In de loop van boekjaar 2017 stegen de subsidies voor Plan International België tot 3.344.630 Euro (26 dossiers) die bestaan uit bijdragen door de EU, de Federale Overheid, de Vlaamse Overheid maar ook door inkomsten uit het Consortium 1212.

Dit jaar zette Plan International België een belangrijke stap voorwaarts. We werden in mei 2017 erkend als programma-ngo zodat we de komende vijf jaar (2017 -2021) een programma financiering zullen ontvangen door de Federale overheid (DGD). Voor het boekjaar 2017 werd in totaal 1.029.964.38 € ingeschreven als DGD subsidie (dit bedrag maakt deel uit van de hiervoor vermelde 3 344 630 €). Naar de toekomst toe zal deze inkomstenlijn enkel toenemen aangezien in de nu gerapporteerde cijfers slechts 6 maanden subsidie inkomsten van DGD zijn vervat waar deze de volgende jaren dus voor de volle 12 maand zullen gelden.

Programma's in samenwerking met de Belgische overheid

  • Benin: nieuw programma gesteund door Belgische overheid
  • Bolivia: nieuw programma gesteund door Belgische overheid
  • Niger: nieuw programma gesteund door Belgische overheid
  • Vietnam: nieuw programma gesteund door Belgische overheid