Met je leerlingen aan de slag rond thema’s als gender(on)gelijkheid en gelijke kansen voor meisjes? Hier vind je een aantal activiteiten voor de 3de graad van het lager onderwijs en voor het secundair onderwijs.

 

Doelstellingen

  • De leerlingen verwerven basiskennis over wat het betekent om een meisje te zijn in België en wereldwijd. 
  • De leerlingen worden zich bewust van de verschillen en overeenkomsten tussen het leven van meisjes en jongens op nationaal en internationaal niveau.
  • De leerlingen begrijpen dat iedereen in de wereld recht heeft op een menswaardig bestaan waarin zijn/haar rechten worden gerespecteerd.
  • De leerlingen ondernemen actie om het lot van meisjes nationaal en internationaal te helpen verbeteren.

 

De activiteiten

Je kan alle activiteiten gebruiken in je klas en onze rode draad volgen om een beter inzicht te krijgen in de situatie van ongelijkheid en discriminatie die meisjes ervaren, bij ons en wereldwijd. Of je kan één of meerdere activiteiten selecteren

1. Goed beter best

Doelstelling: Reflectie op wat het betekent om een meisje of jongen te zijn

Beschrijving activiteit: Deze activiteit illustreert genderstereotypen en de manier waarop de samenleving "vrouwelijke" en "mannelijke" eigenschappen als wenselijk of onwenselijk beschouwt

Inhoud: Lesfiche

Goed beter best

2. Een stap vooruit

Doelstelling: Ervaringsgerichte oefening rond genderdiscriminatie wereldwijd

Beschrijving activiteit: Via een ervaringsgericht spel ontdekken de deelnemers wat het betekent om in hun samenleving iemand anders te zijn.

Inhoud: Lesfiche, rollenkaartjes om te verdelen en situaties

Een stap vooruit

3. Hoe ziet je dag eruit?  

Doelstelling: De realiteit van meisjes en jongens in de wereld begrijpen en vergelijken met het dagelijkse leven van jongeren in België

Beschrijving activiteit: Reflectie en debat op basis van de vergelijking van het dagelijkse leven van kinderen en jongeren bij ons en op andere plaatsen in de wereld.

Inhoud: Lesfiche en 2 werkbladeren voor leerlingen

Hoe ziet je dag eruit?

4. En in mijn school?    

Doelstelling: Een stand van zaken opmaken rond gendergelijkheid in de school en actie ondernemen.

Beschrijving activiteit: Met behulp van een analysetabel en een overzicht van goede praktijken zetten we een genderbril op om te ontdekken hoe bepaalde elementen binnen de school en de klas kunnen worden verbeterd. En we werken een actieplan uit.

Inhoud: Lesfiche met een analysetabel, goede voorbeelden en een participatieve activiteit

En in mijn school

 

Download het educatief materiaal

Alle materialen zijn gratis. Vul snel onderstaand formulier in:

Meer informatie nodig? Neem contact op met mieke.verwaest@planinternational.be