Plan International België werkt al meer dan 35 jaar aan een wereld die rechtvaardig en veilig is voor alle kinderen. Alle kinderen hebben recht op onderwijs en kansen. Die rechtvaardigheid begint bij dezelfde kansen voor meisjes en jongens. Meisjes worden nog te vaak achtergesteld en gediscrimineerd, soms zelfs bedreigd en mishandeld.

Plan International België maakt deel uit van een ambitieuze internationale federatie met projecten in bijna 80 landen (waaronder België). Met onze projecten genereren we impact, via beleidsbeïnvloeding, sensibilisering en projecten met en voor kinderen en jongeren.

Plan International België is een sterk groeiende organisatie. Tijdens de laatste 5 jaar steeg ons inkomen van 14 miljoen naar 20 miljoen en groeiden we van 40 naar meer dan 65 zeer gedreven collega’s.

Om de straffe ambities van Plan International België nog sterker te vertalen naar een betere toekomst voor kinderen en jongeren, zijn we op zoek naar een enthousiaste, waardengedreven en vaardige Head of Strategy & Innovation (v/m/x).

 

Je rol als Head of Strategy & Innovation

De Strategy & Innovation Unit ontwikkelt de juiste, meest doeltreffende strategieën en programma's voor nu en de toekomst, om Plan International België in staat te stellen haar doelstellingen op het gebied van internationale en lokale programmering en fondsenwerving te realiseren.

Als Head of Strategy & Innovation geef je leiding aan een team van thematische experts, specialisten en onderzoeksmedewerkers het vlak van product-innovatie, business en programma development. Samen met het managementteam ontwikkel je jaaractieplannen en doelstellingen en sta je in voor de implementatie ervan in samenwerking met de betrokken directors. Je coördineert en beheert business development- en innovatieprojecten. Je rapporteert rechtstreeks aan de Nationaal Directeur.

Je belangrijkste verantwoordelijkheden:

 1. Mee ontwikkelen, implementeren en opvolgen van de lange termijnstrategie op organisatieniveau, door middel van onderzoek, innovatie en kwaliteitsvolle business development die op een doelgerichte en efficiënte manier aansluiten bij de visie en missie van Plan International. 
 2. Het kloppend hart zijn van de innovatie binnen Plan International België door middel van het ontwikkelen, implementeren en opvolgen van innovatieve ideeën, producten, programma’s alsmede het assisteren, adviseren en coördineren van projectmanagers of departementen m.b.t. onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Dit houdt in:
  1. Medeverantwoordelijkheid voor business development en het verwerven van institutionele en stichtingsfinanciering in nauwe samenwerking met de departementen International Programmes en Policy & Social Change (leiden, coördineren).
  2. Medeverantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van nieuwe particuliere fondsenwervingsproducten (corporate donors, major donors en mass market) in nauwe samenwerking met het departement Fondsenwerving (en met input van de departmenten International Programmes en Policy & Social Change). 
  3. Het begeleiden en opvolgen van transversale projecten (projectmanagement) binnen Plan International België op het vlak van business development, waar de behoeften van de betrokken stakeholders in kaart worden gebracht en succesvol dienen te worden geïntegreerd in het project en eindproduct. Dit kan zowel over Fundraising, IT, International Programmes als Policy & Social Change projecten gaan.
  4. Het mee ontwikkelen en analyseren van strategische positioneringsreflecties zoals gender-transformatieve programmering, kwaliteitsfinanciering, positionering van Plan International België, afstemming op de positionering op internationaal vlak (Global Plan International Federation), in nauwe samenwerking met de collega’s van Fundraising, International Programmes en Policy & Social Change.
  5. Benchmarking met andere NGO en het opvolgen marktontwikkelingen.  
 3. People management van het Strategy & Innovation team als een organisatie-breed team van experts, specialisten en onderzoekers, deel uitmakend van Plan International België:
  1. Samenbrengen en laten samenwerken om tot innovatie van de beste producten te komen.
  2. Op juiste moment betrekken van (externe) experten, nodig voor innovatie.
 4. Verantwoordelijk voor kwaliteitsbewaking:
  1. Verantwoordelijkheid voor een continue kwaliteitsbewaking en –borging in de innovatieve fase: met behulp van feedback rond resultaten komende van collega’s van Monitoring, Evaluation, Research and Learning, de identificatie van (financiële, reputatie- en operationele) risico's, feedback van betrokkenen en input van werkgroepen, geleerde lessen. Assisteren en coördineren van projectmanagers of departementen m.b.t. onderzoek, ontwikkeling en innovatie.
  2. Medeverantwoordelijkheid voor een continue kwaliteitsbewaking en –borging in de uitvoerende fase: Bij het uitvoeren van opdrachten indien nodig, ondersteunen bij het schrijven van programma’s en projecten met betrekking tot technische kwesties en het inzetten van de juiste specialisten.
 5. Eindverantwoordelijk voor knowledge management binnen Plan International België als basis voor innovatie en ter ondersteuning van de verschillende afdelingen en programma’s: beschikbaarheid en delen van kwalitatieve en thematische kennis dankzij onderzoek en analyse.
 6. Medeverantwoordelijk voor budget-implicaties van innovatieve projecten, programma’s en producten.

Je profiel

Opleiding

 • Masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring. 

Kennis en ervaring

Je hebt:

 • Uitstekende coördinatie-, plannings- en organisatievaardigheden met het vermogen om complexe taken binnen de afgesproken termijnen te beheren.
 • Ervaring met het werken in complexe en multiculturele omgevingen.
 • Ervaring met projectbeheer.
 • Ervaring in people management, het meewerken aan uitbouw van transversale teams en het brengen naar een hoger niveau van je team.
 • Ervaring in het ontwikkelen of bijdragen aan een lange termijnstrategie en -visie.
 • Ervaring met budgetbeheer en het behalen van vooropgestelde succesvolle ROI.
 • Goede kennis van Plan International’s thematische onderwerpen, expertise en context: technische kennis over gender-gerelateerde onderwerpen zoals gender based violence, kinderrechten, meisjesrechten, youth participation in een context van internationale samenwerking, ontwikkelingssamenwerking en de humanitaire respons.
 • Goed begrip van risicobeheer, veiligheid, safeguarding, impact op de reputatie.
 • Goede kennis van de vereisten, procedures en agenda van institutionele donoren (bijv. ECHO, DGD, VN).
 • Goed ontwikkeld conceptueel, kritisch en analytisch denken met het vermogen om complexe informatie samen te brengen en hierover te communiceren (informatiestroom).
 • Uitstekende communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden, en het vermogen om samen te werken met collega’s met een uiteenlopende invalshoek en objectieven, het vermogen om consensus en gemeenschappelijke draagvlak te creëren.
 • Goede kennis van het Frans en/of Nederlands en Engels, om vlot met je collega’s te kunnen communiceren.
 • Het vermogen om flexibel onder druk te werken, prioriteiten te stellen en deadlines te halen.

Vaardigheden en attitude

 • Je wordt warm van het behalen van concrete resultaten op een kwalitatieve manier.
 • Je hebt een neus voor kansen en opportuniteiten en speelt daar tactisch en strategisch op in.
 • Het is voor jou vanzelfsprekend om je team nauw te betrekken bij het behalen van resultaten in het kader van onze missie en je bent de drijfveer voor hun enthousiasme en professionele groei.
 • Je bent een bruggenbouwer en ziet de organisatie-brede belangen. Je werkt graag samen en transversaal met andere teams binnen de organisatie en met externe partners.
 • Jouw leadershipscapaciteiten zet je in op een waardengedreven en inspirerende manier en in functie van het team en de gehele organisatie.
 • Je wilt bij een NGO werken en meer specifiek bij déze NGO omdat je in haar missie gelooft. Je wilt een ambassadeur voor Plan International België zijn.

Persoonlijk profiel en competenties: 

Kerncompetenties 

 • Goede kennis kinderrechten, meisjesrechten en genderthematiek 
 • Objectieven behalen  
 • Samenwerken 
 • Organisatiebetrokkenheid tonen 
 • Zich gedragen volgens de kernwaarden van Plan International Belgium 

 Functie specifieke competenties

 • Visie ontwikkelen en implementeren/uitdragen voor ganse organisatie  
 • Beheren van het departement (people, finance) 
 • Meewerken aan uitbouw sterke transversale teams  
 • Beslissen 
 • Motiveren 
 • Team aansturen, coachen, laten groeien  
 • Conceptualiseren 
 • Innoveren en digitale transformatie integreren 
 • Netwerken - Relaties leggen (intern, de binnen de internationale Plan International federatie en binnen/buiten de sector) 
 • Beïnvloeden (‘recognised voice’)

Andere

 • Bereid om 3 tot 4 keer per jaar te reizen voor periodes tot 2 weken.

Ons aanbod

 • Een divers en ervaren team in een organisatie met een duidelijke strategie.
 • Een maatschappelijk geëngageerde werkomgeving met een uitstekende reputatie en zo’n 65 hoogopgeleide en gedreven mensen.
 • Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling in een zowel Belgische als internationale context.
 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, een binnen de ngo-sector competitieve verloning aangevuld met extralegale voordelen (groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, volledige terugbetaling woon-werkverkeer via openbaar vervoer).

Plan International is gelegen in het hartje van Brussel, naast het Centraal Station.

Geïnteresseerd?

Dan horen we graag van je! Stuur je CV en motivatiebrief naar job@planinternational.be met als referentie “Head of Strategy & Innovation” ten laatste op 31 januari 2023.

Als onderdeel van ons beleid inzake de bescherming van kinderen en jongeren, vragen wij aan elke werknemer om een uittreksel uit het strafregister aan ons voor te leggen (model 2).

Voor Plan International zijn gelijke kansen heel belangrijk! We selecteren jou daarom op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je leeftijd, afkomst, geslacht, seksuele identiteit, religie of andere criteria die geen verband houden met de functie.

Voor meer informatie over onze organisatie: https://www.planinternational.be/nl