelijker goed werk vinden en noodscholen bouwen na natuurrampen of conflicten.

  Bovendien steun je als project donateur ook de strijd tegen genitale verminking, kindhuwelijken en zwangerschappen op jonge leeftijd. Daarnaast geef je jongeren, vooral meisjes, de kans om te leren opkomen voor hun rechten, seksistische stereotypen te doorbreken en maatschappelijke en politieke verandering mogelijk te maken in hun gemeenschap. Kinderen en jongeren zijn vastberaden om hun rechten te beschermen en te strijden tegen de discriminatie en de stereotypes die hun toekomst beperken.

 2. Hoe gaat Plan International België om met mijn gegevens?

  Plan International België is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en kan de verwerking ervan ook opdragen aan externe verwerkers. In beide gevallen nemen we alle nodige maatregelen om jouw veiligheid en privacy te waarborgen. Zo zullen we jouw gegevens nooit aan derden doorgeven, behalve aan externe verwerkers waar we mee samenwerken, of tenzij er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te bekomen.

  Wij behandelen jouw gegevens op een veilige manier en maken gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en -maatregelen om jouw gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.

  Zijn jouw gegevens onjuist? Dan kan je contact opnemen met ons Donor Support team via info@planinternational.be. Zij zullen jou met plezier verder helpen. Wil je jouw gegevens verwijderen of heb je andere vragen rond jouw privacy? Dan kan je daarvoor contact opnemen met ons via privacy@planinternational.be of je kan ook bellen naar het nummer 02 504 60 00.
   

 3. Hoe gaat Plan International België om met haar fondsen?

  Plan International België gaat op een transparante en correcte wijze om met haar beschikbare fondsen. De jaarrekening wordt opgemaakt door de raad van bestuur en goedgekeurd door de algemene vergadering. Ze wordt bovendien gecontroleerd door onze commissaris PricewaterhouseCoopers.

  Bovendien voeren zowel de Federale Overheidsdienst Financiën als de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD) op regelmatige basis controles uit. Plan International België is ook lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerking (VEF).

 4. Weet mijn Plan Kind wie ik ben?

  Jouw Plan Kind krijgt regelmatig bezoek van onze lokale medewerkers. Het krijgt informatie over België en jouw naam. Uiteraard geven we nooit contactgegevens door. Alle correspondentie verloopt via Plan International België. Dit doen we om Plan Kinderen én Plan Ouders te beschermen.

 5. Waarom kan ik geen geschenk opsturen naar mijn Plan Kind?

  Cadeautjes kunnen aanleiding geven tot spanningen met andere kinderen of gezinnen in de gemeenschap. Dit trachten we ten allen prijze te vermijden. Zeker omdat de projecten van Plan International de hele gemeenschap betrekken en niet enkel één Plan Kind. De logistiek vormt een bijkomend probleem, wegens de hoge transport- en verwerkingskosten, douanerechten, etcetera. Wil je jouw Plan Kind toch een plezier doen? Stuur een brief, kaartje, tekening of foto. Hier vind je alles over briefwisseling.

 6. Moet ik verplicht brieven schrijven?

  Natuurlijk is correspondentie niet verplicht. Je kiest zelf of je schrijft naar jouw Plan Kind. Ook zonder correspondentie maakt de band tussen jou en je Plan Kind het verschil voor dat kind. Het feit dat jij haar of hem steunt, motiveert het kind om zich in te spannen voor school, zo blijkt uit een 12 jaar durend onderzoek bij 12 miljoen Plan Kinderen wereldwijd.

  Wij willen uw aandacht vestigen op het feit dat door de huidige gezondheidscrisis de correspondentie is vertraagd en de termijnen voor het verzenden en/of ontvangen van een brief langer zijn.

 7. Kan ik mijn Plan Kind bezoeken?

  Door de huidige sanitaire crisis, zijn bezoeken opgeschort tot januari 2023. Wij houden u op de hoogte van zodra bezoeken weer mogelijk zijn.

 8. Kan ik mijn Plan Kind zelf uitkiezen?

  Je mag zelf kiezen op welk continent je een kind wil steunen en of je een jongen of een meisje steunt. Je kan de keuze ook overlaten aan Plan International België . 

 9. Ik wil een Plan Kind steunen. Hoeveel kost dat?

  Voor 30 euro per maand steun je een Plan Kind, en dus de gemeenschap van dat kind. Je kan ook meer geven, bijvoorbeeld €40 per maand. etcetera, of je kan Plan Ouder worden van meerdere Plan Kinderen.

  Je betaalt elke maand via domiciliëring. Met een domiciliëring houden we onze administratieve kosten laag en gaat er dus meer geld naar de projecten.

  Wij innen jouw bijdrage via domiciliëring tussen de 5e en 8ste dag van de maand. Als de inning niet kan doorgaan, proberen we opnieuw te innen tussen de 23ste en de 25ste van de maand. Je kan je domiciliëring op elk moment stopzetten. 

 10. Ontvang ik als Plan Ouder een fiscaal attest?

  Voor elke gift vanaf 40 euro op jaarbasis wordt een fiscaal attest uitgereikt. Hiermee kan je tot 45% van je giften terugkrijgen via de belastingen. Als Plan Ouder geef je per jaar 360 euro en krijg je tot 162 euro terug van de belastingen.

 11. Wat gebeurt er met mijn Plan Ouder-bijdrage?

  Je maandelijkse bijdrage komt niet direct bij jouw Plan Kind terecht. Met je steun zetten we programma's op in de omgeving van je Plan Kind, waar je Plan Kind dus ook zelf iets aan heeft. Dat kan gaan over het dorp of de school van het kind.

  Als Plan Ouder financier je projecten in 54 partnerlanden die 1,2 miljoen Plan Kinderen, onder wie ook jouw Plan Kind, en hun omgeving ten goede komen. De internationale koepel centraliseert de bijdragen van alle Plan Ouders overal ter wereld en zorgt ervoor dat deze terechtkomen bij alle projecten van Plan International ten gunste van kinderen.

  Een deel van je bijdrage gaat eveneens naar de projectwerking maar niet via de internationale koepel. Dat gebruiken we als Belgische organisatie om te investeren in nieuwe projecten in partnerlanden en in België.

  Meer info vind je in het jaarverslag

   

Veelgestelde vragen over fiscale attesten
 1. Vanaf welk bedrag is mijn gift fiscaal aftrekbaar?

  Alle giften van minstens €40 op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Dit bedrag kan samengesteld zijn uit verschillende giften, zolang ze in hetzelfde kalenderjaar gestort werden. 

  Als het totale bedrag van jouw steun aan Plan International België minstens €40 per kalenderjaar bedraagt, krijg je van ons in het begin van het jaar een kwijtschrift. Dat kwijtschrift geldt als bewijs van jouw gift. Houd dit document goed bij. Je hoeft het niet bij jouw aangifte te voegen, maar houdt het ter beschikking van de administratie.

 2. Hoeveel bedraagt de belastingvermindering?

  De belastingvermindering kan tot 45%  bedragen van het werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag.

  Voorbeeld: als je dit jaar €100 stort, levert dit u volgend jaar €45 belastingvoordeel op. Zo betaal je op het eind van de rit slechts €55.

  Wanneer heb ik geen of maar gedeeltelijk recht op een belastingvermindering?

  • Het bedrag van uw belasting is nul. Als het bedrag van jouw belasting nul is (omdat u geen of weinig inkomsten heeft), kom je niet in aanmerking voor een belastingvermindering.
  • Het bedrag van jouw belasting is lager dan het bedrag van de vermindering. Als het bedrag van jouw belasting lager is dan het bedrag van de vermindering (omdat je inkomsten en dus ook het bedrag van je belasting erg laag zijn) krijg je slechts een belastingvermindering die zich beperkt tot het bedrag van jouw belasting.
  • Het bedrag van jouw giften overschrijdt bepaalde grenzen. Het totale bedrag van de giften waarvoor vermindering wordt verleend mag nooit meer bedragen dan:
   • ofwel 10% van het totale netto-inkomen
   • ofwel 376.350 euro

  Vermeld altijd het totaal van de giften die aan de voorwaarden voldoen in jouw aangifte. De administratie zal, waar nodig, zelf de wettelijke beperkingen toepassen.

  Opgelet in geval van een gemeenschappelijke belastingaanslag: als het inkomen van één van beide partners onder het belastbare minimum komt, dan kan men voor dat deel geen aanspraak meer maken op belastingvermindering.

  Meer info op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën

 3. Mijn fiscaal attest vermeldt foutieve gegevens. Wat nu?

  Wanneer dien je jouw fiscaal attest NIET terug te sturen ?

  Indien het adres verkeerd staat vermeld op uw fiscaal attest, hoef je jouw fiscaal attest niet terug te sturen naar Plan International België.  

  Houd jouw fiscaal attest bij voor de belastingsaangifte. Neem contact met ons op info@planinternational.be, zodat wij uw gegevens in onze database kunnen corrigeren

  Wanneer dien je jouw fiscaal attest WEL terug te sturen ?

  Indien het bedrag verkeerd staat vermeld, stuur je het fiscaal attest wel naar ons. Let op, doe dit voor 31 maart. Vermeld ook de volgende gegevens:

  • de betaalde bedragen
  • de data waarop het geld van uw rekening is gegaan
  • het rekeningnummer van waarop de giften werden overgeschreven

  Indien jouw naam verkeerd staat vermeld op het fiscaal attest, stuur je dit terug naar ons, voor 31 maart. Gelieve ons in dit geval de naam en voornaam van de rekeninghouder te bezorgen. Plan International België mag het fiscaal attest immers enkel afleveren aan diegene die rekeninghouder is van de rekening vanwaar de bijdragen worden gestort.

  Zodra wij in het bezit zijn van het juiste bedrag en/of de juiste naam, zorgen we ervoor dat je zo snel mogelijk een nieuw fiscaal attest krijgt toegestuurd.

  Voor overige vragen kan je ons contacteren via tax@planinternational.be of tijdens de kantooruren bellen naar 02 504 60 00.

 4. Voor welk fiscaal jaar ontvang ik een attest?

  Een fiscaal attest geldt voor de betalingen (van in totaal minimum 40 euro) die Plan International België ontvangen heeft in de loop van het voorgaande kalenderjaar.

  Je deed bijvoorbeeld een gift op 28 december 2018. De betaling staat op onze rekening...

      ... op 31 december 2018. Je ontvangt het attest begin maart 2019.

      ... op 2 januari 2019. Je ontvangt het attest begin maart 2020.

 5. Ik vind mijn gift niet terug op Tax-on-web. Wat nu?

  We versturen alle beschikbare informatie over de fiscale attesten naar de FOD Financiën voor 1 maart: 

  • naam van de schenker,
  • het bedrag en
  • het nummer van het fiscale attest.

  Het ministerie verwerkt deze gegevens en vergelijkt ze met de gegevens uit haar databank om uw aangifte op te stellen. Wanneer deze gegevens niet overeenstemmen, wordt uw gift niet weergegeven op Tax-on-web.

  Om dit te vermijden dienen wij te beschikken over de juiste naam en voornaam en het officiële adres. Een geboortedatum en rijksregisternummer vergemakkelijkt de gegevensvergelijking voor de FOD Financiën.

  Voor vennootschappen en rechtspersonen dienen wij te beschikken over uw ondernemingsnummer en BTW nummer.

  Opgelet: getrouwde vrouwen dienen hun meisjesnaam te vermelden als dit ook zo op de identiteitskaart staat.

Veelgestelde vragen over fondsenwerving

Plan International België vzw
Ravensteingalerij 3 B 5
1000 Brussel
Ondernemingsnummer: 0425420917 

Tel: 02 504 60 00
Bel ons tussen 9u en 17u van maandag tot vrijdag.

E-mail: info@planinternational.be

Journalist met persvragen?
Stel ze aan Magali Lowies
E-mail: magali.lowies@planinternational.be