Context

Opgroeien als meisje in Vietnam is niet vanzelfsprekend, zeker niet als je tot één van de 53 etnische minderheden behoort. Tradities, armoede, geen toegang tot informatie of kwaliteitsvol onderwijs en stereotype principes duwen meisjes uit etnische minderheden in een ondergeschikte positie van zodra ze geboren worden. Daarom worden zij gemakkelijker slachtoffer van kindhuwelijken en mensenhandel. Maar liefst 29,5% van meisjes uit een etnische minderheid in Vietnam huwde tussen haar 15e en 19e. Vooral aan de grens met China is er veel mensenhandel van meisjes voor prostitutie of een gedwongen kindhuwelijk.

Met het online platform ‘Girls’ Rights Platform’ willen we jongens, meisjes, jonge vrouwen en mannen helpen om hun rechten te begrijpen en op te eisen, en hen aanmoedigen om hun stem te laten horen aan beleidsmakers. Samen kunnen we mensenhandel en kindhuwelijken bij etnische minderheden voorkomen!

Hoe we impact creëren

  • Op het Girls’ Rights Platform geeft Plan International meisjes en jongens tussen 10 en 24 jaar informatie over hun rechten, nuttige links naar instanties en een gratis hulplijn. Ook kunnen de jongeren er debatteren over thema’s die hen aanbelangen.
  • Via workshops op school leren jongeren omgaan met de gevaren van het internet en scherpen ze hun digitale skills bij.
  • In de “Champions of change” clubs leren jongeren hoe ze online in dialoog gaan. Deze jongeren promoten daarna het gebruik van het online platform bij hun leeftijdsgenoten.
  • Plan International Vietnam en lokale partner ISDS (een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die gendergelijkheid en empowerment van vrouwen in Vietnam bevordert) werken samen met lokale media om het gebruik van het online platform en de bijhorende app bij jongeren te promoten. Daarnaast sensibiliseren ze meisjes en jongens van etnische minderheden over mensenhandel en kindhuwelijken.
  • Tijdens 8 live radio-uitzendingen gaan jongeren in debat met verschillende sprekers, zoals specialisten en lokale beleidsmakers, en sturen ze hun vragen, bezorgdheden en oplossingen door via het platform.
  • Plan International organiseert 3 workshops samen met overheden en beleidsmakers rond het platform en het gebruik ervan in de strijd tegen kindhuwelijken en mensenhandel.
Meisjes supporteren voor gelijkheid

Met gendergelijkheid wint iedereen

De strijd tegen kindhuwelijken is belangrijk want de gevolgen ervan voor meisjes zijn verschrikkelijk. Ze moeten vaak vroegtijdig de schoolbanken verlaten om het huishouden te doen, ze lopen een verhoogd risico om zwanger te geraken en het is erg schadelijk voor zowel hun mentale als fysieke gezondheid. Daarom wil Plan International een rechtvaardige wereld uitbouwen waarin meisjes dezelfde rechten en kansen als jongens krijgen. Wanneer een meisje dezelfde kansen krijgt als een jongen:

  • Kan ze meer in haar gezin investeren en zal ze gezondere kinderen hebben, die op hun beurt investeren in de toekomst van anderen.
  • Wordt ze vaak een motor voor het verbeteren van hun leefomgeving en hun land.
  • Worden ook jongens veel minder geconfronteerd met stereotypes en vooroordelen.

In onze projecten ligt er steeds een focus op meisjes. Samen kunnen we ze laten uitgroeien tot sterke vrouwen. Want meisjes kunnen alles als ze de kans krijgen. Word Project Sponsor vanaf 10 euro per maand.

* je bijdrage zal dit project ondersteunen, maar ook onze andere projecten waar kinderen en jongeren steun nodig hebben. Op die manier help je zoveel mogelijk kinderen groeien en zich ontplooien.