Het werk van Plan International België wordt gefinancierd door bijdragen van overheden en particuliere giften. Zonder de steun van onze duizenden schenkers ≠ impactvolle programma's voor meisjes en jongens. Om ervoor te zorgen dat wereldwijd meisjes en jongens dezelfde kansen krijgen, naar school kunnen gaan, een goede job krijgen, hun eigen keuzes kunnen maken en zich ontplooien vrij van angst en geweld, doen we aan fondsenwerving. We gebruiken meerdere kanalen om aan fondsenwerving te doen bij particulieren en bedrijven. Van mediacampagnes, over fondsenwerven op straat, aan huis of via de telefoon, solidaire cadeau's of geboorte- en huwelijkslijsten, crowdfunding op het platform Superplan... Hoe dat in zijn werk gaat? Onderaan vind je het antwoord op al jouw vragen over hoe Plan International België aan fondsenwerving doet.

Telemarketing: ja, wij bellen jou op

Wij doen daarvoor beroep op een telemarketingpartner met ruime ervaring in de non-profitsector. Zowel bestaande als potentiële schenkers kunnen gecontacteerd worden om deel te nemen aan een enquête of om de maandelijkse financiële bijdrage te verhogen. Persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Je kan hier meer lezen over hoe wij omgaan met jouw persoonlijke gegevens.

Fondsenwerving op straat en van deur tot deur: ja, wij spreken jou graag direct aan

Via een persoonlijk gesprek op straat of aan de deur, bereiken we heel direct mensen die we op een andere manier moeilijk kunnen bereiken. Mensen hebben de kans om specifieke vragen te stellen, en wij kunnen precies uitleggen wat we ondernemen om de situatie van kwetsbare kinderen aan te pakken. Het geeft ons de kans rechtstreeks aan geïnteresseerde mensen te vragen of ze onze aanpak en activiteiten willen ondersteunen. Je kan onze wervers tegenkomen aan de supermarkt, in de winkelstraat of voor jouw deur. Je kan hen makkelijk herkennen: ze dragen kledij met het Plan International-logo, een badge met hun foto en de gegevens van Plan International België. Bovendien moeten ze steeds een vergunning kunnen voorleggen.

We werken samen met externe, professionele bureaus, gespecialiseerd in fondsenwerving voor goede doelen. Fondsenwerving is een verrijkende, maar veeleisende job die een specifiek profiel vereist. Onze wervers worden daarom eerlijk betaald, conform de gangbare lonen in België. Ze worden betaald per uur, en niet volgens het aantal nieuwe schenkers. Zo vermijden we dat ze ten allen koste mensen willen overtuigen. De wervers krijgen een opleiding, om correcte informatie te kunnen geven aan het doelpubliek. De bedrijven waarmee we samenwerken, volgen strikt de deontologische regels van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving en van het Handvest voor Directe Dialoog. Dit houdt ondermeer in dat onze straatwervers enkel aan meerderjarigen vragen om een vaste maandelijkse opdracht te starten.

Onze wervers vragen nooit om een cash betaling. Indien men ons wil ondersteunen via een maandelijkse gift, vragen onze wervers om een SEPA-domiciliëringsformulier in te vullen en te ondertekenen. Wij regelen de betaling rechtstreeks met uw bank.

Aan fondsenwerving hangt ook een prijskaartje. De wervingskost is het equivalent van ongeveer 1 jaar bijdrages door de nieuwe donateur. Aangezien we mensen vragen om een maandelijkse bijdrage, hoeven we hen niet telkens opnieuw aan te schrijven. Dat spaart heel wat kosten uit.

Jouw persoonlijke gegevens: ja, die zijn in goede handen

Alle persoonsgegevens worden beheerd door Plan International België en zijn enkel toegankelijk voor medewerkers die rechtreeks verantwoordelijk zijn voor beheer van onze databestanden. We verbinden ons ertoe jouw adresgegevens op geen enkele manier te verspreiden bij andere organisaties of bedrijven.

We nemen jouw gegevens op in ons databestand, om jou later te informeren over onze werking en de impact van jouw steun. Bovendien hebben we jouw gegevens nodig om een fiscaal attest te sturen.

Je kan steeds vragen om jouw gegevens in te kijken of aan te passen. We behandelen alle persoonsgegevens als strikt vetrouwelijk en respecteren in alle opzichten de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Nog een vraag: ja, wij horen graag van jou

Heb je een specifieke vraag over fondsenwerving? Werd je aangesproken door één van onze fondsenwervers en heb je een vraag of opmerking. Contacteer ons direct.

Contact fondsenwerving

Ben je aangesproken op straat en heb je een opmerking? Of wil je meer weten over hoe wij fondsen werven? Stel je vragen aan Tamira.

Tamira Courtens
Tel. 02 504 60 00
tamira.courtens@planinternational.be