De Raad van Bestuur (RvB) leidt de organisatie. Ze draagt de verantwoordelijkheid voor de werking van Plan International België en vertegenwoordigt haar in en buiten rechte. Ze is bevoegd voor alle zaken die door de wet en de statuten niet specifiek aan de Algemene Vergadering zijn toegekend.

De RvB wordt evenwichtig samengesteld op basis van competenties die toelaten om de rol van de RvB zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren. Dit omvat ontwikkelingssamenwerking; kinderrechten; brand, marketing, reputatiemanagement, media en communicatie; maatschappelijke netwerking; jongerenparticipatie; financieel en juridisch management; en tenslotte algemeen management en corporate social responsibility.

Het lidmaatschap van de RvB is onbezoldigd. Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de RvB. Een mandaat als bestuurder bedraagt van vier jaar, en is twee maal hernieuwbaar. Bestuurders hebben geen onverenigbare belangen. Ze vertonen affiniteit met de visie en missie van Plan International België, hebben kennis van kernprocessen van een organisatie, en zijn bereid om de nodige tijd uit te trekken voor deelname aan bijeenkomsten en advies aan het management.

Samenstelling Raad van Bestuur op 19 augustus 2020

 • Leen Gysen (voorzitter) (1971, Tielt-Winge) groeide op in Suriname, en bouwde communicatie en marketing-expertise op in de telecom- en de cultuursector, ondermeer als directeur communicatie, marketing en verkoop bij BOZAR. Momenteel is ze als ondernemer actief in de wereld van kunstrestauratie en erfgoed. Leen trad in 2006 toe tot onze Algemene Vergadering, is sinds 2013 tevens lid van de RvB waarin ze vanaf 2015 de rol van compliance director opnam.
 • Olivier Lefebvre (penningmeester). Olivier (1957, Brussel) bouwde een carrière uit in finance, leidde o.m. de Brusselse Beurs, en concentreert zich de voorbije jaren als bestuurder op de sector van duurzame energie. Olivier trad in 2009 toe tot de RvB van Plan International België.
 • Sabine De Veilder. Sabine (1968, Kampenhout) is lid van het directieteam van een multinational uit de FMCG wereld. Sabine trad in maart 2015 toe tot de RvB, waar ze hoopt om haar expertise in sales en marketing ten dienst te kunnen stellen van Plan.
 • Walter D’Hondt. Walter (1945, Gent) was als onderwijsspecialist werkzaam voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Hij woonde en werkte gedurende ruime tijd in Afrika. Eens op rust gesteld, trad Walter in 2010 toe tot de RvB.
 • Agnès Philippart. Agnès (1967, Brussel) werkt voor de Europese Unie, en bouwde zowel professionele als vrijwillige ervaring op rond ontwikkelingssamenwerking. Agnès trad in 2006 toe tot onze Algemene Vergadering, en is sinds 2011 tevens lid van de RvB.
 • Marijke Synhaeve. Marijke (1989, Nijmegen) nam als tiener deel aan de net opgerichte Youth Board van Plan International België. Later tijdens haar studies, bleef haar engagement t.o.v. Plan overeind. Marijke stemde in 2013 dan ook enthousiast toe om als eerste twintiger deel uit te gaan maken van onze RvB.
 • Mirjam Van Belle. Mirjam (Gent, 1978) is al 15 jaar actief binnen het domein van de humanitaire hulpverlening. Zij werkte ruim 10 jaar voor Oxfam-Solidariteit en is sinds 2013 actief als onafhankelijk internationaal ngo consultant. Mirjam trad in 2017 toe tot de RvB.
 • Steven Van Belleghem. Steven Van Belleghem is een toonaangevende expert over klantgerichtheid in een snel evoluerende digitale wereld. Hij is tevens een veelgevraagde internationale key note spreker. Steven studeerde toegepaste economie aan de Universiteit Gent, startte zijn professionele carrière als assistent aan de Vlerick Management School.
 • Aintzane de Aguirre. Aintzane is coordinator van het Agentschap Integratie en Inburgering. Ze is een fervente voorstander van gendergelijkheid en is tijdens haar hele carrière betrokken geweest bij projecten die verband houden met de inclusie van vrouwen en jongeren.
 • Mathieu Toussaint. Mathieu Toussaint zal in het bestuur vooral bijdragen aan de link tussen de ngo-sector en bedrijfswereld. Met zijn uitstekende kennis van het bedrijfsleven zal hij erop toezien dat de projecten van Plan International België een lange termijn impact hebben
 • Mark De Smedt (1961, Brussel). Mark, handelsingenieur, heeft het grootste deel van zijn carrière gewerkt in bedrijven zoals Apple en Adecco - vnl. operationele of HR directiefuncties, in verschillende landen. Daarnaast heeft hij een aantal bedrijven opgericht en is hij nu vooral actief als bestuurder bij een aantal HR-bedrijven en 2 ngo’s (waaronder Plan International België sinds dit jaar).”
 • Yousri 

  Hamzaoui

Bekijk ook de samenstelling van de Algemene Vergadering en het team van Plan International België