De Raad van Bestuur (RvB) leidt de organisatie. Ze draagt de verantwoordelijkheid voor de werking van Plan International België en vertegenwoordigt haar in en buiten rechte. Ze is bevoegd voor alle zaken die door de wet en de statuten niet specifiek aan de Algemene Vergadering zijn toegekend.

De RvB wordt evenwichtig samengesteld op basis van competenties die toelaten om de rol van de RvB zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren. Dit omvat ontwikkelingssamenwerking; kinderrechten; brand, marketing, reputatiemanagement, media en communicatie; maatschappelijke netwerking; jongerenparticipatie; financieel en juridisch management; en tenslotte algemeen management en corporate social responsibility.

Het lidmaatschap van de RvB is onbezoldigd. Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de RvB. Een mandaat als bestuurder bedraagt van vier jaar, en is twee maal hernieuwbaar. Bestuurders hebben geen onverenigbare belangen. Ze vertonen affiniteit met de visie en missie van Plan International België, hebben kennis van kernprocessen van een organisatie, en zijn bereid om de nodige tijd uit te trekken voor deelname aan bijeenkomsten en advies aan het management.

Samenstelling Raad van Bestuur

 • Leen Gysen (voorzitter) (1971, Tielt-Winge) groeide op in Suriname, en bouwde communicatie en marketing-expertise op in de telecom- en de cultuursector, ondermeer als directeur communicatie, marketing en verkoop bij BOZAR. Momenteel is ze als ondernemer actief in de wereld van kunstrestauratie en erfgoed. Leen trad in 2006 toe tot onze Algemene Vergadering, is sinds 2013 tevens lid van de RvB waarin ze vanaf 2015 de rol van compliance director opnam.
 • Sabine De Veilder. Sabine (1968, Kampenhout) is lid van het directieteam van een multinational uit de FMCG wereld. Sabine trad in maart 2015 toe tot de RvB, waar ze hoopt om haar expertise in sales en marketing ten dienst te kunnen stellen van Plan.
 • Walter D’Hondt. Walter (1945, Gent) was als onderwijsspecialist werkzaam voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Hij woonde en werkte gedurende ruime tijd in Afrika. Eens op rust gesteld, trad Walter in 2010 toe tot de RvB.
 • Mirjam Van Belle. Mirjam (Gent, 1978) is al 15 jaar actief binnen het domein van de humanitaire hulpverlening. Zij werkte ruim 10 jaar voor Oxfam-Solidariteit en is sinds 2013 actief als onafhankelijk internationaal ngo consultant. Mirjam trad in 2017 toe tot de RvB.
 • Steven Van Belleghem. Steven Van Belleghem is een toonaangevende expert over klantgerichtheid in een snel evoluerende digitale wereld. Hij is tevens een veelgevraagde internationale key note spreker. Steven studeerde toegepaste economie aan de Universiteit Gent, startte zijn professionele carrière als assistent aan de Vlerick Management School.
 • Mathieu Toussaint. Mathieu Toussaint zal in het bestuur vooral bijdragen aan de link tussen de ngo-sector en bedrijfswereld. Met zijn uitstekende kennis van het bedrijfsleven zal hij erop toezien dat de projecten van Plan International België een lange termijn impact hebben
 • Mark De Smedt (1961, Brussel). Mark, handelsingenieur, heeft het grootste deel van zijn carrière gewerkt in bedrijven zoals Apple en Adecco - vnl. operationele of HR directiefuncties, in verschillende landen. Daarnaast heeft hij een aantal bedrijven opgericht en is hij nu vooral actief als bestuurder bij een aantal HR-bedrijven en 2 ngo’s (waaronder Plan International België sinds dit jaar).”
 • Yousri Hamzaoui. 

  Yousri studeert Office Management aan de hogeschool Odisee. Hij vertegenwoordigt het perspectief van de jongeren in de Raad van Bestuur. Yousri is actief lid van de Plan-gemeenschap en neemt deel aan de verschillende activiteiten en projecten van de jongeren community.

 • Saskia Ravensloot. 

  Saskia is senior gender- en mensenrechten-expert. Ze heeft meer dan 25 jaar ervaring in het uitvoeren van gender sensitieve projecten en diagnoses en werkte onder meer voor UNDP, IOM, Enabel, GIZ en UN Women. Zij heeft een gedegen kennis van onderwijsvraagstukken en -hervormingen, vooral met betrekking tot de empowerment van vrouwen en boerenorganisaties.

 • Stefaan Smis is deeltijds docent internationaal recht aan de Universiteit van Westminster. Hij is tevens hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel (België) waar hij colleges geeft over internationaal recht, internationaal mensenrechten en internationale geschillenbeslechting. Minstens één keer per jaar geeft Stefaan als Gastprof. les in Palestina en in zijn geboortestad in Congo om jonge mensen op te leiden. Meer dan ooit is hij overtuigd van de rol dat Plan International speelt in het bieden van kansen aan wie anders veelal kansloos zou blijven. Hij hoopt als lid van de Raad van bestuur, met zijn ervaring en zijn motivatie, een grotere bijdrage te kunnen leveren tot die organisatie.
 • Fabienne Duysens. Fabienne heeft de afgelopen 25 jaar verschillende functies binnen de banksector bekleed. Zij heeft door haar ervaring verschillende vaardigheden ontwikkeld (organisatie, leiderschap, enz.). Als nieuwe penningmeester van Plan International België liggen de missie en de verschillende waarden van Plan (gelijkheid, transparantie, duurzame impact) haar na aan het hart.

Bekijk ook de samenstelling van de Algemene Vergadering en het team van Plan International België