In de loop van boekjaar 2018 stegen de subsidies voor Plan International België tot 5.019.706 € (26 dossiers) die bestaan uit bijdragen door de EU, de Federale Overheid, de Vlaamse Overheid maar ook door inkomsten uit het Consortium 12-12.

Dit jaar zette Plan International België een belangrijke stap voorwaarts. We werden in mei 2017 erkend als programma-ngo zodat we de komende vijf jaar (2017-2021) een programma financiering zullen ontvangen door de Federale overheid (DGD). Voor het boekjaar 2018 werd in totaal 2.106.747,16 € ingeschreven als DGD subsidie (dit bedrag maakt deel uit van de hiervoor vermelde 5.017.706 €).

Vier programma's worden gecofinancierd door de Belgische overheid (in Benin, Bolivia, Niger en Vietnam).