Vrijheid lijkt, zeker in Westerse landen, een vanzelfsprekendheid.
Maar is dat wel zo? Voelen meisjes zich overal ter wereld vrij en veilig?

Key figures

Tot elk meisje vrij is

Wij zijn meisjes met een plan. We zijn hier, we zijn overal. En we eisen respect voor onze rechten. We streven naar een betere toekomst voor alle kinderen en die begint bij gelijke kansen.