Plan International België werft aan: HR Change Manager (m,v,x)

Plan International België is een niet-gouvernementele organisatie (ngo) die kinderrechten verdedigt en in het bijzonder investeert in gelijke kansen voor meisjes en jonge vrouwen in meer dan 70 landen. Als lid van de internationale Plan koepel ijvert Plan International België voor een rechtvaardige wereld waar alle kinderen, meisjes en jongens, vrij van geweld en discriminatie kunnen leren, leiden, beslissen en groeien.

Wil je samen met ons team verder bouwen aan de ambities van Plan International België als HR Change Manager? Dan bent u onze nieuwe collega!

Uw globale verantwoordelijkheden:

 • Het bewaken en laten leven van onze kernwaarden in de organisatie in functie van onze missie, visie en strategie
 • Het verder implementeren, optimaliseren en bewaken van een proactief en kwalitatief talentmanagementbeleid om te beantwoorden aan de noden van de organisatie op korte, middellange en lange termijn, en dit in nauwe samenwerking met onze HR-expert
 • Het verder ontwikkelen, bewaken en begeleiden van het performance managementbeleid
 • Het coachen en begeleiden van leidinggevenden zodat zij hun leiderschapsvaardigheden verder kunnen ontwikkelen
 • Het ontwikkelen en implementeren van een leerstrategie in een ‘lerende organisatie’ en het actief bijdragen tot het kennisbeheer en de ontwikkeling van de medewerkers en vrijwilligers

Dit vertaalt zich concreet in de volgende resultaatgebieden:

 • Het verder ontwikkelen, implementeren en bewaken van een talentmanagementbeleid zodat met de juiste talenten snel en adequaat wordt ingespeeld op de behoeften van de organisatie:
  • Talent acquisitie: een efficiënt en proactief beheer van de ‘strategic workforce planning’ en het recruterings-en selectieproces teneinde absolute topexpertise aan te trekken  
  • Talent beheer: het bepalen van de benodigde talenten, competenties en kennis en het begeleiden van de ontwikkeling hiervan middels een leerbeleid zodat de organisatie uitgroeit tot een lerende organisatie die voortdurend haar kennis en kunde bijschaaft
 • Het beheren en bewaken van het performance managementbeleid:
  • Het promoten en ontwikkelen van een feedbackcultuur met continue feedbackmomenten en het bewaken van de correcte toepassing van de jaarlijkse feedbackcyclus
 • Het bewaken van een evenwichtig, billijk en modern remuneratiebeleid
 • U doet dit alles in nauwe samenwerking met onze HR-expert en u rapporteert aan de Nationaal Directeur

Uw profiel en achtergrond

 • U heeft een masterdiploma en minimum 8 jaar relevante ervaring in HR, meer specifiek met betrekking tot Human Resources Management en Change Management
 • U beschikt over grondige kennis van methoden voor leren, competentie-evaluatie en talentontwikkeling, en van digitale tools ter ondersteuning van het Human Resources Management (bestaande of nog te ontwikkelen E-learning platforms en/of andere systemen)
 • Met uw passie voor uw vakgebied volgt u de laatste HR-trends
 • U heeft ervaring met het aansturen van een klein team en het werken in transversale multidisciplinaire projecten
 • U bent een vaardig communicator en projectbeheerder; u bent resultaatsgericht en kan accurate processen uitwerken en implementeren op een creatieve manier
 • U beheerst het Nederlands, Frans en Engels in woord en geschrift
 • U bent een netwerker, zowel intern als extern

Ons aanbod

 • Een gedreven organisatie en een enthousiast team die zich dagelijks zinvol inzetten voor een betere wereld
 • Een aantrekkelijke functie binnen een organisatie met diepmenselijke waarden
 • Makkelijk met het openbaar vervoer bereikbare kantoren gelegen in hartje Brussel
 • Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (ook mogelijk op deeltijdse basis), aangevuld met een pakket diverse extralegale voordelen

Hebt u interesse en zin om een bruisende, professionele en groeiende INGO te vervoegen?

Aarzel niet en stuur uiterlijk op 31/01/2019 uw CV en motivatiebrief naar job@planinternational.be met referentie “HR Change Mgr 2019”.